Parttime opleiding osteopathie college Sutherland

De parttime opleiding aan College Sutherland omvat 5 jaar deeltijdonderwijs en 1 jaar Co-Therapie (stage). De lessen worden gegeven in 7 seminaries van 4 dagen (donderdag t/m/ zondag) om de 6 weken. Het parttime onderwijs bevat het totale concept osteopathie en is didactisch integratief opgebouwd. De parttime opleiding voldoet aan de type-II normering van de CEN-standard.

Ieder seminarie omvat een ruime afwisseling in lessen, zowel in theorie als in praktijk. Alle onderdelen van het concept osteopathie (parietaal, visceraal en craniaal) komen ieder seminarie aan bod en de reguliere en sociale vakken worden geïntegreerd.

Het onderwijs is vooral praktisch opgebouwd, zodat de geleerde onderdelen direkt in de praktijk geoefend en toegepast kunnen worden.

Indeling parttime opleiding

  • Osteopathie jaar 1
  • Osteopathie jaar 2
  • Osteopathie jaar 3
  • Osteopathie jaar 4
  • Osteopathie jaar 5
  • Co-Therapie