College Sutherland besteedt veel aandacht aan de (didactische) opbouw van haar leerstof. Het concept van de osteopathie staat hoog in haar vaandel en doorkruist de gehele opleiding. Osteopathie is meer dan het toepassen van technieken, maar betekent een praktische toepassing van de osteopathische principes bij de individuele patiënt.

Vandaar dat veel aandacht wordt besteed aan de vakken embryologie, evolutieleer, fysiologie en filosofie. Palpatie is een zeer belangrijk aspect in de osteopathie, maar leren begrijpen wàt men palpeert is even belangrijk.

Lesprogramma

2e jaar Deeltijd Voltijd
Pariëtaal: Sacro-iliacale gewrichten, lumbale wervelkolom, heup, knie, oorzaak-gevolg ketens. Bekken, wervelkolom, extremiteiten lokaal en regionaal
Visceraal: Embryologie, cytologie, histologie, fysiologie Abdominale organen lokaal en regionaal
Craniaal: Functiemechanisme, principes, centrale lijn schedel, suturen, meningen Schedelbasis, meningen, suturen
3e jaar Deeltijd Voltijd
Pariëtaal: Voet, thoracale wervelkolom, cervicale wervelkolom, ribben, schouder, elleboog, hand Bekken, wervelkolom, extremiteiten regionaal & totaal
Visceraal: Embryologie, histologie, fysiologie Abdominale en thoracale organen regionaal en totaal
Craniaal: Schedelmembranen, protocol, cranio-sacraal systeem, fluctuatie van cerebro-spinaal vocht. Fluida, Schedelbotten afzonderlijk
4e jaar Deeltijd Voltijd ((incl. klinische fase)
Pariëtaal: Mathematische lijnen, myofasciale assen, diafragma, thorax Bekken, wervelkolom, extremiteiten totaal & integraal
Visceraal: Visceraal concept, maag, peritoneum, diafragmata, duodenum,dunne darm, mond en slokdarm Organen abdomen, thorax, pelvis totaal & integraal
Craniaal: bespreking schedelbotten in mobiliteit, dysfunctie, testmethoden en behandeling, hersenzenuwen Schedelbotten, integratie
5e jaar Deeltijd Voltijd
Pariëtaal: Fasciatherapie, haemodynamica, lymfatische systemen e.v. master-programma (Universiteit Krems)
Visceraal: Colon, nieren, blaas, lever, galblaas, circulatie, endocrinologie e.v. master-programma (Universiteit Krems)
Craniaal: bespreking schedelbotten, hersenzenuwen e.v. master-programma (Universiteit Krems)
6e jaar Deeltijd Voltijd
Pariëtaal: Fasciatherapie, synthese X
Visceraal: Pancreas, milt, genitaal systeem, hart, long, immunologie, relaties pariëtaal, craniaal, synthese X
Craniaal: bespreking schedelbotten, hersenzenuwen, synthese X
7e jaar Deeltijd (klinische fase) Voltijd
Examens: Schoolexamen (kennis en vaardigheden), casuïstiek-examen, diplomafase X
Kliniek: Toepassing kennis & vaardigheden bij patiënten onder begeleiding van docenten. X
: X

Didactische werkwijze

Voltijd: de leerstof is over vier studiejaren verdeeld en wordt gegeven in 42 weken per jaar.

Deeltijd: de leerstof is over zeven studiejaren (incl. propedeuse) verdeeld en wordt gegeven in zeven seminaries van vier dagen.

Er zijn de docentafhankelijke uren (DA); lesuren op school in theorie en praktijk. Naast de DA uren, zijn er docent-onafhankelijke uren (DO). De DO uren zijn verplichte werkgroepen (deeltijd: 4 uur per week en voltijd: 8 uur per week. Praktijk oefenen met medestudenten) en de door de docenten gegeven opdrachten. Naast de DA en DO uren zijn er zelfstudie-uren. In het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie en in de CEN-Stadard is een normering opgenomen voor de zelfstudie-uren zodat theorie en praktijk kan worden geleerd. Voor deeltijd is dat gemiddeld 20 uur per week. Voor voltijd houden we een 40-urige studieweek aan. Alles wat je niet als DA uren hebt is voor zelfstudie.

De opbouw van het lesprogramma is zodanig dat in fasen de lesstof steeds dieper, fijngevoeliger en holistischer wordt geintegreerd. Het lesprogramma vormt een didactisch opgebouwd netwerk, waarbij men telkens een stap verder in de integratie van de theorie en praktijk wordt geleid. Als een rode draad worden het concept van de osteopathie en de grondbeginselen telkens verder uitgediept. De praktische toepassing in het onderzoeken en behandelen van patiënten wordt in alle lessen ingebouwd en vormt de kapstok van het onderwijsprogramma.

Elk seminarie wordt de stof van het vorige seminarie getoetst (zowel de theorie als de praktijk). Op die manier beheerst iedereen de stof goed en kunnen de docenten verder gaan met hun stof, waar ze de vorige keer geëindigd zijn. Dit voorkomt onnodig herhalen. De praktijkvakken worden halverwege ook getoetst met een praktijkexamen. Wanneer deze allemaal gehaald zijn krijgt de student een certificaat. Er zijn 3 kansen om het praktijkexamen te halen.