Gezondheid is geen functie van een of ander systeem in het lichaam. Het is ook geen genetisch vastgelegde functie of een cellulaire activiteit. Gezondheid is een expressie van een universeel principe. Het bestaat zonder voorwaarden en is een uitdrukking van de essentie van het zijn (existentie). Gezondheid dringt overal in door en bezield het organisme. Het is altijd aanwezig en gaat nooit verloren, hoe de toestand van het lichaam of de geest ook moge zijn. De gezondheid is de kern van ons leven en kan niet vermeerderen of verminderen. Met andere woorden, de gezondheid in ons lichaam kan niet ziek worden. De gezondheid is altijd 100% aanwezig, 24 uur per dag, van de conceptie tot de dood. Dit is een andere definitie van gezondheid, dan men gewent is in de medische cultuur. Deze gezondheid is de oorsprong, de bron van het leven en het bestemd de orde van alle structuren en functies in het menselijk organisme. Dr. Randolph Stone D.O. noemt het ‘de blauwdruk van energie’.

De uitdrukking openbaart zich als belichaming en de cellulaire wereld organiseert zich rond zijn manifestatie. Het is een uitdrukking van de universele intelligentie in het menselijk organisme. De Ayur Veda noemt deze intelligentie de Chitta, het collectieve onbewuste. Het vormt het fundament, waarop de cellulaire wereld zich embryologisch organiseert en het behoudt deze intentie het gehele leven. Het is een constante, onophoudelijke, ieder moment aanwezige creatie. Het is altijd beschikbaar en is de inherente gezondheid van het systeem. Gezondheid kan worden gedefinieerd als de uitdrukking van originaliteit.

De originaliteit drukt zich uit als een compleet evenwicht van de lichaamsstructuur en functie, zoals het ingezet is bij de creatie van de mens. De aangeboren wijsheid geeft het lichaam vorm en blijft bestaan als een functie van ieder systeem in het lichaam. Ons bestaan is totaal afhankelijk van de uitdrukking van deze ‘originele matrix’. Gezondheid is een uitdrukking van Intelligentie, van originaliteit en is bij ons van de conceptie tot aan de dood.

De organisatie van het menselijk lichaam en de uitdrukking van de functie is totaal afhankelijk van de uitdrukking van deze ‘originele matrix’. Dit is de openbaring van het menselijk wezen. Het heeft zijn eerste uitdrukking in het embryo, maar is ons hele leven bij ons en altijd aanwezig.

Embryologie

Genen zijn niet proactief vanuit zichzelf; zij zijn reactief. De reactie is een uitdrukking van de gezondheid. Het zijn de lichaamsvloeistoffen die deze potentie door het gehele lichaam vervoeren en de cellulaire wereld organiseert zich rond deze functie.We leven in een enorm creatief universum. Er is continu creatie en er is eeuwig uitdrukking van leven. Ieder moment is deze uitdrukking compleet. Van Blechschmidt, een van de meest vooraanstaande embryologen, leren we dat ieder moment in de embryologische differentiatie van het zijn compleet is.

Je bent een volledig functionerend wezen (entiteit) op ieder moment, als een cel, als een blastocyste, als een foetus. Waar je ook bent, je bent compleet. Onze patiënten zijn tevens compleet en totaal zoals ze nu zijn.

De harmonie is in de metabole beweging besloten. Op ieder moment zijn we een compleet wezen. Bij de conceptie beginnen we als een enkele cel. Binnen de veelheid van cellen in een later stadium, ligt de eenheid van de eerste cel besloten. Drie kiembladen ontstaan: het entoderm, het ectoderm en het mesoderm. De lichaamsvloeistoffen sturen de ontwikkeling.

Voeding

Levensvormen zijn stations voor de ontvangst en doorgave van krachten, die alles voeden. Alles bestaat om alles te voeden en om zelf gevoed te worden. In deze zin dient alles in de natuur voor de ontvangst en doorgave van leven. Eenvoudig gezegd maakt de plant uit zonlicht + CO2 + H2O → C6O12H6 (glucose), hetgeen voor de mens dient als bron voor energie (brandstof). Planten halen nitraat (uit stikstof ontstaan) uit de bodem en maken er aminozuren van (bouwstof).

De plant is in tegenstelling tot de mens, in staat om zelf alle aminozuren te synthetiseren. Met deze aminozuren als bouwstenen worden eiwitten gemaakt.

Het dier en daarmee ook de mens gebruikt de planten als eiwitbron. Deze eiwitten worden door hen in de voor hen geschikte vorm gebracht. De mens staat daarmee tussen hemel en aarde in afhankelijkheid van de plant.

Het juiste gebruik van een plant of kruid, waarbij de ware kracht ervan vrij komt, vooronderstelt dat we er één mee zijn. Planten dienen niet alleen onze lichamelijke voeding (in de vorm van glucose en aminozuren), maar ook onze psychologische en geestelijke voeding. Feitelijk kennen we dit reeds uit de homeopathie. Het gepotentieerde geneesmiddel heeft zowel een fysieke als een geestelijke werking. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor de oerstof. Onze gevoelens zijn onze innerlijke planten, onze innerlijke bloemen.

Gezondheid en ons hele wezen

Reeds in het embryo wandelen zenuwcellen in de buik en bouwen de schakelcentrale voor een fundamentele overlevingsfunctie. De zuigeling moet koste wat het kost zijn energie uit het voedsel halen; hij moet eten, drinken en verteren – zijn eerste intensieve aanraking met de buitenwereld, naast het huidcontact.

De grote verzameling van zenuwcellen in ons maagdarmkanaal betekent nog meer dan het reeds complexe verteringswerk. Het ‘tweede brein’ is een overlevingsgarantie voor lichaam en ziel. Het is een bron met psychoactieve substanties, die met emoties in verbinding staan, zoals serotonine, dopamine en opiaten. Ook Benzodiazepine wordt in de buik geproduceerd, een stof die medicamenten zoals valium hun ontspannende werking verlenen. De buik voedt de hersenen in de schedel derhalve op verschillende manieren.

In dit licht is het studeren binnen de Osteopathische geneeskunde een boeiende aangelegenheid, juist om eens op een andere dan de biochemische manier naar de gezondheid te kijken. Osteopathie zoekt naar de weg in het aanboren van de gezondheid, via de embryologie, via de anatomo-fysiologische relaties tussen de inwendige organen en het bewegingsapparaat en de beschouwing van de veelal onbeschreven natuurwetten. Onze voeding dient de mens in lichamelijk, psychisch en sociaal evenwicht te houden en daarmee de gezondheid als universele expressie te bevrijden. De harmonie tussen al deze aspecten is een wezenlijk onderdeel van de Osteopathische Geneeskunde.