Het mechanisch model binnen het visceraal aspect

Het mechanisch model binnen het visceraal aspect

450.00

13/14 april 2019 – R. Muts
Mesenterium, omentum, ligamentum, pleura, pericard zijn slechts enkele vormen van peritoneale fascia die van groot belang zijn voor het mechanisch aspect van viscera. Dit vormt in verschillende hoedanigheden de ophanging, bescherming en glijvlakken van de viscera.

Categorie:

Mesenterium, omentum, ligamentum, pleura, pericard zijn slechts enkele vormen van peritoneale fascia die van groot belang zijn voor het mechanisch aspect van viscera. Dit vormt in verschillende hoedanigheden de ophanging, bescherming en glijvlakken van de viscera. Hierdoor speelt het peritoneum een grote rol in de samenhang tussen vorm en functie van de viscera. Deze cursus maakt duidelijk waarom Still spreekt van het peritoneum als ‘jachtgebied’ voor de osteopaat. Tevens een introductie in het belang van het peritoneum voor het enterische zenuwstelsel en het neurologische verklaringsmodel.  Praktisch worden alle peritoneale glijvlakken in het abdomen en de thorax benoemd en behandeld.


Kosten € 450
Inclusief koffie, thee, lunch, parkeren, documentatie
Taal Nederlands
Accreditatie NRO / NOF in aanvraag


Datum:
Zaterdag 13 – zondag 14 april 2019

Cursustijden:
Zaterdag & Zondag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Cursusleiding:
R. Muts
Directeur College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam.
Docent embryologie, concept, Osteopathie in het viscerale bereik.


Cursusplaats:
College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam
Contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam
Routebeschrijving


Inhoud cursus

Vrijwel iedere techniek die men in het abdomen toepast is een techniek op het peritoneum. Daarnaast zijn er meer specifieke technieken, gericht op de biochemische en neuro-immunologische functie van het peritoneum.

Het peritoneum past als belangrijk eigen orgaansysteem perfect in het tweede principe van de osteopathie. Het orgaan is daarmee de functie, het peritoneum is de structuur. De functie dient verzorgt te worden via voeding, afvoer en prikkels. De verzorging gebeurt door de omgeving, het mesoderm, in dit geval het peritoneum. De omgeving moet zich daarvoor in een bepaalde dynamische homeostase bevinden.

Homeostase betekend uitwisseling en uitwisseling betekend arteriële toevoer en veneuze afvoer. Daartoe past het basisbioregulatiesysteem van Dr. Pissinger; een gigantisch communicatiesysteem van bloedvaten, lymfevaten en het vegetatieve zenuwstelsel (aparte cursus) Iedere cel beweegt zich tussen Fascia en Fluida. De uitwisseling van de cel is , osteopathisch gezien, afhankelijk van de biodynamiek, zowel de mobiliteit, als ook de motiliteit en de motriciteit.

De uitwisselingsfunctie van het peritoneum is embryologisch al zeer belangrijk (pronepros) en blijft het hele leven actief. Ter vergelijk gebruikt men tegenwoordig het peritoneum als filter bij nierdialyse. Deze uitwisseling heeft te maken met vidus (voeding), ruimte, elektrofysiologie, neuro-endocrinologie en zelfs psychologie. De Recesussen en de omenta zijn specifieke delen van get peritoneum, waar de uitwisselingsfunctie snel verstoord kan zijn. Vanzelfsprekend dient de osteopaat allereerst een juist onderzoek naar dysfuncties vaststellen, voordat hij met specifieke technieken kan werken. De dysfuncties zijn anatomisch te herleiden en kan men met globale technieken niet vaststellen.


Praktijk:

  • Glijvlak Intestinum – PPP / Fascia van Toldt
  • Sulcus Parietocolicus
  • Bursa Omentalis
  • Recessus Hepatodiaphragmale
  • Recessus retro-cecalis / sigmoidalis
  • L’Espace Portal
  • Peritoneum Patietale Inferior
  • Mediastinum
  • Complex Duodenum-Pancreas

Toelating:
Afgesloten osteopathische opleiding, erkende titel D.O.

Accreditatiepunten:
Accreditatie NRO / NOF in aanvraag

Event Details

Start date: 2019-04-13

End date: 2019-04-14

Start time: 09:00

End time: 18:00