Voltijds-opleiding Osteopathie

De voltijds-opleiding aan College Sutherland omvat 4 jaar voltijds-onderwijs Bachelor-niveau Osteopathie.  Het voltijds-onderwijs voldoet aan de type-I regels volgens de Europese CEN-standard for Osteopathy. Dit type-I onderwijs omvat 240 ECTS, waarvan 60 ECTS at the second cycle, conform het Framework of Qualifications for the European Higher Education Area  van het Bologna Process. (Framework on Higher Education)

Het volgen van de voltijds-opleiding osteopathie aan College Sutherland betekent genieten van kwalitatief en kleinschalig en klassikaal (praktijk)onderwijs. Door intensief contact met docenten en medestudenten haal je het beste uit je studie. De lesdagen aan de dagopleiding zijn prettig ingedeeld en bieden voldoende ruimte voor sport, hobby of een bijbaan. In principe ben je drie dagen op de opleiding c.q. stage en de andere dagen studeer je vanuit huis.

De stage volg je bij osteopaten en instellingen in het land of in Europa. Aan het eind van de opleiding volgt een klinisch jaar; het onder supervisie behandelen van patiënten in onze eigen osteopathie-kliniek. In deze kliniek leer je het ambacht osteopathie toe te passen bij patiënten en leer je een zelfstandige praktijk te runnen. Je wordt hierbij begeleid door professionele osteopaten. We hebben bovendien ook een research en skills lab waar zowel studenten als docenten aan wetenschappelijk onderzoek kunnen doen.

College Sutherland bestaat al sinds 1987 in Nederland (1957 in Parijs) en heeft een ruime ervaring, grote deskundigheid en een uitgebreid netwerk in Europa. Uitwisseling met scholen in Europa behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.

College Sutherland is gevestigd in Amsterdam, dat betekend ook gemakkelijk bereikbaar, een leuke stad en een rijk studentenleven.

Toelating: HAVO en VWO met N&G of N&T.

Erkenning

Het curriculum van College Sutherland is geauditeerd en erkend door de volgende instanties:

CPION Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland. De opleiding is een officiële SHO-register opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen opgesteld door de Universiteit van Leiden.

CRKBO  Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opleiding voldoet aan de overheid gestelde eisen voor onderwijs.

OsEAN Osteopathic Europathic Academic Network. Hiermee voldoet de opleiding aan de CEN-Standard (Type I & Type-II) en de ISO-29990 voor onderwijs. Geaccrediteerd door the Austrian Standards Insitute.

NRO Nederlands Register voor Osteopathie. College Sutherland voldoet aan de criteria van het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie Nederland.

Het onderwijs is vooral praktisch opgebouwd, zodat de geleerde onderdelen direct in de praktijk geoefend kunnen worden. De werkgroepen worden regionaal gevormd en hierin worden de praktische vaardigheden geoefend. Het resultaat van de werkgroepen wordt op de opleiding getoetst. De stage omvat circa 20 dagen per lesjaar en wordt gevolgd bij een osteopaat D.O. in het land. Deze stage is ieder jaar uitgebreider en voert naar het zelfstandig werken in de kliniek Osteopathie (Co-Therapie). De resultaten worden bijgehouden in een portfolio.