NeurOMed; The use of neuroscience for improving clinical osteopathic practice

NeurOMed; The use of neuroscience for improving clinical osteopathic practice

650.00

4 okt – 6 okt 2019
This 3-day course will introduce the key concepts of neuroscience and apply them into a clinically based osteopathic practice. The ultimate outcome is to produce a significant step forward for clinicians based on informed clinical research practice.

Categorie:

This 3-day course will introduce the key concepts of neuroscience and apply them into a clinically based osteopathic practice. The ultimate outcome is to produce a significant step forward for clinicians based on informed clinical research practice. Neuroscience has been recognised one of the few cross-discipline where the interaction between neuroscientists, biologists, physicians, psychologists, engineers, mathematicians, physicists allows the blooming of life-changing theory and practice. Transferring the neuroscience information in the field of osteopathy and manual therapies creates a very unique environment where participants can challenge their own experiences and feelings in order to find solutions to unanswered questions. At the end of the course, participants will be able to:

  1. Interpret the neuroscience language and tools using ad hoc procedures appropriately developed
  2. Apply the theoretical neuroscience concepts into a daily-based clinical practice
  3. Develop an informed neuroscience-based clinical practice

Kosten € 650
Inclusief koffie, thee, lunch, parkeren, documentatie
Taal Nederlands
Accreditatie NRO / NOF in aanvraag


Datum
Vrijdag 27 – zondag 29 september 2019
Vrijdag, Zaterdag en Zondag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Cursusleiding
Institute for the Enhancement of Osteopathic Skills
(S. Phlips, L. Fieuw, D. Coolman, T de Lille, D. de Bouver)


Cursusplaats:


In het september 2019 start voor de elfde maal deel 1 t/m 4 van de cursus orgaanpsyche (psychoneuro-immunologie en osteopathie). Het eerste jaar van de cursus (2 seminaries) behandelt de wereld van de fysiologie, de embryologie en de psychologie. Het tweede jaar (2 seminaries)gaat over neutraliteit in onderzoek en objectiviteit in interpretatie, embryologie en psyche, voeding en gedrag, etc. Deze aspecten van het menselijke bestaan hebben ook een functionele uitdrukking in het lichaam.

Deel 1 & 2

Het eerste jaar van de cursus behandelt de wereld van de fysiologie, de embryologie en de psychologie. Deze aspecten van het menselijke bestaan hebben ook een functionele uitdrukking in het lichaam.
Psychoneuro-immunologie (PNI) is de wetenschap die de interactie tussen psychologische processen, het zenuwstelsel en het immuunsysteem van het menselijk lichaam bestudeert¹. PNI heeft raakvlakken met de neurowetenschappen, de gedragswetenschappen, de immunologie en natuurlijk de klinische geneeskunde.

Deel 3 & 4

In het tweede jaar gaan we dieper op de stof in. We kijken naar de betekenis van instinct, intuïtie, Intelligentie, energie en spiritualiteit. Vervolgens gaan we op zoek naar de embryologie van de psyche. Als derde item komt de invloed van de voeding op de psyche aan bod.
Vervolgens wordt de betekenis van inhibitie binnen het osteopathisch onderzoek en de invloed van systemen op elkaar besproken. Hoe kom ik van een technisch onderzoek naar een ‘patiënten-lezen-onderzoek’. Feitelijk liggen alle antwoorden reeds besloten in het lichaam van de mens, de kunst is te leren ‘lezen’, zoals een blinde braille leert lezen.


Inhoud cursus

De cursus vertrekt vanuit de integratie van de embryologische ontwikkeling van de organen met de functies van de organen. Dit wordt gecombineerd met de psychoneuro-immunologie, waarbij het gedrag via neuro-immunologische stoffen verklaard kan worden. Hierbij wordt de osteopathische diagnose op het niveau van de dysfunctie vertaald in de psychologische betekenis voor de patiënten. Hierdoor is de osteopaat in staat om zijn diagnose zowel anatomisch als ook fysiologisch en psychologisch voor de patiënt te vertalen. “We leren de patiënt lezen met onze handen.”
In het praktische gedeelte ligt de nadruk op de viscerale diagnostiek, peritoneale glijvlakken, de betekenis van inhibitie en therapeutische vaardigheden.

Achtergrond:

In 1975 toonden Robert Ader en Nicholas Cohen van de University of Rochester aan dat de immuunfunctie onderhevig is aan klassieke conditionering en dit noemden ze psychoneuro-immunologie². In 1985 ontdekte de neurofarmacoloog Candace Pert specifieke receptoren (neuropeptidereceptoren],op de celmembraan van zowel de hersenen als het immuunsysteem. De ontdekking door Pert et al. dat neuropeptiden en neurotransmitters een directe invloed uitoefenen op het immuunsysteem wijzen op en wederzijds afhankelijke band tussen gedrag en fysiologie c.q. neurologie³. Dr Michael Gershon heeft zijn carrière gewijd aan het begrijpen van de menselijke darm. Zijn 30 jaar onderzoek heeft geleid tot een buitengewone herontdekking: zenuwcellen in de darm die fungeren als een brein. Deze “tweede hersenen” functioneren autonoom. De twee hersenen moeten samenwerken, doen ze dat niet, dan is er chaos in de darm en ellende in het hoofd&sup4;. Dr Gershon’s werk heeft geleid tot radicale nieuwe inzichten over een breed scala van gastro-intestinale problemen.

Praktisch:

De cursus is voornamelijk praktisch opgebouwd en wordt door assistenten begeleidt. Een individuele begeleiding van de deelnemers aan de cursus wordt zo bewerkstelligd.


Data:
Deel 1: wrsch. september 2020
Deel 2: wrsch. november 2020
Deel 3: wrsch. maart 2021
Deel 4: wrsch. mei 2021

Cursustijden:
Vrijdag & Zaterdag: 09:00 uur tot 18:00 uur, Zondag: 09:00 tot 16:00 uur

Cursusplaats:
Integraal medisch Centrum
Contactweg 145
1014 BJ Amsterdam
Routebeschrijving


Toelating:

Afgesloten osteopathische opleiding

Accreditatiepunten:

Accreditatiepunten NRO voor de hele cursus: 80 punten

Kosten:

De kosten per deel bedragen € 560 ,- (incl. lunch), inschrijven is alleen mogelijk voor alle 4 delen. Totale kosten van de cursus € 2.240,-

Event Details

Start date: 2019-10-04

End date: 2019-10-06

Start time: 09:00

End time: 18:00