Studiefinanciering opleiding Osteopathie

Osteopathie College Sutherland is een particuliere onderwijsinstelling. Daarvoor kan je geen lening of Ov-kaart krijgen via de wet studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je kunt echter wel een lening afsluiten bij een bank of via VKG-Finpartner!

Finpartner is een advieskantoor gespecialiseerd in de advies en begeleiding van osteopaten en hun praktijk (www.finpartner.nl). Finpartner beheert een fonds dat is opgezet om onder meer met studenten een lening af te sluiten om hun studie osteopathie te financieren. Denk daarbij aan gedeeltelijke of algehele financiering van collegegeld en Ov-kaart. Inclusief een rentevergoeding betaal je de lening na afronding van je studie in termijnen terug.

Voor meer informatie of het aanvraagformulier kun je kosteloos contact opnemen met Erik Arts, telefoon 06-53986805 of info@finpartner.nl. Je aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Meerdere banken bieden eveneens een pakket aan voor studiefinanciering.

 

 

 

 

Inkomensverwachting afgestudeerd osteopaat

In de ervaring realiseren onze afgestudeerden in 1 à 2 jaar een goed lopende fulltime praktijk. Op basis hiervan volgt onderstaand de verdiencapaciteit van een osteopaat.

• Omzet eigen praktijk is afhankelijk van het aantal patiënten (voorbeeld: 90 euro x 8 uur x 4 dagen x 46 weken= € 132.480
• Kosten bestaan uit o.a.: huisvesting, (personeel), beroepskosten, administratie en opstellen jaarrekening, rente en aflossing financieringen

 

Verdienmodel osteopaat

Bron: VvAA 2016 (alle gebruikte cijfers zijn voorbeelden, er kunnen geen rechten aan ontleend worden)

VvAA logo