Studiekosten

Deeltijd onderwijs

Verkorte deeltijd is voor degene die al Fysiotherapeut zijn. Deeltijd is voor alle studenten met andere vooropleidingen dan Fysiotherapie.
Het collegegeld voor 2018-2019 verkorte deeltijd bedraagt € 3.347,00 en voor de deeltijd € 3.945,00. De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten. Dit is inbegrepen in het collegegeld. Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen: literatuurkosten, snijzaal onderwijs, aanschaf van anatomische modellen, examengeld en het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 95,-. U ontvangt voor het inschrijfgeld en het collegegeld aparte facturen. Het examengeld bedraagt € 183,-. Het collegegeld kan in termijnen betaald worden.

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vastgesteld indexeringspercentage (CBS) en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 1,1% voor het studiejaar 2018/2019.


Fulltime onderwijs

Fulltime onderwijs is voor iedereen die nog geen (of onvoldoende) medische achtergrond hebben en eerst het medisch basisjaar nog moeten doen en mensen met de volgende vooropleidingen: manueel therapeut/mensendieck therapeut/ergotherapeut/arts/verpleegkundige. Het collegegeld voor 2016-2017 bedraagt € 3.902,00 . Deze kosten zijn inclusief de zgn. prop-stage, competentiegericht onderwijs en portfolio. De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten. Dit is inbegrepen in het collegegeld. Wanneer u de syllabi op papier wenst te ontvangen, betaalt u ongeveer € 100,00 meer. Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen: literatuurkosten, snijzaalonderwijs,aanschaf van anatomische modellen, (nationaal) examengeld en het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 93,-. U ontvangt voor het inschrijfgeld en het collegegeld aparte facturen. Het examengeld bedraagt € 179,-. Het collegegeld kan in termijnen betaald worden.

Gespreide betaling Academiejaar 2016/2017:

Parttime Fulltime
Een termijn € 2.979,00 € 3.902,00
Twee termijnen € 1.534,00 € 2.009,00
Vier termijnen € 795,00 € 1041,00

Van de Wet Studiefinanciering kan geen gebruik worden gemaakt voor het volgen van onderwijs aan het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland. U kunt echter wel een deel terugkrijgen via de belastingdienst.

Studiefinanciering

Van de Wet Studiefinanciering kan geen gebruik worden gemaakt voor het volgen van onderwijs aan het College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam. U kunt echter wel een deel terugkrijgen via de belastingdienst.
College Sutherland is momenteel in gesprek met de VvAA en een Nederlandse Bank om de studiekosten geheel of gedeeltelijk in een financiering onder te brengen. Concreet betekend dit dat u de studiekosten bij de bank kunt lenen en in termijnen terug kunt betalen uit uw praktijkinkomsten na uw studie.

Studentenkrediet ING tot € 2.500

Soms heb je als student net even wat meer geld nodig. Bijvoorbeeld als je gaat studeren in het buitenland of voor die extra masteropleiding kiest. Vraag dan het Studentenkrediet van de ING aan. Het Studentenkrediet is de studentenlening van de ING. Het is een bijzondere vorm van een doorlopend krediet voor studenten. Je kunt geld overschrijven vanuit dit krediet naar je Studenten- of Betaalrekening bij de ING tot maximaal het afgesproken kredietbedrag. http://www.ing.nl/particulier/lenen/index.aspx

Wat houdt het Studentenkrediet in?
* Flexibele, doorlopende lening voor studenten
* € 1.000 of € 2.500 lenen
* Variabele rente
* Eerste jaren geen rente en aflossing betalen, rente wordt wél al berekend

Belasting:

Binnen de inkomstenbelasting bestaan aftrekmogelijkheden voor het volgen van een studie/opleiding die erop is gericht om arbeid en/of inkomen mee te verwerven. Welke kosten vallen onder het begrip scholingskosten?

  • Kosten voor cursusgelden en studiemateriaal (boeken, pennen.
  • Afschrijving duurzame zaken (computer). Het behoort uitsluitend tot de studiekosten als het gebruikt wordt voor de studie. Hou rekening met restwaarde.
  • Bezoeken aan congressen, studiereizen, nascholing, reis-en verblijfskosten en kosten voor eten en drinken gelden niet als scholingskosten.

Wat houdt dit concreet in?

  • De eerste Euro 500 mag niet worden afgetrokken, de overige kosten wel, met een maximum van Euro 15.000 per jaar.
  • De opleidingskosten kunnen hierdoor 27% of meer goedkoper uitvallen dan de werkelijke studiekosten. Men dient de kosten bij te houden en te zorgen dat de bewijzen zwart op wit staan. De facturen van onze opleiding zijn voldoende bewijs.

Rekenvoorbeeld: 35% inkomstenbelastingtarief

collegegeld 2016-2017 € 2979,-
Lesmateriaal (vanaf) € 200,00
Totale kosten € 3179,-
Niet aftrekbaar € 500,- € 2679,-
35% van € 2679,- € 937,65
Werkelijke kosten € 2.241,35

Gemeente / provincie

De student kan in aanmerking komen voor speciale fondsen bij de Afdeling Onderwijs van de meeste gemeenten en provincies; dit kan een renteloze lening of een bijdrage ineens zijn. Dit gaat helemaal buiten de opleiding om en dient u zelf na te gaan bij uw eigen gemeente of provincie.