Osteopathie: gezondheid in goede handen

Persbericht

van Christopher Newiger

vertaald en bewerkt door Rob Muts
ISBN 978 90 6030 878 9 |  NUR 870
208 pagina’s | full colour paperback
verkoopprijs € 24,50
Rob K. Muts heeft dit boek niet alleen vertaald maar ook bewerkt en geschikt gemaakt voor Nederland. Hij is directeur van het College voor Osteopathie Sutherland in Amsterdam, van de Academie voor Mesologie alsmede van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam, alwaar reguliere en complementaire behandelwijzen worden samengevoegd. In 2000 is zijn eerste boek Integratiecomplementaire geneeswijzen verschenen.
Osteopathie is een geneeswijze met respect voor de mens en de natuur. De osteopaat maakt gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie en pathologie. De mens is een biologische eenheid waarin systemen elkaar wederzijds beïnvloeden. Bij optimale gezondheid verkeert het menselijk lichaam in dynamisch evenwicht; is de gezondheid niet optimaal, dan kunnen er klachten ontstaan.
Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van alle weefsels en organen van het menselijk lichaam. Manueel omdat de osteopaat het onderzoek en de behandeling met zijn handen uitvoert. De beweeglijkheid en de onderlinge relaties worden nauwkeurig onderzocht naar aanleiding van de klachten en symptomen. Het is goed mogelijk dat een osteopaat op een plaats gaat behandelen, die niet direct met de klachten verbonden is.
In 1966 is osteopathie in de V.S. wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde.
Christoph Newiger (1963) woont in München en is werkzaam als journalist en auteur. Al vele jaren is hij vooral geïnteresseerd in geneeskunde en gezondheid. Als coauteur heeft hij nog twee titels op zijn naam staan over osteopathie.

BOEKBESPREKING, tijdschrift de Osteopaat van de NVO, Juni 2008