Studiepunten ECTS

Studiepunten ECTS Fulltime

Hieronder: tabel met het aantal studiepunten van College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam Fulltime.

DA = Docent-afhankelijk lesuur (contactuur)
T = Theorieles
P = Praktijkles
DO = Docent-onafhankelijk lesuur, uitvoeren van opdrachten / taken
ZS = Zelfstudie-uren (gemiddeld circa 20 uur / week).

VAK
DA T P DO ZS
Osteopathie pariëtaal (incl. ana, fysio, patho) 319 96 223 380 295
Osteopathie visceraal (incl. ana, fysio, patho) 209 73 136 240 265
Osteopathie craniaal (incl. ana, fysio, patho) 149 46 103 230 150
Filosofie en concept 42 28 14 6 380
Embryologie / dissectie 274 132 142 132 459
Biochemie, fysica 270 36 0 36 994
Labo, Farmaco, Radio, Voedingsleer 33 33 0 18 160
CanMeds 54 54 0 283 142
Neurologie, EHBO, Pediatrie 105 91 14 61 339
Co-Therapie (stage) 927 84 843 166 195
Examens 40 40 0 25 0
Methodologie, wetenschap 224 24 200 0 0
TOTAAL (Vertikaal) 2746 971 1775 1635 3285
TOTAAL (DA + DO + ZS) 7666
Theorie T 971
Praktijk P 1775
Docent-afhankelijk lesuur DA 2746
Docent-onafhankelijk (opdracht + toets) DO 1635
Zelfstudie ZS 3285
European Credit Transfer System ECTS 274

Studiepunten ECTS Parttime

Hieronder: tabel met het aantal studiepunten van College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam Parttime.
DA = Docent-afhankelijk lesuur (contactuur)
T = Theorieles
P = Praktijkles
DO = Docent-onafhankelijk lesuur, uitvoeren van opdrachten / taken
ZS = Zelfstudie-uren (gemiddeld circa 13 uur / week).

VAK
DA T P DO ZS
Osteopathie pariëtaal (incl. ana, fysio, patho) 319 96 223 380 295
Osteopathie visceraal (incl. ana, fysio, patho) 209 73 136 240 265
Osteopathie craniaal (incl. ana, fysio, patho) 149 46 103 230 150
Filosofie en concept 42 28 14 6 80
Embryologie / dissectie 164 92 72 32 205
Biochemie, fysica 154 154 0 36 530
Labo, Farmaco, Radio, Voedingsleer 33 33 0 18 160
CanMeds 54 54 0 0 195
Neurologie, EHBO, Pediatrie 44 44 0 0 195
Co-Therapie (stage) 378 22 356 39 95
Examens 25 25 0 25 0
Methodologie, wetenschap 224 24 300 0 0
TOTAAL (Vertikaal) 1894 690 1204 1001 2050
TOTAAL (DA + DO + ZS) 4945
Theorie T 690
Praktijk P 1204
Docent-afhankelijk lesuur DA 1984
Docent-onafhankelijk (opdracht + toets) DO 1001
Zelfstudie ZS 2050
European Credit Transfer System ECTS 177