Europese studentenuitwisseling

OsEAN, het „Osteopathic European Academic Network“ waar Robert Muts (directeur van College Sutherland) onlangs tot president is benoemd, is een netwerk van Europese opleidingscentra voor Osteopathie. OsEAN is een Studentsexchange-Program gestart, waaraan ook College Sutherland deelneemt. Studerenden van de deelnemende scholen hebben de mogelijkheid tot 7 dagen kosteloos aan een andere school cursussen en kliniekdagen te volgen. Er blijven slechts de kosten voor reizen en overnachting over. In sommige gevallen is het ook mogelijk bij studenten onderdak te vinden.

Kennis van de landstaal van de deelnemende school is in principe noodzakelijk, de studenten van de partnerscholen helpen echter ook met uitleg en vertalingen. Aan sommige scholen is er ook ieder jaar een „international week“, waarbij alles in het Engels onderwezen wordt.

Meer over het OsEAN-project vind je hier.
Studenten van College Sutherland kunnen zich richten tot Tessa van Dooren (020 682 35 15 of info@college-sutherland.nl).