Het onderwijs aan de opleidingen van SAIGA/CIG B.V. is BTW vrij.

Voltijds-onderwijs

De vierjarige dagopleiding osteopathie omvat 240 ECTS en is daarmee op HBO-niveau. Het eerste jaar (de propedeuse) is erkend als opleiding medische basiskennis (MBK).

Collegegeld

Voltijds-opleiding
€ 8.594,00 per jaar

Gespreide betaling Academiejaar 2024/2025:

Voltijd
Een termijn € 8.594,00
Twee termijnen € 4.362,00
Vier termijnen € 2.181,00

Voor termijn betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht.

De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten. Dit is inbegrepen in het collegegeld.

Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen

Literatuurkosten (kan over meerdere jaren verspreid worden) anatomische modellen herexamengeld eerste jaar verplichte  Cpion certificaat Inschrijfgeld Snijzaal onderwijs (6 dagen gedurende de opleiding)
ong. € 800,00 ong. € 250,00 theorie herexamen:

€ 109,00 voor 3 examens, meerdere examens volgens staffel per zittijd

praktijk herexamens    €135,00 voor 2 examens, meerdere examens volgens staffel per zittijd

 

€ 100,00 € 109,00 ong. € 875,00

 

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vastgesteld indexeringspercentage (CBS) en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 3,5%% voor het studiejaar 2024/2025.


Deeltijd onderwijs

Verkorte deeltijd is voor degene die al Fysiotherapeut zijn. Deeltijd is voor alle studenten met andere vooropleidingen dan fysiotherapie.

Collegegeld

Verkorte deeltijd 1e jaar (MBK) deeltijd Deeltijd vanaf het 2e jaar
€ 4.518,00 € 3.932,00 € 4.518,00

De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten. Dit is inbegrepen in het collegegeld.

Gespreide betaling Academiejaar 2024/2025:

verkorte deeltijd deeltijd
Een termijn € 4.518,00 € 4.518,00
Twee termijnen € 2.293,00 € 2.293,00
Vier termijnen € 1.146,00 € 1.146,00

Voor termijn betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht.

Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen

Literatuurkosten (kan over meerdere jaren verspreid worden) anatomische modellen Herexamengeld verplicht certificaat voor het eerste jaar/ Cpion certificaat Inschrijfgeld Snijzaal onderwijs (6 dagen gedurende de opleiding)
ong. € 800,00 ong. € 250,00 theorie herexamen:

€ 103,00 voor 3 herexamens, voor meerdere herexamens volgens staffel

 

praktijk herexamens

€135,00 voor 2 herexamens, voor meerdere herexamens, volgens staffel

€ 100,00 € 109,00 ong. € 875,00

 

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vastgesteld indexeringspercentage (CBS) en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 3,5% voor het studiejaar 2024/2025.


Studiefinanciering

Van de Wet Studiefinanciering kan geen gebruik worden gemaakt voor het volgen van onderwijs aan het College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam.

Gemeente / provincie

De student kan in aanmerking komen voor speciale fondsen bij de Afdeling Onderwijs van de meeste gemeenten en provincies; dit kan een renteloze lening of een bijdrage ineens zijn. Dit gaat helemaal buiten de opleiding om en dient u zelf na te gaan bij uw eigen gemeente of provincie.