Docenten

Robert Muts

D.O. / D.M.


Vakgebied:
Concept, embryologie, visceraal (organen)

Rik Hoste

D.O.


Vakgebied:
Thorax, Nn. Cranialis, Craniaal, Sutherland

Erwin ter Laak

D.O.


Vakgebied:
Bekken, wervelkolom, onderzoek & behandelen

Carl Coussement

D.O.


Vakgebied:
Myofasciale assen, Kliniek

Harrie Schoot

Arts


Vakgebied:
Pathologie, klinische lessen, uitsluiting

Jeroen Kolenberg

D.O.


Vakgebied:
Fysiologie

Ton van Loosbroek

D.O.


Vakgebied:
Kliniek

Toos Bartlema

-


Vakgebied:
Therapeut-Patient-Relatie (psychologie)

Edu Logeman

D.O.


Vakgebied:
Onderzoek & behandelen, kliniek

Simon Phlips

D.O.


Vakgebied:
Tensegrity, General Osteopathic Treatment

Tom de Jong

D.O.


Vakgebied:
Neurologie

Sacha Prins

D.O.


Vakgebied:
Craniaal aspect

Krista Post

D.O.


Vakgebied:
Extremiteiten

Arjen Volkers

D.O.


Vakgebied:
Visceraal buikorganen

Jeroen de Block

D.O.


Vakgebied:
Visceraal buikorganen