Naam van de instelling CIG / CIG

Handelsnaam: College voor Integrale Geneeswijzen BV. (CIG

Voorheen (1992-2020): Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam (Saiga).

Status instelling CIG.

De CIG is als rechtspersoon een Besloten Vennootschap, met daaraan gekoppeld de Saiga, een stichting, zonder winstoogmerk, inschrijving bij de kamer van Koophandel onder nummer: 4121 07 52.

De CIG is handelsnaam van de Saiga, Kamer van Koophandel: 7777 49 56

 

Doel van de instelling CIG

Het bieden van een voorbereiding op de uitoefening van de beroepen van Osteopaat D.O. en Mesoloog D.M. Deze voorbereiding is gericht op

  • kennis van de anatomie, fysiologie, pathologie, biochemie, het gedrag en hygiëne, in een zo breed mogelijke individuele benadering van de patiënt;
  • kennis van de Osteopathie, resp. Mesologie, die zich richt op de vitale zelfregulerende kracht van het organisme; hierbij ligt de nadruk op het behandelen van de zieke mens en niet op het behandelen van de aandoening;
  • kennis van de organisatie van de mens met betrekking tot zowel het herstel en behoud van gezondheid, als in de preventie ter voorkoming van ziekte;
  • kennis van de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, incl. de wetten, alsook de gedragsregels van het beroep Osteopathie, resp. Mesologie.

Structuur van de instelling CIG

De CIG is gevestigd in hetzelfde gebouw als het Integraal Medisch Centrum (IMC). Beide instellingen zijn in de uitvoering complementair. De CIG heeft de volgende deelopleidingen:

College voor Osteopathie Sutherland

  • Voltijdsopleiding Osteopathie, 4 jaar dagonderwijs, incl. propedeuse
  • Deeltijdopleiding Osteopathie, 7 jaar deeltijdonderwijs, incl. de propedeuse (verkorte versie met vrijstellingen). college-sutherland.nl

Alle functies in het leven hebben een structuur nodig om te kunnen bestaan. Zo heeft de func

 

tie spijsvertering een maagdarmstelsel nodig, de functie mobiliteit en zwaartekracht doen dat via botten, spieren en zenuwen. Alle structuren in het menselijk organisme hebben de bewegingsvrijheid nodig om de bedoelde functie te kunnen uitvoeren. Osteopathie onderzoekt alle weefsels (musculoskeletaal, organen, zenuwen, etc.) op hun bewegingsvrijheid en behandeld de belemmeringen c.q. blokkaden.

Academie voor Mesologie,

  • 2 jaar deeltijdonderwijs tot Meso-Voedings-Coach, (incl. propedeuse)
  • gevolgd door 2 jaar deeltijdopleiding Mesologie. academiemesologie.nl

Het menselijk organisme is een ondeelbare eenheid met een unieke samenstelling. Ieder indi

vidu heeft zijn eigen unieke constitutie. Het DNA, de darmflora, de vingerafdruk, het gedrag, het uiterlijk, het karakter, zijn maar een paar voorbeelden van de identiteit van ieder mens. ‘Survival of the fittest’ betekend dat diegene die zich het beste aanpast aan zijn omgeving kan overleven. Deze aanpassing is ook altijd uniek, geen mens past zich op dezelfde manier aan.

Mesologie onderzoekt de unieke functies van de mens, zowel in lichamelijk als in psychisch

functioneren. Wie ben ik, welk eten is goed voor mij, waar liggen mijn talenten, waar liggen mijn valkuilen, hoe vind ik mijn gezondheid, zijn de onderliggende onderzoeksvragen. Mesologie maakt gebruik van een scala aan Oosterse en Westerse onderzoekstechnieken. Wanneer het individu in balans is, is dit de kracht die ziekte overwint,

als natuurwet. Mesologie onderzoekt en behandeld tevens de dysfuncties die het evenwichtig functioneren in de weg staan. De therapie bestaat uit voedingsadviezen, kruiden, vitaminen / mineralen, etc. om weer in balans te komen, evenals adviezen voor leefgewoonten.

Propedeuse: Opleiding Medische BasisKennis (MBK),

Het voorbereidende jaar op de beroepsopleidingen. www.medische-basis.nl

Het opleidingsjaar medische basiskennis (propedeuse) is een cursus speciaal ontwikkeld voor iedereen die een beroepsopleiding in de natuurlijke / complementaire geneeswijzen wil volgen. Men kan de medische basisopleiding ook gebruiken om het huidige beroep meer fundament te geven door uitbreiding van de kennis.

Met het opleidingsjaar medische basiskennis (propedeuse) doet men algemene kennis op van het menselijk lichaam. Kennis die noodzakelijk is om in de (complementaire) gezondheidszorg te werken. De propedeuse vormt voor therapeuten de basis voor hun beroepsopleiding. Het opleidingsjaar is gebaseerd op nauwkeurig omschreven leerdoelen en eindtermen, die voor de complementaire geneeswijzen noodzakelijk zijn.

Ontologie

  • 4 jaar deeltijdonderwijs Ontologie, (incl. propedeuse (PBK)

Deze opleiding is in ontwikkeling.

De psyche, de emoties, het karakter zijn producten c.q. uitingsvormen van de ondeelbare eenheid van het menselijk organisme.

De leerdoelen voldoen aan de eisen die voor de accreditatie door CPION (eindtermen Plato) in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen aan de MBK (Medische Basis Kennis)  en de PSBK (Psycho-Sociale Basis Kennis) gesteld worden.

Perpetuum: Postacademisch onderwijs Osteopathie en Mesologie.

Het postacademisch onderwijs aan de CIG is gericht op de verdieping van kennis en vaardigheden na de beroepsdopleiding. De visie (ánders denken) en missie (kwalitatief hoog onderwijs) staan ook hier hoog in het vaandel. Jaarlijks worden verschillende cursussen aangeboden.