Studiekosten

Voltijds-onderwijs

De vierjarige dagopleiding osteopathie omvat 240 ECTS en is daarmee op HBO-niveau. Het eerste jaar (de propedeuse) is erkend als opleiding medische basiskennis (MBK).

Collegegeld

Voltijds-opleiding
€ 7.935,00 per jaar

Gespreide betaling Academiejaar 2021/2022:

Voltijd
Een termijn € 7.935,00
Twee termijnen € 4.046,00
Vier termijnen € 2.062,00

 

De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten. Dit is inbegrepen in het collegegeld.

Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen

Literatuurkosten (kan over meerdere jaren verspreid worden) anatomische modellen herxamengeld eerste jaar verplichte  Cpion certificaat Inschrijfgeld Snijzaal onderwijs (6 dagen gedurende de opleiding)
ong. € 800,00 ong. € 250,00 theorie herexamen:

€ 75,00 voor 1 examen, voor elk volgend examen komt er € 15,00 bij per zittijd

praktijk herexamens € 75,- per zittijd

 

€ 90,- € 101,00 ong. € 875,00

 

Het collegegeld kan in termijnen betaald worden.

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vastgesteld indexeringspercentage (CBS) en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 1,1% voor het studiejaar 2021/2022.


Deeltijd onderwijs

Verkorte deeltijd is voor degene die al Fysiotherapeut zijn. Deeltijd is voor alle studenten met andere vooropleidingen dan fysiotherapie.

Collegegeld

Verkorte deeltijd 1e jaar (MBK) deeltijd Deeltijd vanaf het 2e jaar
€ 3.812,00 € 3.631,00 € 4.171,00

De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten. Dit is inbegrepen in het collegegeld.

Gespreide betaling Academiejaar 2021/2022:

verkorte deeltijd deeltijd
Een termijn € 3.81200 € 4171,00
Twee termijnen € 1.944,00 € 2.127,00
Vier termijnen € 991,00 € 1085,00

Van de Wet Studiefinanciering kan geen gebruik worden gemaakt voor het volgen van onderwijs aan het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland. U kunt echter wel een deel terugkrijgen via de belastingdienst.

Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen

Literatuurkosten (kan over meerdere jaren verspreid worden) anatomische modellen Herexamengeld verplicht certificaat voor het eerste jaar/ Cpion certificaat Inschrijfgeld Snijzaal onderwijs (6 dagen gedurende de opleiding)
ong. € 800,00 ong. € 250,00 theorie herexamen:

€ 75,00 voor 1 examen, voor elk volgend examen komt er € 15,- bij per zittijd

 

praktijk herexamens

€75,- per zittijd

€ 90,- € 101,00 ong. € 875,00

Het collegegeld kan in termijnen betaald worden.

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vastgesteld indexeringspercentage (CBS) en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 1,1% voor het studiejaar 2021/2022.


Studiefinanciering

Van de Wet Studiefinanciering kan geen gebruik worden gemaakt voor het volgen van onderwijs aan het College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam. U kunt echter wel een deel terugkrijgen via de belastingdienst. Laat u zich voorlichten via de site van de belastingdienst, omdat dit onderhevig is aan veranderingen.

Belasting:

Binnen de inkomstenbelasting bestaan aftrekmogelijkheden voor het volgen van een studie/opleiding die erop is gericht om arbeid en/of inkomen mee te verwerven. Welke kosten vallen onder het begrip scholingskosten?

  • Kosten voor cursusgelden en studiemateriaal (boeken, pennen.
  • Afschrijving duurzame zaken (computer). Het behoort uitsluitend tot de studiekosten als het gebruikt wordt voor de studie. Hou rekening met restwaarde.
  • Bezoeken aan congressen, studiereizen, nascholing, reis-en verblijfskosten en kosten voor eten en drinken gelden niet als scholingskosten.

Wat houdt dit concreet in?

  • De eerste Euro 500 mag niet worden afgetrokken, de overige kosten wel, met een maximum van Euro 15.000 per jaar.
  • De opleidingskosten kunnen hierdoor 27% of meer goedkoper uitvallen dan de werkelijke studiekosten. Men dient de kosten bij te houden en te zorgen dat de bewijzen zwart op wit staan. De facturen van onze opleiding zijn voldoende bewijs.

Rekenvoorbeeld: 35% inkomstenbelastingtarief

collegegeld 2021-2022 € 3.812,- € 4.171,-
Lesmateriaal (vanaf) € 500,- €500,-
Totale kosten € 4.312,- €4.671,-
Niet aftrekbaar € 500,- € 3.812,- € 4.171,-
35% van € 3.812,-/€4.171,- € 1.334,20 €1.459,85
Werkelijke kosten € 2.477,80 €2.711,15

Gemeente / provincie

De student kan in aanmerking komen voor speciale fondsen bij de Afdeling Onderwijs van de meeste gemeenten en provincies; dit kan een renteloze lening of een bijdrage ineens zijn. Dit gaat helemaal buiten de opleiding om en dient u zelf na te gaan bij uw eigen gemeente of provincie.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?