Tijdens je opleiding Osteopathie loop je gedurende jaar 2 t/m 6 stage (deeltijd) c.q. jaar 1 t/m 3 (voltijd). In het laatste jaar van de opleiding word je verder praktisch geschoold tijdens de kliniek. Op deze pagina lees je meer over de stage en de kliniek

 

Stage

Tijdens de opleiding loop je stage in één van de osteopathie praktijken in ons land. Deze stage bestaat uit twaalf dagen per studiejaar (deeltijd) c.q. 21 dagen per jaar (voltijd) en is bedoeld om kennis te maken met het beroep osteopaat. In de stage staan de competenties en persoonlijke ontwikkeling centraal en pas je de geleerde praktische vaardigheden steeds meer toe in de praktijk.

 

De Kliniek

In het laatste jaar van de opleiding ga je onder begeleiding patiënten behandelen. Dit co-therapeutschap in de Kliniek tijdens de opleiding Osteopathie is uniek in Nederland. Hierbij word je door een ervaren docent-osteopaat intensief (in deeltijd) begeleid op de volgende onderdelen:

  • Het onderzoeken van patiënten
  • Het opstellen van een behandelplan
  • Integratie van kennis en vaardigheden
  • Evaluatie en beoordeling van therapie
  • Correspondentie met artsen en andere zorgverleners

De kliniek bied je een unieke kans om het beroep van osteopaat in de praktijk te leren. Bij iedere te behandelen patiënt is persoonlijke begeleiding voor je aanwezig, zowel in het onderzoek als in de behandeling. In combinatie met de benodigde verslagen en een aparte casestudie kunnen de behandelingen in de kliniek het eindwerk (de thesis) van de studie vormen.

De kliniek vindt plaats in het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam. Dit is op dezelfde locatie gevestigd als de opleiding.

 

Ervaringen van studenten

De oud-studenten die in de afgelopen jaren co-therapie liepen, benadrukken zelf ook de noodzaak van deze praktijkgerichte begeleiding. Bekijk hieronder de ervaringen van verschillende (oud)studenten.

Lees het verhaal van oud-student Nico of oud-studente Barbera.

Pauline:

“Zelf zal ik de stage willen benoemen als perfecte voorbereiding op het beroep osteopaat, waarbij een van de grootste leermomenten is het integreren van anatomie, fysiologie, embryologie, pathologie en psychologie in de praktijk. Daarnaast is er natuurlijk het vertrouwen krijgen in het zelfstandig functioneren als osteopaat en het (be-)handelen als osteopaat in de eigen praktijk na de studie.”

Jeroen:

“Om na vijf jaar studie volledig zelfstandig te gaan werken als osteopaat is een grote stap. Temeer daar de patiëntengroep die een osteopaat bezoekt veelal belast is wat je zou kunnen noemen ‘de meer serieuze klachten’. Het is dan niet altijd eenvoudig het overzicht te behouden die noodzakelijk is om deze problemen te lijf te gaan. Tijdens het cotherapeutschap wordt je hierin begeleid en kun je terugvallen op de ervaring van een docent.”

Erik:

“Ik zie het als DE tussenfase van student osteopathie naar osteopaat. Ik heb het gevoel gehad dat ik in dat ene jaar, 2 a 3 jaar gegroeid ben. Door de co-schappen heb ik het aangedurfd om een praktijk osteopathie te beginnen, zonder dat was de stap van fysiotherapie naar osteopathie veel moeilijker geweest.”

Angela:

“Voor mij was de ‘stage’ een procesversneller in de ‘keuze’ voor osteopathie en het gaan staan als osteopaat. Tevens heeft de stage een stevige basis gelegd om als zelfstandig osteopaat te kunnen beginnen.”

Caroline:

“De co-schappen waren voor mij de doorbraak in mijn ontwikkeling als osteopaat en het loslaten van de fysiotherapie. Dit gebeurt omdat je jezelf als het ware onder een loep legt. Iets wat heel veel inzicht geeft in je eigen functioneren en wat mijns inziens onvermijdelijk is als je als osteopaat andere mensen in hun functioneren wilt beoordelen en begeleiden.”