Osteopathie in het Viscerale Bereik


Sign up (see below)

 • Robert Muts DO, DM, MSC, Jeroen de Block DO, Jaap Zwaan DO, Sacha Prins DO., Lex Flisijn DO.

 • Incl. Thee, koffie & lunch

 • Live Lecture

 • 3 x 3 dagen 2024 - 2025

 • € 2.910,- Totaal; Cursus 3x3 dagen (incl. boeken)

 • Accr. NRO: 72 punten Accr. NOF 66 punten

  Accreditatie NRO: 72 punten Accreditatie NOF: 66 punten

Cursus beschrijving

Refresher Cursus: Osteopathie in het Viscerale Bereik

Een uitgebreide cursus (3 x 3 dagen) als een refresher in osteopathie in het viscerale bereik. Deze cursus herhaalt beknopt de anatomie, fysiologie en pathologie, maar focust voornamelijk op de osteopathische visie. Osteopathie in het viscerale bereik is relatief jong en niet zo bekend, maar populair. Met meer dan 30 jaar ervaring in onderwijs, dissectie en praktijk, worden de details, wetenschap en praktische toepassing onderwezen in theorie en praktijk. Vooral wordt gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing en de toepassing in de dagelijkse praktijk van testen en technieken. 

Een cursus met de nadruk op ambachtelijk vakmanschap, precieze palpatie en dagdagelijkse praktijk, om de patiënt daadwerkelijk te helpen in de vele aandoeningen die we tegenkomen in de osteopathische praktijk. 

Inhoud:

I. Concept osteopathie in het viscerale bereik, Oesophagus, Gaster, Duodenum, Intestinum.
II. Historie van het viscerale bereik, Colon, Hepar, V. Fellea, Ren
III. V. Urinaria, Rectum, Pancreas, Lien, Integratie van het bovenstaande. 
Mogelijke uitbreiding naar Cor, Pulmones, Endocrinologie, Diafragmata.  


Cursus Data

 • 3x3 dagen 
 •  21 - 23 November 2024
 • 16 - 18 Januari 2025
 • 27 - 29 Maart 2025


Kosten van de cursus

Euro 2.910,- totale Cursus van 3 x 3 dagen. (€ 900,- per module, plus de bijbehorende boeken). 
Primeur: Het boek 'Osteopathie in  het Viscerale Bereik' is bij het cursusgeld inbegrepen. 

 

Osteopathie in het Viscerale Bereik


Data:  2024 - 2025

Programma:

LEVEL I -  21 - 23 November 2024

 • Het Concept van Osteopathie in het Viscerale Beriek
 • De Oesophagus & Gaster, met alle componenten. 
 • Het Duodenum & het Intestinum
 • Alles onderwezen in anatomie, embryologie, fysiologie, pathologie, dysfuncties, testen en therapie. 

 

LEVEL II - 16 - 18 Januari 2025

 • De Historie van Osteopathie in het viscerale bereik
 • Het Colon, Hepar & Vesico Biliaris, Ren
 • Alles onderwezen in anatomie, embryologie, fysiologie, pathologie, dysfuncties, testen en therapie. 

 

LEVEL III - 27 - 30 Maart 2025

 • De Vesica Urinaria, Rectum, Pancreas & Lien
 • De impact van de verschillende lichaams caviteiten.
 • Het overzicht en de toepassing in de dagdagelijkse praktijk 


Robert Muts DO, DM, MSC

Docenten van verschillende disciplines zullen deze cursus begeleiden voor het Perpetuum aan het CIG (College Integrale Geneeswijzen) en het IMC (Integraal Medisch Centrum) in Amsterdam. 

 • Robert Muts DO, DM, MSC, docent in Osteopathie sinds 1992, vooral osteopathie in het viscerale bereik, embryologie, fysiologie & filosofie. Meer dan 30 jaar ervaring in lesgeven en praktijk.  
 • Jeroen de Block DO, docent osteopathie in fysiologie & in het viscerale bereik en Head of Education.
 • Jaap Zwaan DO, docent osteopathie in het craniale bereik, osteopathische filosofie & integratie en Head of Clinics.
 • Sacha Prins DO, docent osteopathie in het craniale bereik en Head of Student Affairs. 
 • Lex Flisijn DO, MSc. docent osteopathie in het viscerale bereik, werkzaam aan een Master-Thesis over osteopathie in het viscerale bereik.

Een ándere benadering van viscera

Deze cursus is gebaseerd op de benadering van viscera, zoals gedoceerd aan College Sutherland in Amsterdam.

Een extra nadruk wordt gelegd op:

 1. Toepassing van embryologie en evolutieleer;
 2. De fenomenologische benadering van dysfuncties;
 3. Toepassing van A.P.E.N. (Autocrien, Paracrien, Endocrien, Neurocrien);
 4. Transparantie van de 5 osteopathische modellen;
 5. Integratie, inhibitie en interpretatie van de dysfunctie;
 6. Typologie in TPR (Therapeut-Patiënt-Relatie);
 7. Holistische benadering: ánders kijken en de klacht multi-causaal benaderen. 

De cursus wordt ondersteund door de (komende) edities van het boek 'Osteopathie in het Viscerale Bereik', door Robert Muts.

Dit boek, bestaande uit 4 delen; met uitgebreide kennis, achtergrond, praktische beschrijvingen, zal begin 2024 gepubliceerd worden.
Het boek is (met korting) inbegrepen in de cursuskosten !

Course Location


Routebeschrijving

 • Contactweg 145-153
 • 1014 BJ Amsterdam

Osteopathie in het Viscerale Bereik

Docent: Robert Muts D.O. et al.

Locatie: IMC, Perpetuum, Contactweg 145-153, 1014 BJ Amsterdam

Kosten: € 2.910,- totale cursus van 3 x drie dagen (€ 900,- per Module, plus de boeken 'Osteopathie in het Viscerale Bereik' )

Attentie: Met de button aanmelden (Campus = ELO) selecteer je alumni en postacademisch, je creëert een account. 

Sign up

€ 2.910,-