De kernwaarden van College Sutherland

 • Holisme: totale mensbenadering in al zijn aspecten

 • Ánders kijken: osteopathie met een eigen weg in de zorg.

 • Ambacht: kennis en vaardigheden in ambachtelijk therapeutschap.

 • Passie: vanuit individueel talent en persoonlijke ontwikkeling.

 • Onderscheidend:

  • Onderwijs vanuit de embryologie en evolutieleer om vorm en functie te begrijpen

  • Neutrale onderzoeksopzet (ROOCS): Richtlijn Osteopathisch Onderzoek College Sutherland.

  • Therapeut-Patiënt-Relatie (TPR) als essentieel belang voor goede zorg.

 

 • Ruim 35 jaar in NL. College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam is sinds 1986 gevestigd in Nederland en bestaat al vanaf 1957 in Parijs. Haar rijke ervaring en traditie staan garant voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een beproefd didactisch en pedagogisch model, wat in de verschillende opleidingen van CS toegepast wordt.
 • Vakdocenten met Meesterschap. De Docenten osteopathische vakken zijn allen osteopaat D.O. en hebben reeds jarenlang ervaring in de praktijk en in het les geven. De kwaliteit van de didactiek en pedagogiek wordt bewaakt door een onafhankelijke pedagoog.
 • Méér dan techniek. Naast de noodzakelijke vakken voor het beroep Osteopathie, worden aan College Sutherland Amsterdam de vakken embryologie, evolutieleer en filosofie als basisvak gegeven. Zowel embryologie als evolutieleer zijn onmisbaar voor het inzicht in de werking van de Osteopathie en kunnen gezien worden als de bakermat voor het osteopathische denken. De filosofie wordt gekenmerkt door het ánders kijken naar klachten; pragmatisch in plaats van reductionistisch.
 • Eigen kliniek. Sinds 1991 geeft College Sutherland Amsterdam les in haar eigen gebouw, waar opleiding en praktijk elkaar dagelijks ontmoeten. De opleiding is gevestigd in het Integraal Medisch Centrum, centrum voor complementaire geneeswijzen. Mede hierdoor zijn de lessen klinisch gericht en is er direct contact met de dagelijkse praktijk in de uitoefening van het beroep osteopaat. In 2017 hebben we een nieuw gebouw betrokken, met veel ruimte voor opleiding en kliniek. Daarnaast is een researchcentrum ingericht. Studeren, klinisch werken en onderzoeken worden hiermee gecombineerd.
 • Hoge slaging. Het slagingspercentage bij het gecontroleerde eindexamen van College Sutherland Amsterdam is hoog (gemiddeld 93%). Na het schoolexamen, wordt een door het NACOM (Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie) ingericht eindexamen (casuïstiek) afgenomen, gecontroleerd door de beroepsregisters (NRO en NOF) en OsEAN (Osteopathic European Academic Network).
 • Holistisch. CS biedt geen modulenonderwijs. In onze visie kan de mens niet opgedeeld worden in onderdelen, maar is juist de holistische benadering de basis voor het ánders kijken dan de reductionistische reguliere geneeskunde.
 • Van mens tot mens. Het vak Therapeut-Patiënt-Relatie (Psychologie) is uniek aan CS. Dat betekent niet alleen leren in de communicatie (je valkuilen, iedereen is verschillend), maar ook je groeistappen in het osteopaat worden. Daarnaast hanteren wij zowel de psychosomatische invloeden als de somato-psychische wisselwerking.
 • De ándere diagnose. CS gebruikt een eigen ontwikkeld onderzoeksysteem (ROOCS), hierdoor leer je de osteopathische diagnose duidelijk te stellen en leer je het hoe, waar en wat van een behandelplan.
 • Referenties: afgestudeerden, ook van andere opleidingen, zullen je vertellen dat College Sutherland de hoogst aangeschreven opleiding is. Bij postacademisch onderwijs hoor je vaak van andere alumni ‘was ik maar direct aan CS begonnen..…’.
 • Alles inbegrepen: er zijn geen extra kosten voor examens. Alle Syllabi (circa 12.000 pagina’s) en Powerpoints zijn in het collegegeld inbegrepen.