Het College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam verzorgt een Hogere Beroepsopleiding. Wanneer de opleiding is voltooid en de examens met goed gevolg zijn afgelegd, kan men zich vrij vestigen met een particuliere praktijk. De politiek en de gezondheidszorg streven meer en meer naar totaalanalyse (multiconditioneel) en naar individuele casuïstiek. Momenteel is er vraag naar beroepen die niet slechts een aanvulling op de huidige (reguliere) concepten vormen, maar die een eigentijdse visie op diagnostiek en therapie bezitten. Vervolgens mag men ook het financiële aspect niet ontkennen; het College Sutherland staat reeds jaren borg voor een opleiding tot osteopaat, die haar investering meer dan waard is.

Osteopaten hebben in Nederland een eigen beroepsvereniging:
de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO)
en twee registers:
het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).

Een juiste keuze is een juiste investering in je toekomst. Momenteel werken circa 800 osteopaten in Nederland (1 op de 30.000 Nederlanders). Er is zeker plek voor 8.000 osteopaten ! Met de juiste keuze (accreditatie) en de juiste inzet (prachtig beroep) is een zekere toekomst in de Osteopathie te garanderen.

Werk

Wat voor werk vinden de osteopaten na hun opleiding College Sutherland?

–  60% start direct na de Co-Therapie (Osteopathie Kliniek) en examens met een zelfstandige praktijk
–  30% start na de Co-Therapie (Osteopathie Kliniek) in een groepspraktijk c.q. gezondheidscentrum
–  10% wacht met starten tot na het schrijven van de thesis

Inkomensverwachting afgestudeerd osteopaat

In de ervaring realiseren onze afgestudeerden in 1 à 2 jaar een goed lopende fulltime praktijk. Op basis hiervan volgt onderstaand de verdiencapaciteit van een osteopaat.

• Omzet eigen praktijk is afhankelijk van het aantal patiënten (voorbeeld: 90 euro x 8 uur x 4 dagen x 46 weken= € 132.480
• Kosten bestaan uit o.a.: huisvesting, (personeel), beroepskosten, administratie en opstellen jaarrekening, rente en aflossing financieringen

 

Verdienmodel osteopaat

Bron: VvAA 2016 (alle gebruikte cijfers zijn voorbeelden, er kunnen geen rechten aan ontleend worden)