U kunt op verschillende manieren kennis maken met het vak Osteopathie en de Academie:

Osteopathie kan aan College Sutherland gevolgd worden als voltijds of als deeltijd programma. Het verkorte deeltijd-onderwijs vereist een volwaardig afgeronde HBO-opleiding gezondheidszorg. Het deeltijd-onderwijs kent een voorafgaand traject: propedeuse (MBK). Alle studierichtingen leiden op tot hetzelfde diploma.


Voltijds-onderwijs

Als toelatingscriterium voor het voltijds-onderwijs geldt een afgesloten opleiding HAVO of VWO met N&G of N&T.

 

Deeltijd-onderwijs

Het deeltijd-onderwijs bestaat uit een zevenjarig studieprogramma. Voorafgaande aan de opleiding Osteopathie vindt een jaar scholing in de medische basisvakken (MBK) plaats (propedeuse).

Het propedeusejaar is bedoeld voor hen die weinig of geen voorkennis hebben van de basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie en neurologie. Deze deelopleiding kan ook als zelfstandige cursus gevolgd worden, b.v. als vergroting van de medische basiskennis ten behoeve van het huidige werk of als noodzakelijke voorkennis voor het volgen van een andere opleiding.

Gedurende de propedeuse wordt de student opgeleid in de medische basisvakken tot op het niveau van HBO-onderwijs. Het leren in zelfstandigheid van de student staat centraal. Daarvoor biedt de opleiding gedifferentieerde werkvormen binnen een servicegerichte onderwijsorganisatie aan.

Het onderwijs aan het college is kwalitatief getoetst aan de eisen die de wet-BIG in Nederland aan onderwijs in de gezondheidszorg stelt. Het college toetst zichzelf en laat zich toetsen in een continue kwaliteitscyclus. De duur van de medische basisopleiding bedraagt 1 jaar en is vastgesteld op 45 ECTS. Dit komt neer op 1.250 studiebelastingsuren (SBU). Let wel op dat de landelijke Plato-eis voor MBK slechts 25 ECTS bedraagt, terwijl het voorbereidende jaar aan CS (propedeuse) meer vakken en meer inhoud betreft (45 ETCS).

 

Verkort deeltijd-onderwijs

Als toelatingscriterium voor het verkorte deeltijd-onderwijs geldt een afgesloten opleiding in Fysiotherapie

Er is een toelatingscommissie voor hen die anders dan bovengenoemd (para)medisch geschoold zijn (tenminste 1.260 SBU (studiebelastingsuur) ofwel 45 ECTS scholing in de medische basisvakken). Zo nodig dient u eerst de propedeuse (MBK) te volgen (1 jaar + aanvullend programma). Bij een andere dan (para)medische vooropleiding, dient er een additioneel praktijkgericht studieprogramma gevolgd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met ca. 1 dag/week extra studietijd.


Uitzonderingen zijn de mensen die een van de volgende vooropleidingen hebben:

 • Mensendieck therapie
 • Ergotherapie
 • Manueel therapie
 • HBO-V (verpleegkunde)
 • Artsen

Met deze vooropleiding kan de propedeuse wel worden overgeslagen, maar zal verder het deeltijd-traject gevolgd moeten worden.

Vrijstellingen Osteopathie

Uitgaande van het voltijdsonderwijs bestaan er vrijstellingen voor:

 • Fysiotherapeuten: Propedeuse (45 ECTS) + EHBO (3 ECTS) + General Clinic (29 ECTS) + Opdrachten – DO-onderwijs (pariëtaal, visceraal, craniaal 29 ECTS) + Opdrachten – DO-onderwijs preklinisch (17 ECTS)
 • Mensendieck therapie, ergotherapie, manueel therapie, HBO-V (verpleegkunde), artsen: vrijstelling voor de Propedeuse (45 ECTS) en EHBO (3 ECTS).

Aantal studenten

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam kent een maximum toelating van 25 studenten per leerjaar, waardoor de student persoonlijk begeleid kan worden. De samenwerking tussen de studentenraad, docentenraad, directie en secretariaat, benadrukt de persoonlijke sfeer. Het minimum aantal studenten is 8. Het gaat hier om studenten voor zowel de voltijd als de deeltijd opleiding.
Hier vindt u onze algemene voorwaarden .

 

Toelating propedeuse

De vereiste vooropleiding voor de propedeuse (medische basiskennis) is, volgens WHW, artikel 7.24 voor inschrijving aan een hogeschool:

 • VWO of HAVO (aanbeveling: met biologie en scheikunde in het pakket, N&G of N&T).
 • MBO-4-opleiding, voor zover deze opleiding (mede) gericht is op doorstroming van het HBO.

Voor alle duidelijkheid:

Er bestaan in Nederland twee registers het NRO en de NOF. De verzekeringsmaatschappijen vergoeden de consulten van osteopaten uit beide registers evenredig.

 • Het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) registreert de afgestudeerden van het parttime en het fulltime onderwijs van College Sutherland. Zij registreert ook afgestudeerden van andere (Nederlandstalige) opleidingen Osteopathie, maar niet allemaal, want deze opleidingen zijn niet gelijk. Doe navraag nij het NRO www.osteopathie-nro.nl/erkende-opleidingen.html
 • De NOF (Nederlandse Osteopathische Federatie) registreert alleen fysiotherapeuten met een diploma Osteopathie en ook niet van alle opleidingen.
 • Een beknopte samenvatting is te vinden op www.uitgelootbijgeneeskunde.nl