De geschiedenis van de anatomie is al duizenden jaren oud. Het heeft echter vele eeuwen geduurd voordat er werkelijk wetenschappelijk inzicht in de bouw en functies van het menselijk lichaam werd verkregen. Anatomische kennis kan feitelijk alleen worden opgedaan door het menselijk lichamen te ontleden. Sinds de 15e eeuw werd dit onderdeel langzaam ingevoerd in het studieprogramma van de Europese universiteiten. Sindsdien was dit voorrecht voorbehouden aan studenten geneeskunde.

Sinds 1988 organiseert Morphologicum anatomieonderwijs aan het preparaat. Het onderwijs van Morphologicum is toegankelijk voor niet-academische studenten en wordt gegeven aan de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – Leerstoel: Anatomie en Celbiologie. Een unieke gelegenheid om je reeds opgedane kennis van de anatomie te verdiepen. Morphologicum heeft jarenlang ervaring in anatomie-onderwijs aan het preparaat. Hierbij staan een aantal onderwijskundige mogelijkheden ter beschikking:

Studie van Doel
A Anatomiemodellen Beeld van de menselijke structuur
B Plastinaten van (delen van) mensen Beeld van de menselijke structuur
C Voorbereide preparaten Structuur in vitro, directe betrekkingen
D Deel dissectie aan anatomische preparaten Zelf ontdekken hoe de weefsels opgebouwd zijn
E Totale dissectie van menselijke lijk Inzicht in de totale samenhang
F Embryologie, histologie,comparatieve anatomie Begrijpende anatomie

Vele didactische middelen staan ter beschikking en kunnen tijdens het onderwijs gebruikt worden. Zo zijn er continu aanwezig:

  • Anatomische modellen
  • Vakliteratuur
  • Anatomische preparaten
  • Plastinaten
  • Dissectiemateriaal (lanncetmessen, pincetten, handschoenen, etc.)
  • Video en dia’s
  • Embryologische preparaten
  • Microscopische preparaten van weefsels, organen, embryo’s, etc.

Voor ieder onderdeel in het anatomie-onderwijs staan syllabi ter beschikking. In deze syllabi staan leeropdrachten beschreven aan de hand waarvan er gericht gestudeerd kan worden. Voor de osteopathie bestaat een specifiek programma. Dit programma is toegankelijk voor studenten en afgestudeerden. Het programma wordt aangepast aan het kennisniveau van de deelnemer. Het programma is in sterke mate afgestemd op de osteopathische filosofie. Twee van de vier pijlers (het lichaam als eenheid en de relatie tussen structuur en functie) komen met nadruk aan bod. Vele docenten van Morphologicum zijn zelf osteopaten D.O. Hun ervaring in de osteopathie wordt gecombineerd met onderwijs- en dissectie-ervaring. Hierdoor krijgt het anatomieonderwijs aan het preparaat een extra dimensie. Kennis van de anatomie wordt verbonden met de praktijk van alledag.

Nadere informatie:
www.morphologie.org
www.uni-heidelberg.de