Introductie Osteopathie

Beste geïnteresseerde in de osteopathie,

Fijn dat de osteopathie je nieuwsgierigheid heeft gewekt en je interesse voor de opleiding hebt. Osteopathie is een holistische geneeskunde die ánders kijkt naar gezondheid. Diagnose en therapie zijn binnen de osteopathie volledig manueel en daarom is osteopathie: een geneeskunde met je handen. Osteopathie bestaat al 150 jaar in de USA, waar de 50.000 praktiserende osteopaten artsen zijn.

De studie osteopathie is een prachtige ontdekkingstocht in de anatomie van de mens, met een grote nadruk op het waarom van de functie. Niets zit voor niets in je lichaam, alles heeft een functie. Met embryologie, evolutieleer, fysiologie e.a. ontdek je de wonderbaarlijke samenstelling van een menselijk lichaam. Daarnaast leer je nauwgezet alle structuren voelen, diagnosticeren en behandelen.

College Sutherland werd in 1986 in Nederland opgericht en is de meest vooraanstaande opleiding volgens de standaarden van het NRO, WHO, EFO, FORE en OsEAN. Reeds in 2000 zijn wij gestart met deeltijdonderwijs (Type-I) welke direct na de middelbare school gevolgd kan worden. College Sutherland heeft drie leerroutes:

  • Voltijd (Type-I): 4 jaar Bachelor-niveau & kliniek
  • Deeltijd (Type-I): 7 jaar Bachelor-niveau & kliniek
  • Verkorte deeltijd (Type-II): vrijstellingen voor studenten met een (para)medische vooropleiding

De tijdsinvestering in de opleiding mag misschien lang overkomen, maar de studie voor een serieus beroep vraagt veel kennis en vaardigheden. Vergelijk het leren van braille; iedereen kan het alfabet leren, maar een boek lezen vraagt veel tijd en oefening. Osteopathie is een ambacht.

Als president van ‘the Osteopathic European Academic Network’ (OsEAN), mag ik meewerken aan de Europese samenwerking en kwaliteitsstandaarden. Alle kennis-, wetenschappelijk en didactisch netwerk wordt veel met andere scholen gedeeld en onze exchange programma’s zijn een grote verrijking van de studie.

De opleiding is een grondige voorbereiding op de uitoefening van een prachtig vak. Het is niet gemakkelijk, maar uiterst fascinerend en biologerend. Alle onderwijs audits passeren wij met vlag en wimpel en onze examens voldoen aan alle internationale normen. We zijn trots op ons slagingspercentage van 93% de afgelopen 15 jaar.

Na de opleiding volgt de stap naar het voeren van je eigen praktijk, waarin al onze afgestudeerden ook slagen. Vanuit mijn eigen, bijna 30-jarige ervaring deel ik graag de tevredenheid en voldoening om patiënten daadwerkelijk te kunnen helpen.

Ik zou het fijn vinden als ik je binnenkort op onze school mag begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Robert Muts D.O. / D.M.

Director College of Osteopathy Sutherland Amsterdam

President Osteopathic European Academic Network