Fulltime opleiding osteopathie college Sutherland

De fulltime opleiding aan College Sutherland omvat 1 jaar medische basiskennis, 5 jaar deeltijdonderwijs Osteopathie en 1 jaar co-therapie (stage). Dit klinkt misschien vreemd in de oren, maar voor verschillende mensen is ‘echt’ dagonderwijs in een periode van 4,5 jaar, bij niet-gesubsidieerde opleidingen te duur. Vandaar dat College Sutherland heeft gekozen voor een deeltijd-traject van 7 jaar, zodat men naast de studie nog kan werken. Voorafgaand aan de opleiding Osteopathie is er een medische basisopleiding, om vertrouwd te raken met de medische basisvakken anatomie, fysiologie, biochemie, neurologie en pathologie. Het fulltime onderwijs voldoet aan de type-II regels volgens de CEN-standard.

Daarnaast start vanaf september 2017 een dagschool-traject, met gelijk curriculum. Programma: 4 jaar Bachelor-niveau en 1 jaar Master-niveau. Toelating: HAVO en VWO met N&G of N&T.

Erkenning CPION

De Propedeuse is voor de MBK (Medische Basis Kennis) in februari 2015 geaccrediteerd door CPION. Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De opleiding is een officiële SHO-register opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen (SHO =Stichting Hoger Onderwijs Nederland). De erkenning wordt door CPION verleend na toetsing van de kwaliteitscriteria. De PLATO-eindtermen zijn opgesteld door de Universiteit van Leiden in opdracht van de zorgverzekeraars.

De medische basisopleiding bestaat uit 10 seminaries van 3 dagen (vrijdag t/m zondag) en 7 vrijdagen en zaterdagen voor praktisch onderwijs. De medische basisopleiding wordt telkens getoetst en afgesloten met een examen over de vijf basisvakken (anatomie, fysiologie, biochemie, neurologie en pathologie).

De lessen aan de opleiding osteopathie worden gegeven in 7 seminaries van 4 dagen (donderdag t/m/ zondag) om de 6 weken. Naast de lesdagen vormen werkgroepen (praktijk oefenen) en stage, onderdeel van het programma. Alle resultaten worden bijgehouden in een portfolio. Het fulltime onderwijs bevat het totale concept osteopathie en is didactisch integratief opgebouwd. Ieder seminarie omvat een ruime afwisseling in lessen, zowel in theorie als in praktijk. Alle onderdelen van het concept osteopathie (parietaal, visceraal en craniaal) komen ieder seminarie aan bod en de reguliere en sociale vakken worden geïntegreerd.

Het onderwijs is vooral praktisch opgebouwd, zodat de geleerde onderdelen direkt in de praktijk geoefend kunnen worden. De werkgroepen worden regionaal gevormd en hierin worden de praktische vaardigheden geoefend. Het resultaat van de werkgroepen wordt op de opleiding getoetst. De stage omvat 10 dagen per lesjaar en wordt gevolgd bij een osteopaat D.O. in het land. Deze stage is ieder jaar uitgebreider en voert naar het zelfstandig werken in de polikliniek Osteopathie (Co-Therapie). De resultaten worden bijgehouden in een portfolio.

Indeling fulltime opleiding

  • Medische Basis – propedeuse
  • Osteopathie jaar 1 – extra Fulltime
  • Osteopathie jaar 2 – extra Fulltime
  • Osteopathie jaar 3 – extra Fulltime
  • Osteopathie jaar 4 – extra Fulltime
  • Osteopathie jaar 5 – extra Fulltime
  • Co-Therapie (polikliniek)