Deeltijd opleiding Osteopathie college Sutherland

Deeltijd opleiding Osteopathie

De deeltijd opleiding aan College Sutherland omvat 1 jaar medische basiskennis, 5 jaar deeltijdonderwijs Osteopathie en 1 jaar co-therapie (stage in de Osteopathie Kliniek). College Sutherland biedt een deeltijd-traject van 7  jaar, zodat men naast de studie nog kan werken. Voorafgaand aan de opleiding Osteopathie is er een Medische Basisopleiding, om vertrouwd te raken met de medische basisvakken anatomie, fysiologie, biochemie, neurologie en pathologie. Het deeltijd-onderwijs voldoet aan de type-I regels volgens de CEN-standard.

Toelating: HAVO en VWO met N&G of N&T. Vrijstelling Propedeuse: Mensendieck, Ergotherapie, Manueel Therapie, HBO-V, Arts


Verkorte deeltijd opleiding Osteopathie

De verkorte deeltijd opleiding aan College Sutherland omvat 5 jaar deeltijdonderwijs en 1 jaar Co-Therapie (stage in de Osteopathie Kliniek). De lessen worden gegeven in 7 seminaries van 4 dagen (donderdag t/m/ zondag) om de 6 weken. Het deeltijd-onderwijs bevat het totale concept osteopathie en is didactisch integratief opgebouwd. De verkorte deeltijd-opleiding voldoet aan de type-II normering van de CEN-standard.

Toelating: afgesloten opleiding fysiotherapie.

Ieder seminarie omvat een ruime afwisseling in lessen, zowel in theorie als in praktijk. Alle onderdelen van het concept osteopathie (pariëtaal, visceraal en craniaal) komen ieder seminarie aan bod en de reguliere en sociale vakken worden geïntegreerd.

Het onderwijs is vooral praktisch opgebouwd, zodat de geleerde onderdelen direkt in de praktijk geoefend en toegepast kunnen worden.

Indeling deeltijd opleiding

  • Propedeuse (MBK+)
  • Osteopathie jaar 2
  • Osteopathie jaar 3
  • Osteopathie jaar 4
  • Osteopathie jaar 5
  • Osteopathie jaar 6
  • Co-Therapie

Erkenning

Het curriculum van College Sutherland is geauditeerd en erkend door de volgende instanties:

CPION Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland. De opleiding is een officiële SHO-register opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen opgesteld door de Universiteit van Leiden.

CRKBO  Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opleiding voldoet aan de overheid gestelde eisen voor onderwijs.

OsEAN Osteopathic Europathic Academic Network. Hiermee voldoet de opleiding aan de CEN-Standard type-II en de ISO-29990 voor onderwijs. Geaccrediteerd door the Austrian Standards Insitute.

NRO Nederlands Register voor Osteopathie. College Sutherland voldoet aan de criteria van het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie Nederland.