De kracht van college Sutherland

  • College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam is sinds 1986 gevestigd in Nederland en bestaat al vanaf 1957 in Parijs. Haar rijke ervaring en traditie staan garant voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een beproefd didactisch en pedagogisch model, wat in de verschillende opleidingen van CS toegepast wordt.
  • De Docenten osteopathische vakken zijn allen osteopaat D.O. en hebben reeds jarenlang ervaring in de praktijk en in het les geven. De kwaliteit van de didactiek en pedagogiek wordt bewaakt door een onafhankelijke pedagoog.
  • Naast de noodzakelijke vakken voor het beroep Osteopathie, wordt aan College Sutherland Amsterdam het vak embryologie als basisvak gegeven. Embryologie is onmisbaar voor het inzicht in de werking van de Osteopathie en kan gezien worden als de bakermat voor het osteopathische denken.
  • Sinds 1991 geeft College Sutherland Amsterdam les in haar eigen gebouw, waar opleiding en praktijk elkaar dagelijks ontmoeten. De opleiding is gevestigd in het Integraal Medisch Centrum, centrum voor complementaire geneeswijzen. Mede hierdoor zijn de lessen klinisch gericht en is er direct contact met de dagelijkse praktijk in de uitoefening van het beroep osteopaat.
  • Het slagingspercentage bij het gecontroleerde eindexamen van College Sutherland Amsterdam is hoog (gemiddeld 90%). Na het schoolexamen, wordt een door het NACO (Nederlands Academisch College voor Osteopathie) ingericht eindexamen (casuïstiek) afgenomen, gecontroleerd door de beroepsregisters (NRO en NOF) en OsEAN (Osteopathic European Academic Network).