Toelatingsvoorwaarden

U kunt op verschillende manieren kennis maken met het vak Osteopathie en de Academie:

Osteopathie kan aan College Sutherland gevolgd worden als parttime of als fulltime programma. Het parttime-onderwijs vereist een volwaardig afgeronde HBO-opleiding gezondheidszorg. Het fulltime-onderwijs kent een voorafgaand traject en het parttime-programma met een uitgebreide aanvulling. Beide studierichtingen leiden op tot hetzelfde diploma.


Parttime-onderwijs

Als toelatingscriterium voor het parttime-onderwijs geldt een afgesloten opleiding in Fysiotherapie

Er is een toelatingsexamen voor hen die anders dan bovengenoemd (para)medisch geschoold zijn, dit ter beoordeling van de toelatingscommissie van de opleiding (tenminste 1.260 SBU (studiebelastingsuur) ofwel 45 ECTS scholing in de medische basisvakken). Zo nodig dient u eerst de propedeuse, medische basiskennis te volgen (1 jaar + aanvullend programma). Bij een andere dan (para)medische vooropleiding, dient er een additioneel praktijkgericht studieprogramma gevolgd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met ca. 1 dag/week extra studietijd (zie onder Fulltime).


Fulltime-onderwijs

Het fulltime-onderwijs bestaat uit een zevenjarig studieprogramma. Voorafgaande aan de opleiding Osteopathie vindt een jaar scholing in de medische basisvakken plaats (propedeuse). Gedurende het onderwijs aan de opleiding Osteopatie dient men een additioneel programma te volgen, bestaande uit stage en werkgroepen.

Het propedeusejaar is bedoeld voor hen die weinig of geen voorkennis hebben van de basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie en neurologie. Deze deelopleiding kan ook als zelfstandige cursus gevolgd worden, b.v. als vergroting van de medische basiskennis ten behoeve van het huidige werk of als noodzakelijke voorkennis voor het volgen van een andere opleiding.

Gedurende de propedeuse wordt de student opgeleid in de medische basisvakken tot op het niveau van HBO-onderwijs. Het leren in zelfstandigheid van de student staat centraal. Daarvoor biedt de opleiding gedifferentieerde werkvormen binnen een servicegerichte onderwijsorganisatie aan.

Het onderwijs aan het college is kwalitatief getoetst aan de eisen die de wet-BIG in Nederland aan onderwijs in de gezondheidszorg stelt. Het college toetst zichzelf en laat zich toetsen in een continue kwaliteitscyclus. De duur van de medische basisopleiding bedraagt 1 jaar en is vastgesteld op 45 ECTS. Dit komt neer op 1.250 studiebelastingsuren (SBU).

Het aanvullende programma beslaat 57 ECTS (1.600 studiebelastingsuren). Dit komt neer op 1 dag extra studietijd per week, gedurende vijf jaar onderwijs.

Uitzonderingen zijn de mensen die een van de volgende vooropleidingen hebben:

  • Mensendieck therapie
  • Ergotherapie
  • Manueel therapie
  • HBO-V (verpleegkunde)
  • Artsen

Met deze vooropleiding kan de propedeuse wel worden overgeslagen, maar zal verder het fulltime traject gevolgd moeten worden (= parttime + het aanvullende programma)

Aantal studenten

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam kent een maximum toelating van 25 studenten per leerjaar, waardoor de student persoonlijk begeleid kan worden. De samenwerking tussen de studentenraad, docentenraad, directie en secretariaat, benadrukt de persoonlijke sfeer. Het minimum aantal studenten is 8. Het gaat hier om studenten voor zowel de parttime als de fulltime opleiding.
Hier vindt u onze algemene voorwaarden .

Toelating propedeuse

De vereiste vooropleiding voor de propedeuse (medische basiskennis) is, volgens WHW, artikel 7.24 voor inschrijving aan een hogeschool:

  • VWO of HAVO (aanbeveling: met biologie en scheikunde in het pakket, N&G of N&T).
  • MBO-opleiding, voor zover deze opleiding (mede) gericht is op doorstroming van het HBO en gericht op patiëntencontact.

Voor alle duidelijkheid:

Er bestaan in Nederland twee registers het NRO en de NOF. De verzekeringsmaatschappijen vergoeden de consulten van osteopaten uit beide registers evenredig.

  • Het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) registreert de afgestudeerden van het parttime en het fulltime onderwijs van College Sutherland. Zij registreert ook afgestudeerden van andere (Nederlandstalige) opleidingen Osteopathie, maar niet allemaal, want deze opleidingen zijn niet gelijk. Doe navraag nij het NRO www.osteopathie-nro.nl/erkende-opleidingen.html
  • De NOF (Nederlandse Osteopathische Federatie) registreert alleen fysiotherapeuten met een diploma Osteopathie en ook niet van alle opleidingen.
  • Een beknopte samenvatting is te vinden op www.uitgelootbijgeneeskunde.nl