Posturologie: diafragmata en de osteopathische integratie


Aanmelden

 • Rik Hoste D.O. / MSc & Danny Debouver D.O.

 • Incl. Thee, koffie & lunch

 • Fysieke bijeenkomst

 • Module I: 16 t/m 18 nov. 2023

 • Module II: 29 febr t/m 02 maart 2024

 • Kosten € 750,-

  Cursus beschrijving

  Waarschijnlijk wordt je als osteopaat regelmatig geconfronteerd met klachten zoals duizeligheid, lage rugpijn bij het slenteren, hielpijn bij langdurig staan, een asymmetrisch bewegingspatroon van het kaakgewricht, enz. Wat kan er mogelijk achter al deze klachten zitten en wat kan je er aan doen?

  Het is inderdaad niet zo makkelijk:

  • de specifieke diagnostiek
  • het behandelplan
  • het geven van gericht advies

  Vanuit deze kennis van vorm en functie leer je specifieke normalisatietechnieken, die je behandelresultaten een ferme boost zullen geven.
  Zowel vanuit fylogenetische invalshoek als vanuit de embryologie krijg je inzicht in vorm en functie van de verschillende diafragmata. We bekijken hun onderlinge relatie en de impact op de statiek.
  Met deze cursus wordt je ondergedompeld in de wetten van de posturologie en ontwikkel je skills voor evidence-based diagnostische- en behandeltechnieken bij statiek-problemen.

  .


  Cursusdata

  • Module I: 16, 17, 18 november 2023
  • Module II: 29 febr & 01, 02 maart 2024


  Kostencursus

  De kosten voor deze cursus bedragen € 750,- per module en dat is inclusief koffie, thee, lunch, parkeren en documentatie.

  NRO en de NOF hebben deze cursus met 42 punten geaccrediteerd.

   

  De volgende onderwerpen worden belicht

  In deze cursus wordt je meegenomen in een kritische kijk op de statiek en de relatie tussen de verschillende diafragmata. Rik & Danny nemen je mee in hun uitgebreide expertise in diagnostiek en behandeling in functie van het bewerkstelligen van de balans in stabiliteit en voortbeweging.
   

  Een greep uit de topics:

  • de fylogenese van de rechtopstaande houding
  • het belang van de metabole bewegingen in de embryologische ontwikkeling
  • de evolutionaire aanpassingen en functies van het diafragma plantaris en de bekkenbodem
  • het neurocranium, de branchiale bogen en het stomatognatisch systeem in relatie tot de statiek
  • het diafragma thoraco-abdominalis, de vaak ondergewaardeerde ingangsweg voor osteopathische behandelingen
  • de functie en dysfuncties van het optisch, oculomotorisch en vestibulair systeem

  Tot slot reiken ze je de boeiende synthese aan van alle positionele relaties tussen de verschillende diafragmata en van hun posturologische rol.

  Leerinhoud: 

  MODULE I
  § Inleiding
  • Posturologie (definitie, stabiliteit, lichaamshouding, regulatie)
  • Fylogenese van de rechtopstaande houding
  • Ontogenese (metabole bewegingen)
  • Palpatie en perceptie (therapeutisch proces, perceptie bot, fascia en fluida)
  • Osteopathische diagnostiek (inhibitie)
  § Diaphragma plantaris
  • Evolutionaire aanpassing van voet en voetgewelf aan de bipodale stand
  • Functie voetgewelf
  • Posturale integratie diaphragma plantaris in diagnostiek en behandeling
  § Diaphragma cranialis Deel 1
  • Neurocranium, viscerocranium en de craniofaciale ontwikkeling (embryologie, metabole velden, dura mater en intracraniale membranen)
  • Posturale integratie diaphragma cranialis in diagnostiek en behandeling
  § Diaphragma pelvis
  • Evolutionaire aanpassing van bekken en heupgewricht aan de bipodale ontwikkeling
  • Bekkenbodemfunctie en relatie met statiek, voortbeweging en ademhaling
  • Posturale integratie diaphragma pelvis in diagnostiek en behandeling
  § Diaphragma oris Deel 1
  • Ontwikkeling en derivaten van de branchiale bogen
  • Stomatognatisch systeem en posturale linken
  • Posturale integratie diaphragma oris in diagnostiek en behandeling
  § Apertura thoracalis superior
  • Evolutionaire aanpassing en embryologische ontwikkeling
  • Posturale integratie apertura thoracalis superior in diagnostiek en behandeling


  MODULE II
  § Diaphragma thoraco-abdominalis
  • Embryologische ontwikkeling en positie verandering septum transversum
  • N. phrenicus
  • Functionele en viscerale relaties
  • Posturale integratie diaphragma abdominalis in diagnostiek en behandeling
  § Visus en oculomotoriek
  • Evolutionaire aanpassing en embryologische ontwikkeling optisch systeem
  • Posturale integratie visus en oculomotoriek in diagnostiek en behandeling
  § Diaphragma cranialis Deel 2
  • Occipito-cervicale overgang en fossa cranialis posterior (embryologie, anatomie en posturale linken)
  • Posturale integratie diaphragma cranialis in diagnostiek en behandeling
  § Diaphragma oris Deel 2
  • Belang van hyoid en tong
  • Posturale integratie diaphragma oris in diagnostiek en behandeling
  § Vestibulair systeem
  • Evolutionaire aanpassing en embryologische ontwikkeling vestibulair systeem
  • Functie en dysfunctie
  • Posturale integratie vestibulair systeem in diagnostiek en behandeling
  § Integratie en synthesen

  Cursusleiding

  Over Rik Hoste D.O. / MSc.:

  "In mijn eigen praktijk stel ik vast - bij zowel sporters als niet-sporters - dat klachten, waar dan ook, zich uiten in een statiekonevenwicht wanneer er een disbalans is tussen de diafragmata.
  Er is een rigoureus diagnostisch protocol nodig om uit te maken in hoeverre en welke diafragmata

  • een dirigerende rol spelen in het klachtenpatroon
  • al dan niet als ingangsweg kunnen dienen voor de osteopathische behandeling."

  In de cursus "Posturologie - Diafragmata en de osteopathische integratie" zal je leren hoe de verschillende diafragmata in hun onderlinge relatie te testen en te normaliseren. We reiken je alle relevante, meteen bruikbare handvaten.

  Over Danny Debouver D.O. / MSc.:

  "Met het verfijnen van je perceptievaardigheden en het integreren van een praktijkgerichte embryologische kennis, gekoppeld aan een posturologisch inzicht via de diafragmata, kun je als osteopaat heel efficiënt je diagnostiek en behandelingen optimaliseren. Mijn jarenlange ervaring heeft mij dat geleerd en bevestigd, telkens weer. Ik deel graag deze ervaring en brede, diepgaande kennis op dat vlak via deze boeiende, interactieve cursus."

  Zoals we dagelijks in de praktijk vaststellen, zullen - ook uit déze cursus - de opgedane kennis en skills niet alleen jou als osteopaat efficiënter maken, maar ook de impact van jouw osteopathisch handelen op elke individuele patiënt versterken.

  Cursuslocatie


  Routebeschrijving
  • Contactweg 145-153
  • 1014 BJ Amsterdam

  Meld je aan voor de cursus 'Posturologie’.

  Docent: Rik Hoste & Danny Debouver

  Locatie: IMC, Contactweg 145-153, 1014 BJ Amsterdam

  Kosten: € 750,- per module

  Let op: Bij aanmelden selecteer je ‘postacademisch’

  Aanmelden

  € 750,-

  module