Concept College Sutherland

In de dagelijkse praktijk ontmoet men een dermate grote variëteit aan klachten en ziektebeelden, dat het beroep méér dient te zijn dan de toepassing van technieken. Men dient telkens een individuele diagnostiek en een individuele therapie toe te kunnen passen op de individuele en unieke patiënt. Alle colleges zijn gerelateerd aan dit concept, waardoor naast de geneeskunde een geneeskunst ontstaat. Niet alleen worden diagnostische en therapeutische technieken gedoceerd, maar bovenal wordt aandacht besteed aan de zelfstandige toepassing van het totaalconcept Osteopathie. Het onderwijs is zodanig ingericht dat het totaalconcept Osteopathie autonoom en bij elk klachtenbeeld kan worden toegepast.

Het onderwijs behelst meer dan alleen de Osteopathische handgrepen. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan regulier medische kennis (op pariëtaal, visceraal en craniaal gebied) en farmacologie (herkennen van bijwerkingen van medicijnen).

Daarnaast wordt ook de psychologie (kennis van de karakterstructuren, psychosomatiek en somatopsychologie) geïntegreerd in het totaalconcept en als zodanig toegepast.

Het onderwijsconcept is reeds 50 jaar beproefd en staat garant voor de kracht van CS. (Lees verder…..)


College Sutherland en NACO

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam participeert in het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO).

Het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO) is een bestaande stichting die zich bezig houdt met de reglementen Osteopathie en de actualisatie aan de zich vernieuwende wetgevingen. Daartoe werkt het NACO samen met buitenlandse academische colleges, die de belangrijkste scholen in Europa vertegenwoordigen.

Daarnaast zijn beide opleidingen lid van de Europese Federatie voor Osteopathie, een samenwerkingsverband van 12 Europese landen op het gebied van regelgeving, politieke erkenning en kwaliteitswaarborg.


The European Federation for Osteopathie

The European Federation for Osteopathie (E.F.O.) http://www.efo.eu is een federatie waar beroepsverenigingen uit vrijwel alle Europese landen samenwerken aan de Europese standaardisatie van de opleidingen Osteopathie en de uitvoering van het beroep osteopaat. Via het Europese Parlement is dit de organisatie die strijd voor de gelijke erkenning van de Osteopathie in alle Europese landen.

Genoemde organisaties zetten zich in voor de hoogst mogelijke vakinhoudelijke kwalificatie van het beroep. Naast een grote invloed van de Europese wetgeving, blijft de geneeskunde in Europa functioneren onder het verdrag van Maastricht (1992), met een vervolg van het verdrag van Amsterdam (1997), dat wil zeggen een soevereine uitvoering van de wet. Van regelgeving is dus wel sprake, echter voor de Osteopathie in Nederland, wordt dit geregeld door de wet BIG. Osteopathie valt onder de wet BIG, niet in de erkenning, maar wel het wettelijk kader waarin een vrij beroep zich kan begeven.

Het onderwijs in Nederland, ook ten aanzien van al of niet medisch erkende professies, dient te voldoen aan de eisen die de Nederlandse wet aan onderwijs stelt. De Osteopathie in Nederland inzake de wet BIG uit 1993, valt onder de zogenaamde niet-geregelde beroepen. Deze wet verplicht de beroepsorganisaties van de niet-geregelde beroepen in haar eigen reglementen te voorzien, ten aanzien van deskundigheidsgebied, opleidingseisen, bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en kwaliteitsbewaking, beroepsethiek en praktijkvoering. Deze reglementen worden sinds 1996 door het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO) opgesteld, conform de doelstellingen van deze stichting.