Aanbod

Klik hieronder op een van de items voor een uitgebreide omschrijving van de betreffende cursus of van het betreffende evenement.

Dag van de Osteopathie

Filosofie van de osteopathie – Verleden, heden en toekomst van het beroep.

Vaak citeren we de oude osteopaten en grondleggers van de osteopathie. Maar wat zeiden ze nu precies en in welke samenhang? Hoe zijn die uitspraken te interpreteren in het licht van de tijdsgeest van toen en wat betekent dat voor het handelen van de hedendaagse osteopaat?

Dit seminar gaat in op de oorspronkelijke filosofie en plaatst dit in de tijdsgeest van zijn ontstaan. Tegelijkertijd laat het zien wat deze wortels betekenen voor de moderne invulling en  profiel van de osteopaat als therapeut binnen de gezondheidszorg

Het seminar begint met een uitgebreide en  onderhoudende reis door de geschiedenis van de geneeskunde. Vervolgens wordt een beeld geschetst van wereld in het ‘wilde westen’ van Amerika in de 19e eeuw. Dan verschuift de blik naar de omgeving, het leven en de persoonlijkheid van A.T. Still.

Op basis van deze voorkennis volgt een systematische uitwerking van de filosofie van de osteopathie op drie niveaus; Wereldbeeld, gezondheid en klinisch handelen. Dit maakt het mogelijk om echt een dialoog te voeren over de filosofie van de osteopathie. Op de tweede dag volgt een korte beschrijving van J.M. Littlejohn en zijn bijdrage voor de osteopathische wetenschap, evenals W.G. Sutherland en het craniale aspect van de osteopathie. De opzet van het seminar zal deze dialoog ook zeker stimuleren op een respectvolle en stimulerende wijze. Dit opent een fascinerend en verbazingwekkend inzicht voor de uitoefening van ons beroep.

Deelnemers aan het seminar hebben na afloop van de eerste dag gratis toegang, inclusief drank, tot de ‘NACHT VAN DE OSTEOPAAT’. In een speciale avondsessie presenteert Rik Hoste D.O. het unieke concept ROOCS voor onderzoek, diagnostiek en osteopathische behandeling. Ook zal hij ingaan op de consequenties voor de didactiek van het osteopathisch onderwijs.

Doel van het seminar is te laten zien hoe de osteopathische filosofie historisch geworteld is. Dit moet duidelijk maken hoe dit, mits consequent uitgevoerd, het ‘therapeut zijn’ op zijn kop zet eninspireert. Samen met collega’s uit het hele land kan de dialoog tot in de late uurtjes worden voortgezet in de feestelijke en sfeervolle omgeving van de Schreierstoren te Amsterdam (tegenover het centraal station).

 

Titel Filosofie van de osteopathie
Referent Christian Hartman
Datum 16-17 november 2018
Tijden Vrijdag 9.00-17.30, aansluitend diner
Vrijdag Nacht van de osteopaat 20.00-24.00
Zaterdag 10.00-16.30
Accreditatie NRO 13 punten / NOF in aanvraag
Kosten € 350,- inclusief lunch, diner, toegang en consumpties tijdens ‘Nacht van de osteopaat’
Locatie Seminar Nederlands Osteopathie College Sutherland
Integraal Medisch Centrum
Contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam
Tel 020-6823515
Locatie NACHT VAN DE OSTEOPAAT Schreierstoren
Prins Hendrikkade 94-95, 1012 AE Amsterdam

Aanmelden dag van de osteopathie

Nacht van de Osteopaat

Lezing: Osteopathische diagnose, holistisch of reductionistisch klinisch redeneren door Rik Hoste/Robert Muts

Bijpraten, kennis maken, feesten, dialoog over de toekomst van het beroep.

Vrijdag 16 november 20.00 uur. Schreierstoren, Amsterdam.
€50 alles inclusief!

Aanmelden nacht van de osteopathie
Complementair-Kinder-Centrum: Praktische Pediatrie

Binnen het Integraal Medisch Centrum is sinds 2005 een speciale ochtend ingericht voor de behandeling van kinderen, het Kinder-IMC. Hier werken osteopaten en mesologen nauw samen in de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Kinderen reageren anders, hebben een andere fysiologie en motoriek en vragen daarom een gespecialiseerde therapie.

Bij deze behandelingen zijn meerdere therapeuten aanwezig. Behandeling van kinderen vraagt een andere aanpak omdat kinderen beweeglijk zijn en snel afgeleid, vaak is er sprake van een korter behandelmoment. Dat is ook mogelijk omdat kinderen meestal niet gehinderd worden door opgebouwde compensaties of complexe (opgebouwde) aandoeningen. Kinderen reageren snel en de vitale zelfgenezingskracht is meestal sterk aanwezig.

De vorm van het kinder-IMC is in de zomer van 2016 uitgebreid naar een Complementair-Kinder-Centrum (CKC). Zo begeleiden therapeuten met jaren ervaring een groep afgestudeerde osteopaten en mesologen  in specifiekere bekwaamheid voor het behandelen van kinderen. Dit staat weer onder leiding van twee tutors. De ‘praktische pediatrie’ is voor het grootste gedeelte praktisch en een deel theoretisch, gericht op de ontwikkeling, veiligheid, specialismen, etc. De samenwerking is belangrijk, omdat zowel het ‘goed in het lijf zitten’ (Osteopathie) belangrijk is voor kinderen, maar evenzeer de voeding (Mesologie).


Programma:

Iedere eerste vrijdagochtend (08.30 – 13.30 uur) en een enkele keer de tweede vrijdagochtend van de maand praktische behandeling van kinderen in het kinder-IMC, gekoppeld aan een ervaren osteopaat / mesoloog. Het geheel staat onder leiding van twee tutors (osteopaat / mesoloog).

 • Anamnese, onderscheidt baby, peuter, kleuter
 • ORKI: Onderzoek Richtlijn Kinder-IMC
 • Sneltesten kinderen
 • Behandeling osteo – meso

Aansluitende middagen: 14.00 – 16.00 uur

 • Casusbesprekingen van de praktijkochtend
 • Osteopathische en mesologische visie
 • Bijzondere cases
 • Uitsluitingsdiagnostiek

In totaal betreft de praktische pediatrie 10 vrijdagen in het jaar (sept – juni).


Data:

Eerste vrijdag van de maand  en een aantal keer de tweede vrijdag van de maand

Locatie:

Integraal medisch Centrum
Contactweg 145-153, 1014 BJ Amsterdam
Routebeschrijving


Kosten:

€ 150,- per dag  € 1.500,- totaal. Hierbij gelden de algemene voorwaarden voor inschrijving aan de Saiga (inschrijfformulier).

Inschrijving:

https://www.college-sutherland.nl/postacademisch/aanbod/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar postost@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Accreditatiepunten:

Wordt vooralsnog niet aangevraagd, gezien het karakter van de praktische pediatrie en de beperkte deelname.

Voorwaarde deelname:

Er is slechts plaats voor enkele deelnemers. Mogelijk wordt het geheel in later stadium nog verder uitgebreid.

 • Afgestudeerd osteopaat (D.O.) of mesoloog (D.M.).
 • Motivatiebrief voor deelname + korte CV.
 • Na selectie volgt e.v. een toelatingsgesprek met leden van het kinder-IMC

Inschrijven vóór 1 juli, plaatsing volgt in juni.


Buikbrein & Bindweefsel:

Het Basisbioregulatiesysteem (BBRS van Prof. Pissinger) nader bekeken in relatie tot het enterisch en vegetatief zenuwstelsel.

Iedere osteopaat zal zich met regelmaat afvragen “wat gebeurt er nu eigenlijk door mijn behandeling”? Dat Osteopathie resultaten boekt, zal niemand zich afvragen, maar wat gebeurt er nu onder je handen? Hoe kan ik de werking van de osteopathische handeling in het lichaam, maar ook op de psyche, de emoties, etc. verklaren? Wat gebeurt er in het bindweefsel, wat zijn de mogelijke effecten van Osteopathie?

Het bindweefsel is, zoals iedereen weet, het terrein waarop de Osteopathie werkt. Zowel de diagnostiek als de therapie zijn gericht op het herstel van het bindweefsel. Wat is echter een ontsteking en hoe voel je dat? Wat is een verkleving, een adhesie. Hoe werkt een directe of een indirecte techniek?.

Vele van deze vragen zullen een antwoord vinden in de boeiende ontdekkingstocht langs cellen en vezels, stilstaand bij reacties en processen. De afweerreacties worden verklaard in begrijpelijke woorden, met vergelijkingen naar alledaagse dingen.

Voor de osteopathie betekent het basisbioregulatiesysteem (BBRS) een fundament voor diagnostiek en therapie, een didactische ondersteuning en een nieuw wetenschappelijk paradigma. De osteopathie grijpt aan op het mesodermale weefsel, dat impliciet in het BBRS verweven is. De uitgangspunten van het osteopathisch concept mobiliteit, motiliteit en motriciteit zijn in het BBRS op microscopische en biochemisch niveau terug te vinden. Behandeling van de functie van het BBRS vergt geen speciale technieken, maar legt wel een andere nadruk op de uitvoering ervan.


Cursusinhoud:

De cursus start met de anatomische opbouw van het bindweefsel en de moderne fysiologische inzichten. Vervolgens wordt het grondsysteem van Prof Pissinger behandeld, met de modernere inzichten: het basisbioregulatiesysteem.
De afweerreacties in het bindweefsel komen aan bod, met de onderbouwing van de osteopathische acties en reacties. Dit wordt gecombineerd met de werking van de darm en het enterische zenuwstelsel (het buikbrein).

Praktisch:

De cursus is uitsluitend theoretisch opgebouwd, doorspekt met praktische voorbeelden. De cursus heeft echter wel praktische gevolgen voor de osteopathische behandeling. Tevens zal er met regelmaat een praktische demonstratie gegeven worden in diagnostiek en therapie.


Docent

R.K Muts D.O / mro

Robert Muts D.O./D.M. Osteopaat, Mesoloog.
Rob Muts is sinds 1993 docent osteopathie in het viscerale bereik in NL en D.
Tevens directeur van het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland Amsterdam, de Academie voor Mesologie in NL en het Integraal Medisch Centrum.
Vicepresident OsEAN, Osteopathic European Academic Network.


Data:

08.06.2018 – 09.06.2018

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Cursusplaats:

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam
Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

Accreditatie voor de cursus: 16 punten bij het NRO.

Kosten:

De kosten bedragen € 400,- (incl. lunch).

Inschrijving:

https://college-sutherland.nl/postacademisch/aanmelden/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar postost@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.


Osteopathie in het bereik Pelvis Minor

Behandeling van de uterus & de prostaat met betrekking tot de pelvinale en abdominale organen.

Cursusinhoud:

De cursus behandelt de osteopathische dysfuncties van de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen in theorie en praktijk.

De vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen zijn een niet eenvoudig onderwerp binnen het osteopathische beroep. Enerzijds vanwege de complexe anatomie en diagnostiek, anderzijds vanwege de ethiek.

Problemen in het kleine bekken komen vaak voor, met uiteenlopende fysieke en psyche oorzaken en gevolgen. Het is echter binnen het osteopathisch onderwijs, conform BCP-1 en BCP-1a een onderwerp dat bij voorkeur postacademisch onderwezen dient te worden.

Uit ervaringen in de dagelijkse praktijk is gebleken dat bij vrouwen een uterusprolaps regelmatig voor komt. Bij de hulpvraag van deze vrouwen komt vaak een scala van klachten naar voren. Deze klachten worden meestal niet in verband gebracht met een prolaps. Door middel van systematische inventarisatie is gebleken dat met name lage rugklachten vaak optreden bij een uterusprolaps*.

Ook de mannelijke problemen komen veelvuldig voor, van potentie-problemen, ejaculatie-problemen tot en met prostaat-kanker en veranderende PSA-waarden.


Onderwerpen:

 • Anatomie en de osteopathische benaderingswijze van de vrouwelijke genitaliën in de regio Pelvis Minor.
 • Anatomie en de osteopathische benaderingswijze van de mannelijke genitaliën in de regio Pelvis Minor.
 • Relatie tot pariëtale, viscerale en craniale samenhang.
 • Beknopte samenvatting van de fysiologie van de zaadvorming en ejaculatie
 • Beknopte samenvatting van de fysiologie van de menstruatie.
 • Dysfuncties van de uterus, tuba en ovaria in positie en mobiliteit.
 • Dysfuncties van de uterus, tuba en ovaria in positie en mobiliteit.
 • Onderzoek van de uterus, tubae en ovariae met uitwendige en inwendige handgrepen.
 • Voorbereidende technieken Pelvis Minor
 • Directe en indirecte technieken in relatie tot mobiliteit van de uterus, tubae en ovaria.
 • Dysfuncties van de prostaat, vesico seminalis in positie en mobiliteit.
 • Onderzoek van de prostaat, coccy met uitwendige en inwendige handgrepen.
 • Voorbereidende technieken Pelvis Minor
 • Directe en indirecte technieken in relatie tot mobiliteit van de prostaat

Richtlijn intieme zones (NVO 2015)

Alhoewel er in het basisprogramma voor osteopaat ook aandacht wordt besteed aan behandeling van intieme zones, wordt ten stelligste aanbevolen om alleen met interne technieken te behandelen na het volgen van een extra geaccrediteerde training met dat thema.
Supervisie is daarnaast een essentieel deel van het opleiden van osteopaten werkzaam in de intieme zones, met name de interne technieken. Er wordt geadviseerd om ook een intervisiesysteem voor osteopaten te ontwikkelen, zodat er een plek is waar het werken met intieme zones in alle veiligheid besproken kan worden.

Praktijk:

De cursus is vooral praktisch opgebouwd en de geleerde technieken kunnen direct in de praktijk toegepast worden.
Technieken:

 • Bimanueel onderzoek
 • Peritoneum Pariëtale Inferior
 • Isthmus Uteri
 • Lig. Cardinale Uteri
 • Lymfe Pelvis Minor
 • Centrum Tendineum
 • Foramen Obturatorium
 • Retroversie volgens Thure Brandt
 • Techniek Anteversie Uterus
 • Reductietechniek van Brandt, naar Stapfer en Trédaniel.
 • Mobiliteit os coccyx
 • Mobiliteit prostaat en bimanuele technieken

Cursusleiding

R.K Muts D.O / mro

Directeur College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam.
Docent embryologie, concept, Osteopathie in het viscerale bereik.

K. Post D.O. mro.
Docent Osteopathie in het pariëtale bereik, aantekening pelvis minor (2008).

P. Vasconcelos D.O. mro
Docent Osteopathie Complementair-Kinder-Centrum, aantekening pelvis minor (2008).

 


Data:

Vrijdag 25 mei 2018 – zaterdag 26 mei 2018 – zondag 27 mei 2018 I.v.m. samenvallen met het congres, plannen we een ander weekend

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur; zondag: 09.00 – 16.00 uur

Cursusplaats:

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Contweg 145, 1014 BJ Amsterdam
Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

De cursus is voor 20 punten geaccrediteerd bij het NRO.

Kosten:

De kosten bedragen € 700,- (incl. lunch).

Inschrijving:

https://college-sutherland.nl/postacademisch/aanmelden/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar postost@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Osteopathie in het peritoneale bereik.

Behandeling van de peritoneale bewegingsvlakken met betrekking tot de abdominale organen.

Cursus inhoud:

Vrijwel iedere techniek die men in het abdomen toepast is een techniek op het peritoneum. Daarnaast zijn er meer specifieke technieken, gericht op de biochemische en neuro-immunologische functie van het peritoneum.

Het peritoneum past als belangrijk eigen orgaansysteem perfect in het tweede principe van de osteopathie. Het orgaan is daarmee de functie, het peritoneum is de structuur. De functie dient verzorgt te worden via voeding, afvoer en prikkels. De verzorging gebeurt door de omgeving, het mesoderm, in dit geval het peritoneum. De omgeving moet zich daarvoor in een bepaalde dynamische homeostase bevinden.

Homeostase betekend uitwisseling en uitwisseling betekend arteriële toevoer en veneuze afvoer. Daartoe past het basisbioregulatiesysteem van Dr. Pissinger; een gigantisch communicatiesysteem van bloedvaten, lymfevaten en het vegetatieve zenuwstelsel (aparte cursus) Iedere cel beweegt zich tussen Fascia en Fluida. De uitwisseling van de cel is , osteopathisch gezien, afhankelijk van de biodynamiek, zowel de mobiliteit, als ook de motiliteit en de motriciteit.

De uitwisselingsfunctie van het peritoneum is embryologisch al zeer belangrijk (pronepros) en blijft het hele leven actief. Ter vergelijk gebruikt men tegenwoordig het peritoneum als filter bij nierdialyse. Deze uitwisseling heeft te maken met vidus (voeding), ruimte, elektrofysiologie, neuro-endocrinologie en zelfs psychologie. De Recesussen en de omenta zijn specifieke delen van get peritoneum, waar de uitwisselingsfunctie snel verstoord kan zijn. Vanzelfsprekend dient de osteopaat allereerst een juist onderzoek naar dysfuncties vaststellen, voordat hij met specifieke technieken kan werken. De dysfuncties zijn anatomisch te herleiden en kan men met globale technieken niet vaststellen.

Praktijk:

 • Glijvlak Intestinum – PPP / Fascia van Toldt
 • Sulcus Parietocolicus
 • Bursa Omentalis
 • Recessus Hepatodiaphragmale
 • Recessus retro-cecalis / sigmoidalis
 • L’Espace Portal
 • Peritoneum Patietale Inferior
 • Mediastinum
 • Complex Duodenum-Pancreas

Cursusleiding


R.K Muts D.O / mro

Directeur College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam.
Docent embryologie, concept, Osteopathie in het viscerale bereik.

 


Data:

NIEUWE CURSUSDATUM VOOR 2019

 

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Cursusplaats:

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam
Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

Accreditatiepunten NRO: 16 punten

Kosten:

De kosten bedragen € 400,- (incl. lunch).

Inschrijving:

https://college-sutherland.nl/postacademisch/aanbod/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar info@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.


Voedingsleer en osteopathie

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DE VOEDINGSLEER IN DE OSTEOPATHISCHE PRAKTIJK.

 

De cursus gaat over de meest voorkomende intoleranties en allergieën. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de meest praktische vormen van voedingsadvies. In de cursus komt de praktische toepassing binnen de osteopathie praktijk aan bod, oftewel hoe kan

de osteopaat voedingsproblemen signaleren, eenvoudige voedingsadviezen toepassen en wanneer is verwijzing naar deskundigen noodzakelijk. Natuurlijk komen de ‘normale’ verteringsfuncties van koolhydraten, eiwitten en vetten aan bod.

 

 

 

 

 


Cursus inhoud

 • Basis koolhydraat, eiwit, vet
 • Aandachtspunten intolerantie
 • Voorkomende intolerantie: lactose, gluten, schaaldieren, nachtschaden, inheemse fruit, nikkel, ei.
 • Allergieën: o.a. pinda, histamine
 • Herkenning allergie & intolerantie
 • Rotatiedieet, eliminatie dieet, Paleo dieet, bloedgroepen dieet
 • Atkins, Hay, Montignac, Granenvrij / glutenvrij, oerdieet
 • Voedselzandloper, broodbuik
 • Pathologische eetstoornissen
 • Osteopathische dysfuncties en hun effect op de vertering
 • Praktische herkenning, praktische toepassing

Achtergrond:

In de cursus voedingsleer wordt gekeken naar de voeding in relatie tot onze anatomie en fysiologie in combinatie met evolutieleer. Welk type mens kan welke voedingsmiddelen goed verteren en gebruiken en welke minder goed. Van hieruit volgen de:

 • Aanbevelingen van voeding voor verschillende typen
 • Aanpassingen bij intoleranties (lactose, nikkel, gluten, etc.)
 • Algemene diëten (voedsel scheiding, rotatiedieet, oerdieet etc.)
 • Moderne kijk op voeding, zoals vanuit de zandloper, de broodbuik. De zin en onzin van dieet-boeken, voedselgoeroes, etc.

Praktisch:

Er wordt aandacht besteed aan de praktische toepassing binnen de osteopathie praktijk. Hoe en met welke indicaties kan de osteopaat eenvoudige voedingsadviezen toepassen. Wanneer en volgens welke indicaties is verwijzing naar deskundigen noodzakelijk.


Docent:

Robert Muts D.O./mro.

 

Data:

NIEUWE CURSUSDATUM VOOR 2019

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Cursusplaats:

Integraal medisch Centrum Contactweg 145 1014 BJ Amsterdam

Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, NRO erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

De cursus is in aanvraag.

Kosten:

De kosten bedragen € 400,- (incl. lunch)

Inschrijving:

Inschrijven, formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar info@college-sutherland.nl
Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Snijzaal - Anatomie leren in de praktijk en praktische ervaring in de anatomie opdoen

Anatomie is een must voor de Osteopaat, zowel tijdens de opleiding, maar zeker ook daarna. Het driedimensionele inzicht in de anatomie kan je alleen maar leren in de snijzaal, en natuurlijk is ervaring de allerbeste leermethode. Tijdens de practica in de snijzaal in Heidelberg kan je zelf aan de slag, onder leiding van ervaren docent-osteopaten (D.O.).

Cursus inhoud

Er is op basis van jarenlange ervaringen een studieprogramma samengesteld, die uit de volgende, op zichzelf staande modulen bestaat:

 • – Module 1A: bovenste extremiteit en romp (hals en thorax)
 • – Module 1B: onderste extremiteit en romp (bekken en lumbale regio)
 • – Module 2: centraal zenuwstelsel, meningen en het botomhulsels (schedel en wervelkanaal)
 • – Module 3A: inwendige organen thorax
 • – Module 3B: inwendige organen abdomen

Anatomie leren in de praktijk en praktische ervaring in de anatomie opdoen?

Anatomie is een must voor de osteopaat, zowel tijdens de opleiding, maar zeker ook daarna. Het driedemensionele inzicht in de anatomie kan je alleen maar leren in de snijzaal, en natuurlijk is ervaring de allerbeste leermethode. Tijdens de practica aan de snijzaal in Heidelberg kan je zelf aan de slag, onder leiding van ervaren docent-osteopaten (D.O.).

Actuele Data: www.morphologie.org

Wij hebben op basis van onze jarenlange ervaringen een studieprogramma samengesteld, die uit de volgende, op zichzelf staande modulen bestaat:

– Studie: bovenste extremiteit en romp (hals en thorax)
– Studie: onderste extremiteit en romp (bekken en lumbale regio)
– Studie: centraal zenuwstelsel, meningen en het botomhulsels (schedel en wervelkanaal)
– Studie: inwendige organen

In samenwerking met de Rurecht-Karls-Universiteit van Heidelberg – Leerstoel Anatomie en Celbiologie II (http://www.uni-heidelberg.de/index.html).


Osteopathie en wetenschap (Methodologie)

Osteopathie en Wetenschap (Methodologie)

In het najaar 2018 wordt de cursus methodologie opnieuw georganiseerd. Tijdens een 3-daagse cursus wordt ingegaan op de algemene aspecten van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan, uitgaande van de osteopathische filosofie, op de osteopathische geneeskunde. Deze cursus is vanuit de richtlijnen van het BCP verplicht te volgen gedurende de opleiding maar staat open voor eenieder die interesse heeft in dit onderwerp.

Cursus inhoud

De cursus Osteopathie en wetenschap beslaat drie dagen en behandelt de mogelijkheden van wetenschap binnen de osteopathie. Dit betreft de osteopathie als toegepaste wetenschap, dat wil zeggen het gebruik, onderbouwen en valideren van de Osteopathie en haar onderzoek en behandeling. Het betreft ook de toepassing van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van het beroep Osteopathie.

 • De inhoud van de lessen methodologie:
 • Wat is wetenschap
 • Osteopathisch onderzoek
 • Literatuurstudie
 • Verschillende soorten onderzoek
 • Inleiding statistiek

Achtergrond:

De lessen zullen gegeven worden door Patrick van Dun MSc. D.O. Hij heeft meerdere jaren ervaring in het geven van de lessen methodologie, o.a. bij CORPP (Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion vzw) en aan de Wiener Schüle für Osteopathie.

De lessen hebben als leerdoel de deelnemers een overzicht te verschaffen van de verschillende soorten van wetenschappelijk onderzoek en in het bijzonder die soorten van onderzoek die belangrijk zijn binnen de osteopathie en op het lijf geschreven staan van osteopaten.


Docent:

Patrick van Dun MSc. D.O. Osteopaat

Data:

23 November 2018 – 25 November.2018

Cursustijden

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur, Zondag: 09:30 tot 16:00 uur

Cursusplaats:

Amsterdam, IMC, Contactweg 145-153

Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, NRO erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

Accreditatie voor de cursus is bij het NRO aangevraagd.

Kosten:

De kosten bedragen € 350,-

Inschrijving:

Je kunt op deze pagina het formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar info@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Orgaanpsyche: Psychoneuro-immunologie (PNI) en osteopathie

Orgaanpsyche: Psychoneuro-immunologie (PNI) en osteopathie

„Lichaamstaal (MFA), de psychologische betekenis en de psycho-emotionele dynamiek osteopathisch bekeken“

In het september 2019 start voor de elfde maal deel 1 t/m 4 van de cursus orgaanpsyche (psychoneuro-immunologie en osteopathie). Het eerste jaar van de cursus (2 seminaries) behandelt de wereld van de fysiologie, de embryologie en de psychologie. Het tweede jaar (2 seminaries)gaat over neutraliteit in onderzoek en objectiviteit in interpretatie, embryologie en psyche, voeding en gedrag, etc. Deze aspecten van het menselijke bestaan hebben ook een functionele uitdrukking in het lichaam.

Deel 1 & 2

Het eerste jaar van de cursus behandelt de wereld van de fysiologie, de embryologie en de psychologie. Deze aspecten van het menselijke bestaan hebben ook een functionele uitdrukking in het lichaam.
Psychoneuro-immunologie (PNI) is de wetenschap die de interactie tussen psychologische processen, het zenuwstelsel en het immuunsysteem van het menselijk lichaam bestudeert¹. PNI heeft raakvlakken met de neurowetenschappen, de gedragswetenschappen, de immunologie en natuurlijk de klinische geneeskunde.

Deel 3 & 4

In het tweede jaar gaan we dieper op de stof in. We kijken naar de betekenis van instinct, intuïtie, Intelligentie, energie en spiritualiteit. Vervolgens gaan we op zoek naar de embryologie van de psyche. Als derde item komt de invloed van de voeding op de psyche aan bod.
Vervolgens wordt de betekenis van inhibitie binnen het osteopathisch onderzoek en de invloed van systemen op elkaar besproken. Hoe kom ik van een technisch onderzoek naar een ‘patiënten-lezen-onderzoek’. Feitelijk liggen alle antwoorden reeds besloten in het lichaam van de mens, de kunst is te leren ‘lezen’, zoals een blinde braille leert lezen.


Cursus inhoud

De cursus vertrekt vanuit de integratie van de embryologische ontwikkeling van de organen met de functies van de organen. Dit wordt gecombineerd met de psychoneuro-immunologie, waarbij het gedrag via neuro-immunologische stoffen verklaard kan worden. Hierbij wordt de osteopathische diagnose op het niveau van de dysfunctie vertaald in de psychologische betekenis voor de patiënten. Hierdoor is de osteopaat in staat om zijn diagnose zowel anatomisch als ook fysiologisch en psychologisch voor de patiënt te vertalen. “We leren de patiënt lezen met onze handen.”
In het praktische gedeelte ligt de nadruk op de viscerale diagnostiek, peritoneale glijvlakken, de betekenis van inhibitie en therapeutische vaardigheden.

Achtergrond:

In 1975 toonden Robert Ader en Nicholas Cohen van de University of Rochester aan dat de immuunfunctie onderhevig is aan klassieke conditionering en dit noemden ze psychoneuro-immunologie². In 1985 ontdekte de neurofarmacoloog Candace Pert specifieke receptoren (neuropeptidereceptoren],op de celmembraan van zowel de hersenen als het immuunsysteem. De ontdekking door Pert et al. dat neuropeptiden en neurotransmitters een directe invloed uitoefenen op het immuunsysteem wijzen op en wederzijds afhankelijke band tussen gedrag en fysiologie c.q. neurologie³. Dr Michael Gershon heeft zijn carrière gewijd aan het begrijpen van de menselijke darm. Zijn 30 jaar onderzoek heeft geleid tot een buitengewone herontdekking: zenuwcellen in de darm die fungeren als een brein. Deze “tweede hersenen” functioneren autonoom. De twee hersenen moeten samenwerken, doen ze dat niet, dan is er chaos in de darm en ellende in het hoofd&sup4;. Dr Gershon’s werk heeft geleid tot radicale nieuwe inzichten over een breed scala van gastro-intestinale problemen.

Praktisch:

De cursus is voornamelijk praktisch opgebouwd en wordt door assistenten begeleidt. Een individuele begeleiding van de deelnemers aan de cursus wordt zo bewerkstelligd.


Docenten:


Rob Muts D.O./D.M. Osteopaat
Toos Bartlema, Docent psychologische aspecten


Data:

Deel 1: wrsch. september 2020
Deel 2: wrsch. november 2020
Deel 3: wrsch. maart 2021
Deel 4: wrsch. mei 2021

Cursustijden:

Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur, Zondag: 09:00 tot 16:00 uur

Cursusplaats:

Integraal medisch Centrum
Contactweg 145
1014 BJ Amsterdam

Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding

Accreditatiepunten:

Accreditatiepunten NRO voor de hele cursus: 80 punten

Kosten:

De kosten per deel bedragen € 560 ,- (incl. lunch), inschrijven is alleen mogelijk voor alle 4 delen. Totale kosten van de cursus € 2.240,-

 

 1. Michael Irwin, Kavita Vedhara (2005). Human Psychoneuro-immunology. Oxford University Press. ISBN 978-0198568841
 2. R Adler and N Cohen. Behaviorally conditioned immunosuppression. Psychosomatic Medicine, Vol 37, Issue 4 333-340. / Robert Ader- Robert Ader – Papers on Psychoneuroimmunology
 3. Pert CB, Ruff MR, Weber RJ, Herkenham M. Neuropeptides and their receptors: a psychosomatic network. J Immunol. 1985 Aug;135(2 Suppl):820s-826s
 4. M. Gershon. The second brain. A Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and Intestine HarperCollins Publishers, New York. ISBN-13: 978-0060930721
Refresher abdomen

Refresher abdomen

Abdominale technieken en onderzoeksconcept College Sutherland; osteopathie in het viscerale bereik, klinisch redeneren vanuit theorie en praktijk

Cursusinhoud:

De cursus behandelt de osteopathische dysfuncties
van de abdominale organen in theorie en praktijk.
De abdominale organen zijn een complex
onderwerp binnen het osteopathische beroep.
Enerzijds vanwege de complexe anatomie en
diagnostiek, anderzijds vanwege de
embryologische organisatie.
De reductionistische reguliere wetenschap heeft
haar stempel gedrukt op onze kennis, vaardigheden
en diagnosestelling. Osteopathie gaat uit van een
holistische benaderingswijze en een praktische
interpretatie van dysfunctioneren.
College Sutherland heeft reeds 30 jaar ervaring in onderwijs in osteopathie in het viscerale
bereik. Zowel de theoretische achtergrond als de praktische vaardigheden zijn toegespitst op
het concept osteopathie.

Onderwerpen:

Anatomie, fysiologie, pathologie en de osteopathische benaderingswijze van:
• Oris en oesophagus
• Gaster
• Duodenum
• Intestinum
• Colon
• Hepar
• Ren
• Vesico Fellae
• Vesico Urinaria
• Pancreas
• Lien

De cursus is praktijkgericht aan de hand van casussen:
• Interactief onderwijs en klinisch redeneren
• Anatomie en fysiologie bezien vanuit de embryologie en evolutieleer
• Vijf osteopathische verklaringsmodellen (BCP-1a)
• ROOCS (Richtlijn Osteopathisch Onderzoek College Sutherland)
• Casussen kunnen vooraf door de kandidaten worden ingestuurd
• De praktische vaardigheden zijn casuïstiek-gericht
• Er worden directe relaties van de viscerale mobiliteit benoemd naar de andere systemen.

Cursusleiding:

Robert Muts D.O. mro
Directeur Nederlands College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam.
Docent embryologie, concept, Osteopathie in het viscerale bereik.

 


Arjen Volkers D.O. mro.
Docent Osteopathie in het viscerale bereikJeroen de Block D.O. mro

Docent Osteopathie in het viscerale bereik, Docent fysiologie

 

 


Lex Flisijn D.O. mro
Manager Nederlands College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Docent Osteopathie in het viscerale bereik
Data:

Donderdag 15 maart 2018 – vrijdag 16 maart 2018

Cursustijden:

Donderdag & Vrijdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Cursusplaats:

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Contactweg 145-153
1014 BJ Amsterdam
Routebeschrijving

Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:

Accreditatie bij het NRO: 5 + 10 punten

Kosten:

De kosten bedragen € 400,- (incl. lunch)

Inschrijving:

https://college-sutherland.nl/postacademisch/aanmelden/ formulier downloaden, invullen, opslaan en mailen naar postost@college-sutherland.nl Lees ook de algemene voorwaarden nascholing.

Master of Science - Afstuderen aan de universiteit

Ben je er ook van overtuigd dat verdieping leidt tot een hoger niveau van je werk? TAKE YOUR OSTEOPATHY TO THE NEXT LEVEL door middel van een Master studie aan de Danube Universiteit Wenen. Je studeert aan deze universiteit maar de lessen worden gegeven in Nederland en België !

Deze opleiding Master of Science Osteopathy, is ontwikkeld door de Danube-University Krems (DUK in Wenen) in samenwerking met de Wiener Schüle für Osteopathie (WSO).

Het gastheerschap van deze opleiding is in handen van een uniek samenwerkingsverband:

*   Osteopathy Academy FICO (Antwerpen)

*   Panta Rhei opleidingen osteopathie (Rijen)

*   Nederlands College v Osteopathie Sutherland (Amsterdam)

De opleiding bestaat uit 10 seminaries, over 4-5 semesters gespreid (2 jaar). Deze MSc start in April 2019 en is ENQA erkend. De voertaal is Engels. Deze MSc ook voor jou toegankelijk, we hanteren een maximum aantal deelnemer om het niveau van de opleiding te garanderen.

Aanmelding en organisatie bij de universiteit: www.wso.at/msc-bene-1<http://www.wso.at/msc-bene-1> .

Na aanmelding ontvang je een bevestiging, gevolg door een intakegesprek.

We hopen je te mogen begroeten.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?