Het College voor Integrale Geneeswijzen is continu bezig met kwaliteitsverbetering. Voor de opleiding Osteopathie loopt op dit moment een NLQF-traject. NLQF staat voor Nederlands Kwalificatieraamwerk.

Dit raamwerk voor opleidingen geeft duidelijkheid en zekerheid over het eindniveau van kwalificaties. Doelstelling is een level 6 voor de opleiding osteopathie. Deze staat gelijk aan het niveau Bachelor en is ook Europees erkend. Vanuit de Nederlandse overheid zal dit waarschijnlijk in 2023 ook wettelijk verankerd worden. Als student weet je dan tot welk niveau je wordt opgeleid, en als opleiding kunnen we transparant maken dat we kwaliteit bieden. Zo bieden we niet alleen duidelijkheid voor de Nederlandse markt maar spelen ook in op de internationale behoefte aan helderheid met betrekking tot beroepsopleidingen.

Master-titels

Master-titels zijn erkend in de landen waar de Osteopathie erkend is, zoals Engeland, Frankrijk, Zwitserland. In Nederland is hier (nog) geen sprake van. De ENQA is de instantie die de landelijke accreditatie-organisaties met elkaar vergelijkt en accrediteert. In Nederland is er, van overheidswege, nog niets erkend.