De propedeuse is bedoeld voor hen die weinig voorkennis hebben van de medische basisvakken. Deze basiskennis vormt een onmisbare ondergrond voor de diagnostische en therapeutische vakken in de verdere studieperiode. De propedeuse voor de deeltijd en voltijds verschillen en verschillen ook van de MBK-eis vanuit de verzekeringen.

MBK-eis: 25 ECTS in Medische Basisvakken (anatomie, fysiologie, pathologie, wetskennis, gespreksvaardigheden)

Deeltijd propedeuse: 45 ECTS in MBK + aanvullende vakken, zoals biochemie, palpatoire anatomie, neurologie, om een stevig fundament te hebben voor de vervolgstudie.

Voltijds propedeuse: 60 ECTS in programma deeltijd + massage, evolutieleer, biofysica, embryologie.

De deelopleiding kan ook als zelfstandige cursus gevolgd worden, bijvoorbeeld als vergroting van de medische basiskennis ten behoeve van het huidige werk of als noodzakelijke voorkennis voor het volgen van een andere opleiding. In de propedeuse worden de vakken anatomie, fysiologie, biochemie, pathologie en neurologie behandeld. Naast de leerstof wordt ingegaan op zowel de reguliere als de alternatieve visie op gezondheid en ziekte. Tevens worden de vakken van de complementaire geneeskunde geïntroduceerd. Zie ook: Studieprogramma MBK met plusdeel vervolgopleidingen.

Erkenning MBK door CPION

De Propedeuse is voor de MBK (Medische Basis Kennis) in februari 2015 geaccrediteerd door CPION. Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De opleiding is een officiële SHO-register opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen (SHO =Stichting Hoger Onderwijs Nederland). De erkenning wordt door CPION verleend na toetsing van de kwaliteitscriteria. De PLATO-eindtermen zijn opgesteld door de Universiteit van Leiden in opdracht van de zorgverzekeraars.

Lessen deeltijd propedeuse

De medische basisopleiding bestaat uit 10 seminaries van 3 dagen (vrijdag t/m zondag) en 4 zaterdagen voor praktisch onderwijs. De medische basisopleiding wordt telkens getoetst en afgesloten met een examen over de vijf basisvakken (anatomie, fysiologie, biochemie, neurologie en pathologie). Het collegejaar loopt altijd van september tot en met juni.

Als voorbereiding op de praktische vervolgopleidingen geven we klassikaal les.

Voor de data van de propedeuse klik hier

(deze wijken af van de data van College Sutherland)

Belasting

De duur van de opleiding Medische Basiskennis bedraagt 1 jaar.
Het onderwijs is vastgesteld op 54 studiepunten (ECTS). Dit komt neer op 1.498 studiebelastingsuren (SBU). De studiebelastingsuren zijn als volgt verdeeld:

 • 39 dagen onderwijs à 8 uur = 312 docent-afhankelijke uren (312 DA)
 • 370 uren werkcollege = 370 docent-onafhankelijke uren (370 DO)
 • 800 uren zelfstudie = 800 zelfstudie-uren (800 ZS)
 • Snuffelstage en werkbegeleiding (16 SU)

De studiebelasting is, naast de directe onderwijsuren (docent-afhankelijke uren), 20 uur per week. Wanneer men na de propedeuse Osteopathie als Fulltime onderwijs aan CS wil volgen, dient men gedurende de vijf jaren onderwijs nog een aanvullend programma te volgen van 1.600 SBU (57 ECTS) Dat komt neer op 8 uur aanvullend programma (stage en werkgroepen) per week over de vijf jaar onderwijs verspreid.


Toelatingseisen

De vereiste vooropleiding voor de propedeuse (medische basiskennis) is, volgens WHW, artikel 7.24 voor inschrijving aan een hogeschool:

 • minimaal HAVO  (met biologie en scheikunde in het pakket).
 • MBO-opleiding, voor zover deze opleiding (mede) gericht is op doorstroming naar het HBO en gericht is op patiëntencontact.

Toelatingsprocedure

 • De procedure van toelating geschiedt in chronologische volgorde:
 • Ontvangst van inschrijfformulier, met kopieën van de diploma’s van de vereiste vooropleidingen, conform de toelatingseisen.
 • Controle van de gegevens voor inschrijving en toelatingseisen.
 • Bevestigen van een voorlopige inschrijving.
 • Zo nodig een toelatingsgesprek met de toelatingscommissie van de opleiding.
 • Bevestiging van de definitieve inschrijving.

Toetsingsplan

De hoofdvakken van de opleiding worden afzonderlijk getoetst. De tentamens worden ieder seminarie afgenomen. De examens worden jaarlijks afgenomen op de daartoe aangestelde zittijden. De reglementen voor tentamens en eindexamens zijn afzonderlijk vermeld. Zie verder: www.medische-basis.nl