Stageadressen gezocht voor de opleiding

Sinds het jaar 2000 vindt in het Integraal Medisch Centrum te Amsterdam de klinische fase van de opleiding plaats. Gedurende de opleiding loopt de student ruim 700 uur stage bij osteopaten in het land. Daarvoor hebben we vele adressen die actief zijn, maar met de groeiende opleidingen zijn stageadressen altijd zeer welkom. Geef je op (info@college-sutherlsnd.nl) of meld je aan nadat je door een student benaderd bent. We hebben een Stage-Handboek voor stagebegeleiders. Het begeleiden van stagiaires is enerzijds leerzaam en leuk en vormt anderzijds een extra dimensie aan je praktijk als praktijkleeromgeving. Het begeleiden van stagiaires valt onder de bij- en nascholing van de registers en wordt gehonoreerd met studiepunten.

De klinische fase, ook genoemd Co-Therapie, vormt het laatste jaar van de deeltijd- of voltijdsopleiding en bestaat uit het, voor ruim 400 uur, zelfstandig behandelen van patiënten onder begeleiding van ervaren docenten. Hier worden de theoretische kennis en het beheersen van praktische vaardigheden met elkaar gecombineerd, maar altijd individueel. Zowel individueel bij de unieke patiënt, met zijn of haar unieke casus, als individueel voor de uitvoerende osteopaat. Let wel, het betreft het laatste leerjaar van de opleiding (voltijds of deeltijd) ná het afsluiten van de schoolexamens. De proeve van bekwaamheid is reeds afgelegd, het gaat in de klinische fase om het toepassen door de individuele osteopaat bij de individuele patiënt.

Oproep alumni College Sutherland

Voor de klinische fase, met name de voltijd zoeken wij ervaren osteopaten om de Co-Therapeuten in hun 4e jaar te begeleiden. Het betreft doordeweekse hele dagen (maandag, dinsdag, woensdag), in de periode februari t/m juni. Affiniteit met de onderzoek-richtlijn ROOCS en de basisprincipes van CS is gewenst. De leerdoelen, handleiding, ICT, etc. zijn allemaal op orde. Details en opgave bij Tessa van Dooren (coordinatoropleidingen@gmail.com ). Leuk om jonge osteopaten te begeleiden, Leerzaam in je vakgebied en Levenswijs in je ontwikkeling. Ook hiervoor bestaan studiepunten van de registers.