Bachelor / Master

In Europa is er sprake van de invoering van een Ba-Ma (Bachelor – Master) structuur in het onderwijs. Dit komt voort uit de zogenaamde Bologna-verklaring van 19 juni 1999, waarin het streven wordt uitgesproken naar een inrichting van het hoger onderwijssysteem op twee cycli: de bachelorcyclus en de master-cyslus. Op dit moment wordt ook binnen de Osteopathie een Ba-Ma structuur ingevoerd. Afgestudeerden aan CS voldoen aan de criteria om een Master of Science te kunnen behalen.

College Sutherland, FICO en Panta Rhei (postacademisch onderwijs) werken samen bij de organisatie van de Nederlands-Vlaamse postacademische opleiding Master of Science in de Osteopathie.

In samenwerking met de Wiener Schüle für Osteopathie, zal een Master worden aangeboden door de Donau-Universiteit van Krems (Wenen), deze Master is erkend is door de landelijke accreditatie-organisatie en de Europese overkoepelende commissie.
De Master zal bestaan uit circa 10 seminaries verspreid over vier semesters (twee jaar) en staat garant voor 120 ECTS. Daarmee zal de opleiding ruim voldoen aan de eis van 300 ECTS (M.Sc) die is afgesproken in OsEAN (Osteopathic European Network), het samenwerkingsverband van opleidingen Osteopathie in Europa en de CEN-stadaard in Europa. De voertaal zal Engels zijn.

De opleiding kan van start gaan en zal worden gegeven op verschillende locaties: Amsterdam, Rijen (Gilze) en Antwerpen. Door ons lidmaatschap met OsEAN en andere partners zijn we in staat deze nieuwe en internationaal erkende wegen in de osteopathie te begaan, waarmee de osteopathie een wetenschappelijk gezicht zal krijgen.

Master-titels

Master-titels zijn erkend in de landen waar de Osteopathie erkend is, zoals Engeland, Frankrijk, Zwitserland. Voor een Nederlandse erkenning heeft men een accreditatie van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) of de ENQA nodig. Andere landen hebben soortgelijke organisaties. Het hoger onderwijs is niet in ieder land hetzelfde, zo zijn er zelfs verschillen tussen Nederland en België. De ENQA is de instantie die de landelijke accreditatie-organisaties met elkaar vergelijkt en accrediteerd. In Nederland is er, van overheidswege, nog niets erkend

Wat betekent een Master in de Osteopathie?

Master of Science (afkorting: MSc, M.Sc., MS of M.S.; Latijn: Magister Scientiæ; vertaling: Meester in de exacte wetenschappen) is een universitaire graad in het kader van het Bachelor-Masterstelsel. HBO-onderwijs in Nederland geldt als universitair in het buitenland (University of Profession).  De graad Master wordt internationaal erkend.
De titel D.O. (Diploma Osteopathie) staat volgens het BCP van Nederland voor 240 ECTS (European Credit Transfer System) ofwel 6.720 SBU (Studiebelastingsuren), zowel deeltijd (incl. vooropleiding) als voltijd. De D.O. wordt afgegeven na het behalen van het schoolexamen, casuïstiekexamen en het verdedigen van een thesis.

De Master-titel wordt afgegeven na het volgen van een Masteropleiding en het verdedigen van een wetenschappelijk onderzoek. De Master-titel kan in Nederland door het NVAO worden erkend, wanneer de opleiding een totale waarde heeft van tenminste 300 ECTS en ENQA-erkend is.

Inhoud Master:
* Verdieping van de pariëtale, craniale en viscerale aspecten Osteopathie.
* Pediatrie en Gynaecologie
* Methodologie en statistiek
* Kliniek en Workshop
* Wetenschappelijke thesis

Natuurlijk zal de opleiding voor het belangrijkste deel praktisch gericht zijn. Je kunt het geleerde direct in de praktijk gebruiken. Nadere informatie volgt.

Uit het Beroeps-Competentieprofiel Osteopathie (BCP) van NVO en NRO in NL.

De studiebelasting wordt sinds de invoering van de Bachelor-Master-structuur uitgedrukt met het internationale ECTS-systeem. In Nederland is de BaMa-structuur in het hoger onderwijs ingevoerd in het academisch jaar 2002-2003 en in Vlaanderen in 2004-2005. Een volledig studiejaar komt hierbij overeen met 60 studiepunten. Een studiepunt staat in NL voor 28 uur studie-inspanning. Een jaar komt overeen met 60 x 28 = 1.680 uur. 4 jaar komt overeen met 240 ECTS of 6.720 uur. Hierin zitten zowel de theorie- als praktijklessen/oefengroepen alsmede de praktijkstage, tijd voor thesis en examens, en last but not least tijd voor zelfstudie.

De minimumeis voor Osteopathie is volgens ons beroepscompetentieprofiel 240 ECTS ofwel 6.720 studiebelastingsuren voor voltijdsonderwijs en 141 ECTS ofwel 3.960 studiebelastingsuren voor deeltijd onderwijs. Momenteel zijn we bezig om deze structuren verder uit te werken om het mogelijk door het NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) te laten erkennen als Bachelor of Master.

Ter vergelijk:
Bachelor: min 168 ECTS (4.704 studiebelastingsuren), verdeeld in
Bachelor-WO (180 ECTS) en Bachelor-Professional (240 ECTS).

Master:
min 60 ECTS (1.680 studiebelastingsuren),
verdeeld in Master-HBO en Master-WO.