Deeltijd opleiding Osteopathie

De deeltijd opleiding aan College Sutherland omvat 1 jaar medische basiskennis, 5 jaar deeltijdonderwijs osteopathie (incl. stage) en 1 jaar co-therapie (stage in de Osteopathie Kliniek). College Sutherland biedt een deeltijd-traject van 7  jaar, zodat men naast de studie nog kan werken. Voorafgaand aan de opleiding Osteopathie is er een Medische Basisopleiding, om vertrouwd te raken met de medische basisvakken anatomie, fysiologie, biochemie, neurologie en pathologie. Het deeltijd-onderwijs voldoet aan de type-I regels volgens de Europese CEN-standard for Osteopathy.

Het volgen van de deeltijd-opleiding osteopathie aan College Sutherland betekent genieten van kwalitatief onderwijs. Er is intensief contact met docenten en medestudenten; het onderwijs is wetenschappelijk, ambachtelijk en gezellig. De lesdagen aan de deeltijd-opleiding zijn in 7 blokken per jaar ingedeeld en bieden voldoende ruimte je huidige baan. Deeltijd betekent ook thuis studeren, in werkgroepen in je regio oefenen en stage volgen.
De lesblokken zijn zo opgebouwd dat je afgeronde onderdelen van het menselijk lichaam leert, de mechanismen kent, de samenhang, de testen en de technieken. Maar vooral de ambachtelijke toepassing, osteopathie is geen techniek maar een beroep.

De stage volg je bij osteopaten en instellingen in het land. Aan het eind van de opleiding volgt een klinisch jaar; het onder supervisie behandelen van patiënten in onze eigen osteopathie-kliniek. In deze kliniek leer je het ambacht osteopathie toe te passen bij patiënten en leer je een zelfstandige praktijk te runnen. Je wordt hierbij begeleid door professionele osteopaten. We hebben bovendien ook een research en skills lab waar zowel studenten als docenten aan wetenschappelijk onderzoek kunnen doen.

College Sutherland bestaat al sinds 1987 in Nederland (1957 in Parijs) en heeft een ruime ervaring, grote deskundigheid en een uitgebreid netwerk in Europa. Uitwisseling met scholen in Europa behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.

College Sutherland is gevestigd in Amsterdam, dat betekent ook gemakkelijk bereikbaar, een leuke stad en een rijk studentenleven.

Toelating: HAVO en VWO met N&G of N&T. Vrijstelling Propedeuse: Mensendieck, Ergotherapie, Manueel Therapie, HBO-V, Arts


Verkorte deeltijd opleiding Osteopathie

De verkorte deeltijd-opleiding aan College Sutherland omvat 5 jaar deeltijdonderwijs en 1 jaar Co-Therapie (Osteopathie Kliniek). De lessen worden gegeven in 7 seminaries van 4 dagen (donderdag t/m/ zondag) om de 6 weken. Het deeltijd-onderwijs bevat het totale concept osteopathie en is didactisch integratief opgebouwd. De verkorte deeltijd-opleiding voldoet aan de type-II normering van de Europese CEN-standard for Osteopathy.

Toelating: afgesloten opleiding fysiotherapie.

Ieder seminarie omvat een ruime afwisseling in lessen, zowel in theorie als in praktijk. We zijn praktijkonderwijs, waardoor alle lessen klassikaal zijn met een grote mate van zelfstudie. Alle onderdelen van het concept osteopathie (pariëtaal, visceraal en craniaal) komen ieder seminarie aan bod en de reguliere en sociale vakken worden geïntegreerd.

Het onderwijs is vooral praktisch opgebouwd, zodat de geleerde onderdelen direkt in de praktijk geoefend en toegepast kunnen worden.

Indeling deeltijd opleiding

  • Propedeuse (MBK+)
  • Osteopathie jaar 2
  • Osteopathie jaar 3
  • Osteopathie jaar 4
  • Osteopathie jaar 5
  • Osteopathie jaar 6
  • Co-Therapie

Erkenning

Het curriculum van College Sutherland is geauditeerd en erkend door de volgende instanties:

CPION Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland. De opleiding is een officiële SHO-register opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen opgesteld door de Universiteit van Leiden.

CRKBO  Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opleiding voldoet aan de overheid gestelde eisen voor onderwijs.

OsEAN Osteopathic Europathic Academic Network. Hiermee voldoet de opleiding aan de CEN-Standard type-II en de ISO-29990 voor onderwijs. Geaccrediteerd door the Austrian Standards Insitute.

NRO Nederlands Register voor Osteopathie. College Sutherland voldoet aan de criteria van het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie Nederland.