Lesprogramma

College Sutherland besteedt veel aandacht aan de (didactische) opbouw van haar leerstof. Het concept van de osteopathie staat hoog in haar vaandel en doorkruist de gehele opleiding. Osteopathie is meer dan het toepassen van technieken, maar betekent een praktische toepassing van de osteopathische principes bij de individuele patiënt.

Vandaar dat veel aandacht wordt besteed aan de vakken embryologie en fysiologie. Palpatie is een zeer belangrijk aspect in de osteopathie, maar leren begrijpen wàt men palpeert is even belangrijk.

1e jaar
Pariëtaal: Sacro-iliacale gewrichten, lumbale wervelkolom, heup, knie, oorzaak-gevolg ketens.
Visceraal: Embryologie, cytologie, histologie, fysiologie
Craniaal: Functiemechanisme, principes, centrale lijn schedel, suturen, meningen
2e jaar
Pariëtaal: Voet, thoracale wervelkolom, cervicale wervelkolom, ribben, schouder, elleboog, hand
Visceraal: Embryologie, histologie, fysiologie
Craniaal: Schedelmembranen, protocol, cranio-sacraal systeem, fluctuatie van cerebro-spinaal vocht.
3e jaar
Pariëtaal: Mathematische lijnen, myofasciale assen, diafragma, thorax
Visceraal: Visceraal concept, maag, peritoneum, diafragmata, duodenum,dunne darm, mond en slokdarm
Craniaal: bespreking schedelbotten in mobiliteit, dysfunctie, testmethoden en behandeling, hersenzenuwen
4e jaar
Pariëtaal: Fasciatherapie, haemodynamica, lymfatische systemen
Visceraal: Colon, nieren, blaas, lever, galblaas, circulatie, endocrinologie
Craniaal: bespreking schedelbotten, hersenzenuwen
5e jaar
Pariëtaal: Fasciatherapie, synthese
Visceraal: Pancreas, milt, genitaal systeem, hart, long, immunologie, relaties pariëtaal, craniaal, synthese
Craniaal: bespreking schedelbotten, hersenzenuwen, synthese

Didactische werkwijze

De leerstof is over vijf studiejaren verdeeld en wordt gegeven in zeven seminaries van vier dagen. Dit zijn de docentafhankelijke uren (DA). Naast de DA uren, zijn er docentonafhankelijke uren (DO). De DO uren zijn voor de verplichte werkgroepjes (40 weken, 4 uur per week verplicht praktijk oefenen met medestudenten van verschillende jaren) en de door de docenten gegeven opdrachten. Naast de DA en DO uren zijn er zelfstudie-uren.In het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie is een normering opgenomen voor de zelfstudie-uren zodat theorie en praktijk kan worden geleerd.

  • Theorielessen: Klinische vakken; 1 lesuur vraagt 2 uur zelfstudie
  • Praktijklessen/Oefengroepen: 1 lesuur vraagt 1/2 uur zelfstudie

De opbouw van het lesprogramma is zodanig dat elk seminarie een afgerond onderdeel van het menselijk lichaam wordt behandeld en dat het geleerde direct praktisch kan worden toegepast.

Het lesprogramma vormt een didactisch opgebouwd netwerk, waarbij men telkens een stap verder in de integratie van de theorie en praktijk wordt geleid. Als een rode draad worden het concept van de osteopathie en de grondbeginselen telkens verder uitgediept. De praktische toepassing in het onderzoeken en behandelen van patiënten wordt in alle lessen ingebouwd en vormt de kapstok van het onderwijsprogramma.

Elk seminarie wordt de stof van het vorige seminarie getoets (zowel de theorie als de praktijk). Op die manier beheerst iedereen de stof goed en kunnen de docenten verder gaan met hun stof, waar ze de vorige keer geëindigd zijn. Dit voorkomt onnodig herhalen. De praktijkvakken worden in het derde jaar afgesloten met een praktijkexamen. Wanneer deze allemaal gehaald zijn krijgt de student een certificaat. Er zijn 3 kansen om het praktijkexamen te halen.