Registratie

Registratie OsEAN

College Sutherland is sinds 2011 lid van the Osteopathic European Academic Network (OsEAN). OsEAN is een samenwerkingsverband van opleidingen Osteopathie in Europa, voor toelating bestaat er een kwaliteitstoets. OsEAN organiseert congressen gericht op onderwijs (teaching palpation Berlin 2011, teaching research Paris 2012, Innovation in Osteopathic Education Barcelona 2014). Daarnaast kent OsEAN een students-exchange, teachers-exchange, examinator-exchange, opleiding voor docenten, etc.

OsEAN is in 2015 gestart met een externe Audit door het ‘Austrian Standarts Intitute’ (ASI) in Wenen. Hierbij worden alle bestaande leden van OsEAN en de nieuwkomende leden gecontroleerd op de status van hun opleiding conform de standards van CEN en OsEAN (ISO 29990).

In oktober 2015 is College Sutherland gecontroleerd door de ASI op de CEN-norm en ISO 29990 en geaccrediteerd.

CEN: The European Committee for Standardization heeft de CEN-Standard voor Osteopathy geschreven en deze is in  September 2016 in Brussel gedeponeerd. In de CEN-Standard staan de beroepsomschrijving voor osteopathie en de minimale opleidingseisen voor de osteopaat. Opleidingen dienen een audit te ondergaan om te controleren of zij aan de CEN-Standard voldoen. In Europa wordt deze Audit uitgevoerd door de Austrian Standard Institute in Wenen. In samenwerking met OsEAN zijn inmiddels 22 scholen in Europa geaccrediteerd, waaronder College Sutherland Amsterdam. http://www.osean.com/index.php/home/about-osean

ECTS: European Credit Transfer System (ECTS) staat voor de berekening van de studiebelasting, sinds de invoering van het BaMa-steem. Eén voltijd studiejaar beslaat 60 ECTS, 1 ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren in Nederland. De studiebelastingsuren zijn weer verdeeld over college, practicum, assesment, thuisstudie, clinic, etc. Een volwaardige osteopathie-opleiding beslaat 300 ECTS.

Registratie CRKBO

De Saiga (Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam) is de rechtspersoon voor College Sutherland. De Saiga is sinds december 2010 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In oktober 2014 en in juli 2018 heeft de Saiga voldaan aan de eisen van herregistratie.  “Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn”. Het onderwijs aan de opleidingen van de Saiga is daarmee BTW-vrij.

Bachelor / Masters: de kwestie…

Iedere osteopaat kan Master of Science in de osteopathie worden! In Europa is er sprake van de invoering van een Ba-Ma (Bachelor – Master) structuur in het onderwijs. Dit komt voort uit de zogenaamde Bologna-verklaring van 19 juni 1999. Lees meer: Bachelor-Master Osteopathie

Registratie als osteopaat

Het diploma in de osteopathie D.O. staat onder auspiciën van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO), met een Nederlandstalige jury en the Osteopathic European Academic Network OsEAN. Het Diploma in de Osteopathie D.O. is gemeenschappelijk voor alle studenten van de verschillende onderwijsvormen, mits zij erkend worden door het Nederlands Academisch College (NACO). Registratie bij het NRO kan echter alleen wanneer de betreffende opleiding door visitatie is goedgekeurd door het NRO (jurispedentie Maart 2012).

Registratie is gekoppeld aan de vergoeding van de consulten Osteopathie, mits de patient hiertoe een dekkend aanvullend verzekeringspakket heeft afgesloten. De verzekeringsmaatschappijen hanteren de registratie van het NRO of het NOF. Beide registers stellen eisen aan de kwaliteit van de opleiding. Zowel onze deeltijd als voltijd opleiding zijn geaccrediteerd door het NRO

Verzekering & vergoedingen

De verzekeringsmaatschappijen vergoeden over het algemeen de consulten osteopathie in een aanvullend pakket. Voor de osteopathie is een website ingericht met een uitgebreide pagina over osteopathie met een continu up-to-date overzicht van de vergoedingen per verzekeraar. U kunt de pagina hier bekijken: Vergoedingen Osteopathie