Een opleiding Osteopathie kies je niet zomaar.

 Het is een keuze voor het leven. Het is de keuze voor een nieuw en ander beroep, voor een andere manier van denken, werken en leven.

Osteopathie is bij uitstek een beroep waarbij je kritisch moet zijn.
Kritisch naar de patiënt, kritisch naar de wetenschap en kritisch naar je eigen handelen. Maar ook kritisch bij de keuze van een opleiding in binnen- of buitenland.

Een juiste keuze is een juiste investering in je toekomst. Momenteel werken circa 850 geregistreerde osteopaten in Nederland (1 op de 20.000 Nederlanders). Er is zeker plek voor 7.500 osteopaten !

Een paar feiten:

 • De eindstage in de Osteopathie dient 1.200 (fulltime) klokuren te bevatten. Stage betekent o.a. het zelf behandelen van patiënten. Stage heeft verschillende leerdoelen en betekent niet alleen het meekijken bij een of andere osteopaat. Stage dient in opklimmende gradatie gedurende de (fulltime) opleiding gevolgd te worden, gevolgd door een Klinische Fase (bij College Sutherland Co-Therapie in de eigen Osteo-Kliniek) ná het schoolexamen, zowel voor parttime als fulltime.
 • Eén patiënt klassikaal voorstellen c.q. behandelen is geen stage, maar een klinische les.
 • Er zijn scholen in Europa die prachtige titels uitgeven en beweren dat deze internationaal erkend zouden zijn. De osteopathie in Nederland erkent slechts de titel D.O. (Diploma Osteopathie), waaraan strenge eisen ten aanzien van het onderwijs verbonden zijn. Alleen de titel D.O. aan een geaccrediteerde opleiding is in Nederland geldig voor registratie bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). http://www.osteopathie.nl/zorgprofessionals/opleiding_kwaliteit_informatie_klacht_tuchtcommissie_nro.html
 • Master-titels in de osteopathie zijn in heel Europa (nog) niet erkend. Voor een erkenning heeft men een accreditatie van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) nodig, voor zover dit Nederland en België betreft. Andere landen hebben soortgelijke organisaties. Het hoger onderwijs is niet in ieder land hetzelfde. Dit betekend dat een behaald diploma of Master-titel in een land niet automatisch in een ander land wordt erkend. De ENQA is de instantie die de landelijke accreditatie-organisaties met elkaar vergelijkt en accrediteerd.
 • De eisen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) zijn in 2009 vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie.  Accreditatie is voorwaarde tot registratie (NRO) en registratie bij het NRO heeft de volgende voordelen:
  * vergoeding door de verzekeringsmaatschappijen
  * klachtencommissie en tuchtrecht als waarborg voor de patiënt
  * kwaliteitswaarborg voor de osteopaat
  * erkende en kwalitatieve bij- en nascholing
 • http://osteopathie-nro.nl/erkende-opleidingen.html
 • De World Health Organisation (WHO) heeft in 2010 een Benchmark for training in osteopathy opgesteld. Dit document is een politiek belangrijk stuk op weg naar de erkenning van de osteopathie. Helaas bevat de Benchmark slechts de helft (4.200 studie-uren) van de eis in Nederland (8.060 studie-uren).
 • De Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen vergoeden vrijwel allemaal Osteopathie in hun aanvullende pakket. Osteopathie maakt deel uit van de beweeggroep in de zorggids. Vergoedingen beslaan doorgaans € 500,- per jaar. Het gemiddeld aantal behandelingen osteopathie per aandoening is bij de afgestudeerden aan College Sutherland onderzocht en bedraagt 3,4 behandelingen. (Thesis Lex Flisijn, 2011). http://www.osteopathie.nl/cms/upload/files/overzicht%20vergoedingen%202012%20site.pdf

Wat beweegt jou in je leven?

Een paar cijfers:

 • In de USA zijn er 135.0001 osteopaten actief en is de osteopathie het snelst groeiende beroep in de Amerikaanse gezondheidszorg.
 • In Europa zijn er naar schatting 90.000 osteopaten aan het werk. (EFO2 en EROP3)
 • In België zijn circa 1.700 professioneel actieve osteopaten.
 • In Nederland zijn ongeveer 850 osteopaten als lid ingeschreven bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Er is ruimte voor

Er is vraag naar

Er is behoefte aan

1. American Osteopathic Association, Osteopathic Profession Report 2021. www.osteopathic.org/about/aoa-statistics
2. EFO = European Federation of Osteopaths (EFO): www.efo.eu/portal/
3. European Register for Osteopaythic Physicians (EROP) www.erop.org.nl