Aanbod

Klik hieronder op een van de items voor een uitgebreide omschrijving van de betreffende cursus of van het betreffende evenement.

Complementair-Kinder-Centrum: Praktische Pediatrie

Binnen het Integraal Medisch Centrum is sinds 2005 een speciale ochtend ingericht voor de behandeling van kinderen, het Kinder-IMC. Hier werken osteopaten en mesologen nauw samen in de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Kinderen reageren anders, hebben een andere fysiologie en motoriek en vragen daarom een gespecialiseerde therapie.

Bij deze behandelingen zijn meerdere therapeuten aanwezig. Behandeling van kinderen vraagt een andere aanpak omdat kinderen beweeglijk zijn en snel afgeleid, vaak is er sprake van een korter behandelmoment. Dat is ook mogelijk omdat kinderen meestal niet gehinderd worden door opgebouwde compensaties of complexe (opgebouwde) aandoeningen. Kinderen reageren snel en de vitale zelfgenezingskracht is meestal sterk aanwezig.

De vorm van het kinder-IMC zal in de zomer van 2016 uitbreiden naar een Complementair-Kinder-Centrum (CKC). Zo zullen therapeuten met 10 jaar ervaring een groep afgestudeerde osteopaten en mesologen begeleiden in specifiekere bekwaamheid voor het behandelen van kinderen. Dit staat weer onder leiding van twee tutors. De ‘praktische pediatrie’ is voor het grootste gedeelte praktisch en een deel theoretisch, gericht op de ontwikkeling, veiligheid, specialismen, etc. De samenwerking is belangrijk, omdat zowel het ‘goed in het lijf zitten’ (Osteopathie) belangrijk is voor kinderen, maar evenzeer de voeding (Mesologie).


Programma:

Iedere eerste vrijdagochtend (08.30 – 13.30 uur) van de maand praktische behandeling van kinderen in het kinder-IMC, gekoppeld aan een ervaren osteopaat / mesoloog. Het geheel staat onder leiding van twee tutors (osteopaat / mesoloog).

 • Anamnese, onderscheidt baby, peuter, kleuter
 • ORKI: Onderzoek Richtlijn Kinder-IMC
 • Sneltesten kinderen
 • Behandeling osteo – meso

Aansluitende middagen: 14.00 – 16.00 uur

 • Casusbesprekingen van de praktijkochtend
 • Osteopathische en mesologische visie
 • Bijzondere cases
 • Uitsluitingsdiagnostiek

In totaal betreft de praktische pediatrie 10 vrijdagen in het jaar (sept – juni).


Extra zaterdagen:

Vier maal per jaar wordt een zaterdag of weekendcursus aangeboden in het kader van de behandeling van kinderen. Deze cursussen zijn separaat georganiseerd en voor meerdere deelnemers toegankelijk. Aaneensluitend zullen in een aantal jaren verschillende onderwerpen de revue passeren. Meerdere deskundigen geven cursussen van 1-2 dagen. De informatie, organisatie, financiën, etc. staan los van de deelname aan de praktische pediatrie.

Voorlopig programma:

 • Oktober 2016 : Verloskunde en gynaecologie
 • December 2016: consultatiebureau regulier en antroposofisch
 • Maart 2017: kinderfysiotherapie & sensomotorische ontwikkeling
 • Mei 2017: ayurveda en oosterse benadering
 • Oktober 2017: Bruno Ducoux, osteopathische behandeling van baby’s
 • December 2017: voeding en kinderen
 • Maart 2018: Neurologie & TCM
 • Mei 2018: kindercoach en psychologie

Data:

Eerste vrijdag van de maand (uitgezonderd bepaalde feest- of andere dagen, zoals bijvoorbeeld in september en december 2016.

Locatie:

Integraal medisch Centrum
Hugo de Grootkade 30-38, 1052 LT Amsterdam
Routebeschrijving


Kosten:

€ 150,- per dag  € 1.500,- totaal. Hierbij gelden de algemene voorwaarden voor inschrijving aan de Saiga (inschrijfformulier).

Inschrijving:

http://www.college-sutherland.nl/postacademisch/aanbod/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar postost@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Accreditatiepunten:

Wordt vooralsnog niet aangevraagd, gezien het karakter van de praktische pediatrie en de beperkte deelname.

Voorwaarde deelname:

Er is slechts plaats voor enkele deelnemers. Mogelijk wordt het geheel in later stadium nog verder uitgebreid.

 • Afgestudeerd osteopaat (D.O.) of mesoloog (D.M.).
 • Motivatiebrief voor deelname + korte CV.
 • Na selectie volgt e.v. een toelatingsgesprek met leden van het kinder-IMC

Inschrijven vóór 15 april 2016, plaatsing volgt in mei 2016.


Buikbrein & Bindweefsel:

Het Basisbioregulatiesysteem (BBRS van Prof. Pissinger) nader bekeken in relatie tot het enterisch en vegetatief zenuwstelsel.

Iedere osteopaat zal zich met regelmaat afvragen “wat gebeurt er nu eigenlijk door mijn behandeling”? Dat Osteopathie resultaten boekt, zal niemand zich afvragen, maar wat gebeurt er nu onder je handen? Hoe kan ik de werking van de osteopathische handeling in het lichaam, maar ook op de psyche, de emoties, etc. verklaren? Wat gebeurt er in het bindweefsel, wat zijn de mogelijke effecten van Osteopathie?

Het bindweefsel is, zoals iedereen weet, het terrein waarop de Osteopathie werkt. Zowel de diagnostiek als de therapie zijn gericht op het herstel van het bindweefsel. Wat is echter een ontsteking en hoe voel je dat? Wat is een verkleving, een adhesie. Hoe werkt een directe of een indirecte techniek?.

Vele van deze vragen zullen een antwoord vinden in de boeiende ontdekkingstocht langs cellen en vezels, stilstaand bij reacties en processen. De afweerreacties worden verklaard in begrijpelijke woorden, met vergelijkingen naar alledaagse dingen.

Voor de osteopathie betekend het basisbioregulatiesysteem (BBRS) een fundament voor diagnostiek en therapie, een didactische ondersteuning en een nieuw wetenschappelijk paradigma. De osteopathie grijpt aan op het mesodermale weefsel, dat impliciet in het BBRS verweven is. De uitgangspunten van het osteopathisch concept mobiliteit, motiliteit en motriciteit zijn in het BBRS op microscopische en biochemisch niveau terug te vinden. Behandeling van de functie van het BBRS vergt geen speciale technieken, maar legt wel een andere nadruk op de uitvoering ervan.


Cursusinhoud:

De cursus start met de anatomische opbouw van het bindweefsel en de moderne fysiologische inzichten. Vervolgens wordt het grondsysteem van Prof Pissinger behandeld, met de modernere inzichten: het basisbioregulatiesysteem.
De afweerreacties in het bindweefsel komen aan bod, met de onderbouwing van de osteopathische acties en reacties. Dit wordt gecombineerd met de werking van de darm en het enterische zenuwstelsel (het buikbrein).

Praktisch:

De cursus is uitsluitend theoretisch opgebouwd, doorspekt met praktische voorbeelden. De cursus heeft echter wel praktische gevolgen voor de osteopathische behandeling. Tevens zal er met regelmaat een praktische demonstratie gegeven worden in diagnostiek en therapie.


Docent

R.K Muts D.O / mro

Robert Muts D.O./D.M. Osteopaat, Mesoloog.
Rob Muts is sinds 1993 docent osteopathie in het viscerale bereik in NL en D.
Tevens directeur van het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland Amsterdam, de Academie voor Mesologie in NL en het Integraal Medisch Centrum.
Vicepresident OsEAN, Osteopathic European Academic Network.


Data:

11.11.2016 – 13.11.2016

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur, Zondag: 09:00 tot 16:00 uur

Cursusplaats:

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Hugo de Grootkade 30-38, 1052 LT Amsterdam
Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

Accreditatie voor de cursus is bij het NRO aangevraagd.

Kosten:

De kosten bedragen € 450,- (incl. lunch).

Inschrijving:

http://college-sutherland.nl/postacademisch/aanmelden/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar postost@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.


Osteopathie in het bereik Pelvis Minor bij vrouwen.

Behandeling van de uterus met betrekking tot de pelvinale en abdominale organen.

Cursusinhoud:

De cursus behandelt de osteopathische dysfuncties van de vrouwelijke geslachtsorganen in theorie en praktijk.

De vrouwelijke geslachtsorganen zijn een niet eenvoudig onderwerp binnen het osteopathische beroep. Enerzijds vanwege de complexe anatomie en diagnostiek, anderzijds vanwege de ethiek.

Problemen in het kleine bekken komen vaak voor, met uiteenlopende fysieke en psyche oorzaken en gevolgen. Het is echter binnen het osteopathisch onderwijs, conform BCP-1 en BCP-1a een onderwerp dat bij voorkeur postacademisch onderwezen dient te worden.

Uit ervaringen in de dagelijkse praktijk is gebleken dat bij vrouwen een uterusprolaps regelmatig voor komt. Bij de hulpvraag van deze vrouwen komt vaak een scala van klachten naar voren. Deze klachten worden meestal niet in verband gebracht met een prolaps. Door middel van systematische inventarisatie is gebleken dat met name lage rugklachten vaak optreden bij een uterusprolaps*.

Deze cursus vormt het eerste deel van een reeks cursussen Pelvis Minor.
Deel I vormt een kennisopfrissing en uitbreiding van de anatomie en fysiologie, voorbereidende technieken, driedimensionale diagnostiek van de uterus en een aantal directe en indirecte technieken.
Deel II: Gynaecologie, Pathologie, uitsluitingsdiagnostiek (Red & Yellow Flags)
Deel II: Dysfunctiemechanismen, complexere diagnostiek & technieken
Deel III: Psychologische begeleiding inzake seksuele en traumatische themata, Therapeut-Patiënt-Relatie (TPR)

* Studie: Onderzoek naar het effect van de osteopathische reductietechniek volgens Trédaniel op een 1e of 2e graads uterusprolaps en lage rugklachten (2006). Auteurs: Hans Jacobsz Rosier en Sylvia Waanders
* Studie: Die osteopathische Behandlung von Frauen mit Descensus uteri. Eine randomisierte kontrollierte klinische Studie (2008). Auteuren: Katja Quell & Birgitte Kocheise-Miller.

Onderwerpen:

 • Anatomie en de osteopathische benaderingswijze van de vrouwelijke genitaliën in de regio Pelvis Minor.
 • Relatie tot pariëtale, viscerale en craniale samenhang.
 • Beknopte samenvatting van de fysiologie van de menstruatie.
 • Disfuncties van de uterus, tuba en ovaria in positie en mobiliteit.
 • Onderzoek van de uterus, tubae en ovariae met uitwendige en inwendige handgrepen.
 • Voorbereidende technieken Pelvis Minor
 • Directe en indirecte technieken in relatie tot mobiliteit van de uterus, tubae en ovaria.

Richtlijn intieme zones (NVO 2015)

Alhoewel er in het basisprogramma voor osteopaat ook aandacht wordt besteed aan behandeling van intieme zones, wordt ten stelligste aanbevolen om alleen met interne technieken te behandelen na het volgen van een extra geaccrediteerde training met dat thema.
Supervisie is daarnaast een essentieel deel van het opleiden van osteopaten werkzaam in de intieme zones, met name de interne technieken. Er wordt geadviseerd om ook een intervisiesysteem voor osteopaten te ontwikkelen, zodat er een plek is waar het werken met intieme zones in alle veiligheid besproken kan worden.

Praktijk:

De cursus is vooral praktisch opgebouwd en de geleerde technieken kunnen direct in de praktijk toegepast worden.
Technieken:

 • Bimanueel onderzoek
 • Peritoneum Pariëtale Inferior
 • Isthmus Uteri
 • Lig. Cardinale Uteri
 • Lymfe Pelvis Minor
 • Centrum Tendineum
 • Foramen Obturatorium
 • Retroversie volgens Thure Brandt
 • Techniek Anteversie Uterus
 • Reductietechniek van Brandt, naar Stapfer en Trédaniel.

Cursusleiding

R.K Muts D.O / mro

Directeur College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam.
Docent embryologie, concept, Osteopathie in het viscerale bereik.

K. Post D.O. mro.
Docent Osteopathie in het pariëtale bereik, aantekening pelvis minor (2008).

P. Vasconcelos D.O. mro
Docent Osteopathie Complementair-Kinder-Centrum, aantekening pelvis minor (2008).

 


Data:

Vrijdag 03 Juni 2016 – zaterdag 04 Juni 2016 – zondag 05 juni 2016

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur; zondag: 09.00 – 16.00 uur

Cursusplaats:

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Hugo de Grootkade 30-38, 1052 LT Amsterdam
Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.
NB. De cursus Pelvis Minor Vrouw is alleen aan vrouwelijke osteopaten voorbehouden.

Accreditatiepunten:

Accreditatie wordt niet aangevraagd.

Kosten:

De kosten bedragen € 600,- (incl. lunch).

Inschrijving:

http://college-sutherland.nl/postacademisch/aanmelden/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar postost@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Osteopathie in het peritoneale bereik.

Behandeling van de peritoneale bewegingsvlakken met betrekking tot de abdominale organen.

Cursus inhoud:

Vrijwel iedere techniek die men in het abdomen toepast is een techniek op het peritoneum. Daarnaast zijn er meer specifieke technieken, gericht op de biochemische en neuro-immunologische functie van het peritoneum.

Het peritoneum past als belangrijk eigen orgaansysteem perfect in het tweede principe van de osteopathie. Het orgaan is daarmee de functie, het peritoneum is de structuur. De functie dient verzorgt te worden via voeding, afvoer en prikkels. De verzorging gebeurt door de omgeving, het mesoderm, in dit geval het peritoneum. De omgeving moet zich daarvoor in een bepaalde dynamische homeostase bevinden.

Homeostase betekend uitwisseling en uitwisseling betekend arteriële toevoer en veneuze afvoer. Daartoe past het basisbioregulatiesysteem van Dr. Pissinger; een gigantisch communicatiesysteem van bloedvaten, lymfevaten en het vegetatieve zenuwstelsel (aparte cursus) Iedere cel beweegt zich tussen Fascia en Fluida. De uitwisseling van de cel is , osteopathisch gezien, afhankelijk van de biodynamiek, zowel de mobiliteit, als ook de motiliteit en de motriciteit.

De uitwisselingsfunctie van het peritoneum is embryologisch al zeer belangrijk (pronepros) en blijft het hele leven actief. Ter vergelijk gebruikt men tegenwoordig het peritoneum als filter bij nierdialyse. Deze uitwisseling heeft te maken met vidus (voeding), ruimte, elektrofysiologie, neuro-endocrinologie en zelfs psychologie. De Recesussen en de omenta zijn specifieke delen van get peritoneum, waar de uitwisselingsfunctie snel verstoord kan zijn. Vanzelfsprekend dient de osteopaat allereerst een juist onderzoek naar dysfuncties vaststellen, voordat hij met specifieke technieken kan werken. De dysfuncties zijn anatomisch te herleiden en kan men met globale technieken niet vaststellen.

Praktijk:

 • Glijvlak Intestinum – PPP / Fascia van Toldt
 • Sulcus Parietocolicus
 • Bursa Omentalis
 • Recessus Hepatodiaphragmale
 • Recessus retro-cecalis / sigmoidalis
 • L’Espace Portal
 • Peritoneum Patietale Inferior
 • Mediastinum
 • Complex Duodenum-Pancreas

Cursusleiding


R.K Muts D.O / mro

Directeur College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam.
Docent embryologie, concept, Osteopathie in het viscerale bereik.

A. Volkers D.O. mro.
Docent Osteopathie in het viscerale bereik

E. Ter Laak D.O. mro
Docent Osteopathie wervelkolom en viscera.


Data:

GEANNULEERD –

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Cursusplaats:

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Hugo de Grootkade 30-38, 1052 LT Amsterdam
Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

De cursus is geaccrediteerd voor 16 punten door het NRO.

Kosten:

De kosten bedragen € 400,- (incl. lunch).

Inschrijving:

http://college-sutherland.nl/postacademisch/aanbod/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar info@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.


Voedingsleer en osteopathie

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DE VOEDINGSLEER IN DE OSTEOPATHISCHE PRAKTIJK.

In maart 2015 is er weer de cursus voedingsleer. De cursus gaat over de meest voorkomende intoleranties en allergieën. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de meest praktische vormen van voedingsadvies. In de cursus komt de praktische toepassing binnen de osteopathiepraktijk aan bod, ofwel hoe kan de osteopaat voedingsproblemen signaleren, eenvoudige voedingsadviezen toepassen en wanneer is verwijzing naar deskundigen noodzakelijk. Natuurlijk komen de ‘normale’ verteringsfuncties van koolhydraten, eiwitten en vetten aan bod.

 

 

 


Cursus inhoud

 • Basisprincipes in typologie, hoe herken je deze (praktisch) en wat eten ze.
 • Basis koolhydraat, eiwit, vet
 • Aandachtspunten intolerantie
 • Voorkomende intolerantie: lactose, gluten, schaaldieren, nachtschaden, inheemse fruit, nikkel, ei.
 • Allergieën: o.a. pinda, histamine
 • Herkenning allergie & intolerantie
 • Rotatiedieet, eliminatie dieet
 • Paleo dieet, bloedgroepen-dieet
 • koolhydraat-eiwit scheiden dieet
 • Granenvrij / glutenvrij
 • Voedselzandloper, broodbuik
 • Pathologische eetstoornissen

Achtergrond:

In de cursus voedingsleer wordt in eerste instantie gekeken vanuit de constitutie. Welk type mens kan welke voedingsmiddelen goed verteren en gebruiken en welke minder goed. Van hieruit volgen de:

 • Aanbevelingen van voeding voor verschillende typen
 • Aanpassingen bij intoleranties (lactose, nikkel, gluten, etc.)
 • Algemene diëten (voedsel combinaties, rotatiedieet, etc.)
 • Moderne kijk op voeding, zoals vanuit de zandloper, de broodbuik. De zin en onzin van dieet-boeken, goeroes, etc.

Praktisch:

Er wordt aandacht besteedt aan de praktische toepassing binnen de osteopathiepraktijk. Hoe en met welke indicaties kan de osteopaat eenvoudige voedingsadviezen toepassen. Wanneer en volgens welke indicaties is verwijzing naar deskundigen noodzakelijk.


Docenten:

Rob Muts D.O./D.M. Osteopaat
Evelyn Keyser D.M. Mesoloog

Data:

Datum volgt nog.

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur, Zondag: 09:30 tot 16:00 uur

Cursusplaats:

Integraal medisch Centrum Hugo de Grootkade 30 – 38 1052 LT Amsterdam


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, NRO erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

De cursus is bij het NRO geaccrediteerd voor 20 uur.

Kosten:

De kosten bedragen € 545,- (incl. lunch)

Inschrijving:

Inschrijven, formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar info@college-sutherland.nl
Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Snijzaal - Anatomie leren in de praktijk en praktische ervaring in de anatomie opdoen

Anatomie is een must voor de Osteopaat, zowel tijdens de opleiding, maar zeker ook daarna. Het driedimensionele inzicht in de anatomie kan je alleen maar leren in de snijzaal, en natuurlijk is ervaring de allerbeste leermethode. Tijdens de practica in de snijzaal in Heidelberg kan je zelf aan de slag, onder leiding van ervaren docent-osteopaten (D.O.).

Cursus inhoud

Er is op basis van jarenlange ervaringen een studieprogramma samengesteld, die uit de volgende, op zichzelf staande modulen bestaat:

 • – Module 1A: bovenste extremiteit en romp (hals en thorax)
 • – Module 1B: onderste extremiteit en romp (bekken en lumbale regio)
 • – Module 2: centraal zenuwstelsel, meningen en het botomhulsels (schedel en wervelkanaal)
 • – Module 3A: inwendige organen thorax
 • – Module 3B: inwendige organen abdomen

Anatomie leren in de praktijk en praktische ervaring in de anatomie opdoen?

Anatomie is een must voor de osteopaat, zowel tijdens de opleiding, maar zeker ook daarna. Het driedemensionele inzicht in de anatomie kan je alleen maar leren in de snijzaal, en natuurlijk is ervaring de allerbeste leermethode. Tijdens de practica aan de snijzaal in Heidelberg kan je zelf aan de slag, onder leiding van ervaren docent-osteopaten (D.O.).

Actuele Data: www.morphologie.org

Wij hebben op basis van onze jarenlange ervaringen een studieprogramma samengesteld, die uit de volgende, op zichzelf staande modulen bestaat:

– Studie: bovenste extremiteit en romp (hals en thorax)
– Studie: onderste extremiteit en romp (bekken en lumbale regio)
– Studie: centraal zenuwstelsel, meningen en het botomhulsels (schedel en wervelkanaal)
– Studie: inwendige organen

In samenwerking met de Rurecht-Karls-Universiteit van Heidelberg – Leerstoel Anatomie en Celbiologie II (http://www.uni-heidelberg.de/index.html).


Osteopathie en wetenschap (Methodologie)

Osteopathie en Wetenschap (Methodologie)

In het najaar 2016 wordt de cursus methodologie opnieuw georganiseerd. Tijdens een 3-daagse cursus wordt ingegaan op de algemene aspecten van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan, uitgaande van de osteopathische filosofie, op de osteopathische geneeskunde. Deze cursus is vanuit de richtlijnen van het BCP verplicht te volgen gedurende de opleiding maar staat open voor eenieder die interesse heeft in dit onderwerp.

Cursus inhoud

De cursus Osteopathie en wetenschap beslaat drie dagen en behandelt de mogelijkheden van wetenschap binnen de osteopathie. Dit betreft de osteopathie als toegepaste wetenschap, dat wil zeggen het gebruik, onderbouwen en valideren van de Osteopathie en haar onderzoek en behandeling. Het betreft ook de toepassing van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van het beroep Osteopathie.

 • De inhoud van de lessen methodologie:
 • Wat is wetenschap
 • Osteopathisch onderzoek
 • Literatuurstudie
 • Verschillende soorten onderzoek
 • Inleiding statistiek

Achtergrond:

De lessen zullen gegeven worden door Patrick van Dun MSc. D.O. Hij heeft meerdere jaren ervaring in het geven van de lessen methodologie, o.a. bij CORPP (Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion vzw) en aan de Wiener Schüle für Osteopathie.

De lessen hebben als leerdoel de deelnemers een overzicht te verschaffen van de verschillende soorten van wetenschappelijk onderzoek en in het bijzonder die soorten van onderzoek die belangrijk zijn binnen de osteopathie en op het lijf geschreven staan van osteopaten.


Docent:

Patrick van Dun MSc. D.O. Osteopaat

Data:

11 November 2016 – 13 November.2016

Cursustijden

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur, Zondag: 09:30 tot 16:00 uur

Cursusplaats:

Amsterdam, IMC, Hugo de Grootkade 30-38

Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, NRO erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

Accreditatie voor de cursus is bij het NRO aangevraagd.

Kosten:

De kosten bedragen € 350,-

Inschrijving:

Je kunt op deze pagina het formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar info@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Orgaanpsyche: Psychoneuro-immunologie (PNI) en osteopathie

Orgaanpsyche: Psychoneuro-immunologie (PNI) en osteopathie

„Lichaamstaal (MFA), de psychologische betekenis en de psycho-emotionele dynamiek osteopathisch bekeken“

In het september 2015 start voor de negende maal deel 1 +24 van de cursus orgaanpsyche (psychoneuro-immunologie en osteopathie). Het eerste jaar van de cursus (2 seminaries) behandelt de wereld van de fysiologie, de embryologie en de psychologie. Het tweede jaar (2 seminaries)gaat over neutraliteit in onderzoek en objectiviteit in interpretatie, embryologie en psyche, voeding en gedrag, etc. Deze aspecten van het menselijke bestaan hebben ook een functionele uitdrukking in het lichaam.

Deel 1 & 2

Het eerste jaar van de cursus behandelt de wereld van de fysiologie, de embryologie en de psychologie. Deze aspecten van het menselijke bestaan hebben ook een functionele uitdrukking in het lichaam.
Psychoneuro-immunologie (PNI) is de wetenschap die de interactie tussen psychologische processen, het zenuwstelsel en het immuunsysteem van het menselijk lichaam bestudeert¹. PNI heeft raakvlakken met de neurowetenschappen, de gedragswetenschappen, de immunologie en natuurlijk de klinische geneeskunde.

Deel 3 & 4

In het tweede jaar gaan we dieper op de stof in. We kijken naar de betekenis van instinct, intuïtie, Intelligentie, energie en spiritualiteit. Vervolgens gaan we op zoek naar de embryologie van de psyche. Als derde item komt de invloed van de voeding op de psyche aan bod.
Vervolgens wordt de betekenis van inhibitie binnen het osteopathisch onderzoek en de invloed van systemen op elkaar besproken. Hoe kom ik van een technisch onderzoek naar een ‘patiënten-lezen-onderzoek’. Feitelijk liggen alle antwoorden reeds besloten in het lichaam van de mens, de kunst is te leren ‘lezen’, zoals een blinde braille leert lezen.


Cursus inhoud

De cursus vertrekt vanuit de integratie van de embryologische ontwikkeling van de organen met de functies van de organen. Dit wordt gecombineerd met de psychoneuro-immunologie, waarbij het gedrag via neuro-immunologische stoffen verklaard kan worden. Hierbij wordt de osteopathische diagnose op het niveau van de dysfunctie vertaald in de psychologische betekenis voor de patiënten. Hierdoor is de osteopaat in staat om zijn diagnose zowel anatomisch als ook fysiologisch en psychologisch voor de patiënt te vertalen. “We leren de patiënt lezen met onze handen.”
In het praktische gedeelte ligt de nadruk op de viscerale diagnostiek, peritoneale glijvlakken, de betekenis van inhibitie en therapeutische vaardigheden.

Achtergrond:

In 1975 toonden Robert Ader en Nicholas Cohen van de University of Rochester aan dat de immuunfunctie onderhevig is aan klassieke conditionering en dit noemden ze psychoneuro-immunologie². In 1985 ontdekte de neurofarmacoloog Candace Pert specifieke receptoren (neuropeptidereceptoren],op de celmembraan van zowel de hersenen als het immuunsysteem. De ontdekking door Pert et al. dat neuropeptiden en neurotransmitters een directe invloed uitoefenen op het immuunsysteem wijzen op en wederzijds afhankelijke band tussen gedrag en fysiologie c.q. neurologie³. Dr Michael Gershon heeft zijn carrière gewijd aan het begrijpen van de menselijke darm. Zijn 30 jaar onderzoek heeft geleid tot een buitengewone herontdekking: zenuwcellen in de darm die fungeren als een brein. Deze “tweede hersenen” functioneren autonoom. De twee hersenen moeten samenwerken, doen ze dat niet, dan is er chaos in de darm en ellende in het hoofd&sup4;. Dr Gershon’s werk heeft geleid tot radicale nieuwe inzichten over een breed scala van gastro-intestinale problemen.

Praktisch:

De cursus is voornamelijk praktisch opgebouwd en wordt door assistenten begeleidt. Een individuele begeleiding van de deelnemers aan de cursus wordt zo bewerkstelligd.


Docenten:


Rob Muts D.O./D.M. Osteopaat
Katja Quell D.O. Osteopaat
Toos Bartlema, Docent psychologische aspecten


Data:

Deel 1: 11.09.2015 – 13.09.2015
Deel 2: 08.04.2016 – 10.04.2016
Deel 3: 25.11.2016 – 27.11.2016
Deel 4: 07.04.2017 – 09.04.2017

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur, Zondag: 09:30 tot 16:00 uur

Cursusplaats:

Integraal medisch Centrum
Hugo de Grootkade 30 – 38
1052 LT Amsterdam


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding

Accreditatiepunten:

De cursus is door de NRO met 15 punten per deel geaccrediteerd (30 punten voor deel 1 & 2). Deel 3 & 4 zijn samen voor 40 punten geaccrediteerd. .

Kosten:

De kosten per 2 delen bedragen € 1.090,- (incl. lunch), inschrijven is alleen mogelijk voor alle 4 delen.

 

 1. Michael Irwin, Kavita Vedhara (2005). Human Psychoneuro-immunology. Oxford University Press. ISBN 978-0198568841
 2. R Adler and N Cohen. Behaviorally conditioned immunosuppression. Psychosomatic Medicine, Vol 37, Issue 4 333-340. / Robert Ader- Robert Ader – Papers on Psychoneuroimmunology
 3. Pert CB, Ruff MR, Weber RJ, Herkenham M. Neuropeptides and their receptors: a psychosomatic network. J Immunol. 1985 Aug;135(2 Suppl):820s-826s
 4. M. Gershon. The second brain. A Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and Intestine HarperCollins Publishers, New York. ISBN-13: 978-0060930721
Master of Science - Afstuderen aan de universiteit

De Master die College Sutherland aan wil bieden is in samenwerking met de DIU Dresden International University. het wachten is op de definitieve erkenning van de titel binnen Europa door de ZEvA (Zentrale Evaluations- und Akkreditieringsargentur, vergelijkbaar met de NVAO. Het is een Master met inhoud. Deze opleiding maakt, samen met een erkende (parttime of fulltime) Osteopathie opleiding, een MSc met 300 ECTS punten en voldoet aan de voorwaarden om later in te stromen in de PhD in osteopathie).

Samenwerking

Deze MSc opleiding zal worden gegeven in samenwerking met het Fico in Antwerpen en Panta Rhei in Nederland en wordt jaarlijks op afwisselende plaatsen gegeven (Amsterdam, Antwerpen, Bovendonk). Je kunt mogelijk je D.O. thesis voor je MSc thesis gebruiken, deze wordt gescreend en indien nodig bijgestuurd. De opleiding bestaat uit 12 seminaries die over 5 semesters gespreid worden. Deze MSc zal later plaats vinden, we wachten op de erkenning. en wordt georganiseerd voor CS / Fico assistenten & docenten en afgestudeerden. Daarom is deze MSc ook voor jou toegankelijk. We hanteren een numerus clausus / fixus om het niveau van de opleiding te garanderen. Meld je voorlopig aan en garandeer je plaats door een Email te schrijven aan: info@college-sutherland.nl Je zal op een lijst gezet worden en je krijgt bericht zodra er groen licht is van de ZEvA.

Tevens hebben wij samenwerkingsverbanden opgezet met andere universiteiten in het buitenland, zoals * De Donau Universitat Krems in Wenen (Oostenrijk), afdeling gezondheidswetenschappen en biowetenschap, aantal ECTS 120. * The National University of Medical Science in Madrid (Spanje) voor een eenjarige Master of Science in pediatrie, 1.28ie-n.ure * The Southern Cross University in Lismore (Australia), 192 credits.

Pelvis Minor

Deze cursus bestaat uit 2 modules van telkens 4 dagen over de Pelvis Minor bij de vrouw.

Cursus inhoud:

Momenteel in heroverweging en afhankelijk van de standpunten van de NVO en NRO

Balanced Ligamentous Tension (BLT)

Balanced Ligamentous Tension (BLT)

Dott. Paolo Tozzi D.O.
Balanced Ligamentous Tension (BLT) 08-09 Januari 2016

Balanced Ligamentous Tension (BLT) technieken zijn een traditionele osteopathische aanpak van capsulo-ligamenteuze weefsels met een ongelijke toestand van spanning. BLT ziet ieder gewricht in het lichaam als een evenwichtig ligamenteus articulair mechanisme dat uiot balans kan raken na verwonding, infectie of mechanische belasting. Bij de therapie worden de weefsels worden eerst uit hun beschermende positie gehaald, en dan in hun dysfunctionele patroon gebracht, tot aan het punt waar een ligamenteuze balans wordt bereikt en de dysfunctie zich oplost.

 

 

 

 


Door Tozzi wordt dit principe ook toegepast op membraneuze, fasciale, viscerale en fluidieke elementen. Het geeft gelijkwaardige resultaten, mits het op de juiste wijze wordt uitgevoerd. In feite, ongeacht het weefsel wat wordt aangepakt, zijn de principes van aanpak hetzelfde: herken het bewegingspatroon, zoek de tensie-balans en wachten op een reactie van de inherente potentie in het lichaam. Dit seminarie van 2 dagen bestaat uit het verkennen van het principe, de doelstellingen, de programma’s en de mechanismen van deze fascinerende benadering in osteopathische praktijk en wordt vooral gewaardeerd om zijn veilige en niet-invasieve karakter, buiten haar werkzaamheid en therapeutische eigenschappen.


Programma

 • Balanced Ligamentous Tension (BLT) Techniek: geschiedenis, principes en behandelmethode.
 • BLT toepassing op de onderste en bovenste extremiteit.
 • Indicaties, bijwerkingen, contra-indicaties van BLT.
 • BLT toepassing op de wervelkolom en TMJ.
 • Theorie achter de effectiviteit en de fysiologische effecten na behandeling met BLT.
 • BLT toepassing op de viscera, membranen en fluïda.

Praktisch

De cursus is zowel theoretisch als praktisch opgebouwd. Er is genoeg tijd voor vragen en ruimte voor oefening.

1st Day:
09.00-11.00: History and Principleas of BLT
11.00-13.00: Methoids of Application to lower and upper limbs
14.00-16.00: Indications, side effect and counterindications of BLT
16.00-18.00: Application to the spine and TMJ

2nd Day:
09.00-11.00: Mechanisms anf evidences of BLT
11.00-13.00: Application to viscera
14.00-16.00: Application to membranes and fluids
16.00-18.00: Rationale and clinical integration


Docent

Paolo Tozzi MSc, BSc (Hons) Ost, D.O., PT.

Data

08.01.2016 & 09.01.2016

Cursus tijden

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur


Cursusplaats

Integraal medisch Centrum
Hugo de Grootkade 30 – 38
1052 LT Amsterdam

Toelating

Afgesloten osteopathische opleiding D.O.

Accreditatie

Accreditatie voor de cursus is bij het NRO aangevraagd

Kosten

De kosten voor de 2 dagen bedragen € 470,- (incl. lunch, koffie en thee)

Inschrijven

Je kunt op deze pagina het formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar info@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing. Inschrijven kan alleen voor level 1 & 2 tezamen.


Short CV Paolo Tozzi

Paolo Tozzi, MSc, BSc (Hons) Ost, DO, PT

 • Master Science in Osteopathy in 2012, at the Dresden University (Germany);
 • Doctorat en Osteopathie and Posturologie in 2006, at the International Association Jean Monnet, amongst the European University Foundation of Bruxelles (Belgium);
 • Bachelor Science Honours Degree in Osteopathy, D.O., in 2005, at the European School of Osteopathy, Maidstone (UK);
 • Degree in Physiotherapy in 2000, at the Catholic University del sacro Cuore, Rome (Italy);
 • I and II Level Reiki Diplome in 1999, at the Shri Papaji Centre, Rome (Italy). Principal of the First Italian School of Veterinary Osteopathy (S.Os.V.I.) since 2012;
 • Vice principal of the Italian Association of Posturologists (A.I.R.O.P.) since 2009;
 • Treasurer of the Osteopathic European Academic Network (Os.E.A.N.) from 2008 to 2013;
 • Vice principal of the School of Osteopathy CROMON of Rome, from 2006 to 2013; member of the G.Os.C. since 2005. Reviewer for the International Journal of Osteopathic Medicine since 2012;
 • Member of the Fascia Science and Clinical Applications Advisory Board of the Journal of Bodywork and Movement Therapies since 2012;
 • Reviewer for Handspring Publishing (UK) since 2012.
 • Lecturer of the Master Courses in Integrated Clinical Posturology and Natural Medicine at the University Tor Vergata of Rome; Lecturer of biomechanics and manual therapy in different universities in Rome;
 • Lecturer of various post-graduate courses on osteopathic subjects in Italy, Europe and overseas; Speaker in various national and international congresses of osteopathic medicine and manual therapy (included the International Fascia Research Congress);
 • Author of various articles on fascia and fascia research; Expert on Osteopathy applied to domestic and exotic animals.