Postacademische cursussen


Onder de naam Perpetuum gaan onze postacademische cursussen weer van start. Vanaf 2022 zullen we een reeks cursussen gaan verzorgen in ons gebouw in Amsterdam aan de Contactweg. De cursussen worden verzorgd door onze docenten en bekende osteopaten uit binnen- en buitenland. De cursussen worden voor accreditatie voorgelegd aan het NRO en NOF en worden uiteraard voorzien van het nodige cursusmateriaal. Soms zullen we een avonddiner eraan koppelen, om in ontspannen sfeer verder te filosoferen over ons prachtige vak.

bekijk hier ons aanbod