Hoofddoel van deze cursus / opleiding is het zuiver osteopathisch leren werken. Geen verbale aanwijzingen of verbale feedback, maar zuiver op gevoel behandelen. Naast de prima theorie van Paolo Tozzi, een excellente docent, werken we ook veel praktisch. Dit praktische deel zal voornamelijk worden toegepast op honden, enerzijds vanwege de verscheidenheid aan problemen, anderzijds vanwege de toegankelijkheid.

Robert Muts D.O. / D.M. / MSC.: ‘Je wordt gedwongen om alle verklaringen en modellen (tijdelijk) achter je te laten en je te focussen op waar het werkelijk om draait: de structuur bevrijden, zodat de functie optimaal wordt’. Ongeacht het weefsel, ongeacht de persoon, ongeacht whishfull thinking. Het werken met dieren heeft het onderzoeken en behandelen van mensen een enorme extra dimensie gegeven: Zuiver osteopathisch en functioneel voelen en handelen.’

Omdat de anatomie van dieren net even anders is dan bij mensen, ligt de focus op het échte voelen. Niet denken dat je iets voelt, omdat het volgens de boeken zo moet zijn. Daarnaast gaat het om fenomenologisch voelen, je bent zelf onderdeel van de palpatie en de osteopathische diagnose. Jouw eigen innerlijk gevoel is onderdeel van je voelen.

Er is maar één osteopathie, namelijk die zich bezig houdt met structuur & functie en daarmee met de mobiliteit van alle weefsels, in welke hoedanigheid dan ook. Daar was ook W.G. Sutherland het mee eens, toen hij in 1923 dezelfde principes van A.T. Still toepaste op het cranium.

Osteopathie heeft een geheel eigen wijze van onderzoeken & behandelen, ongeacht het levende wezen dat onderzocht & behandeld wordt. Juist het toepassen van de basale principes op dieren, waar immers geen misleidende anamnese of diagnose aan vooraf gaat, maakt deze opleiding zeer waardevol voor osteopaten.

Het is een opleiding / cursus, over alle osteopathische principes, toepasbaar bij mens en dier, met als inhoud:

  • Fundamentals and body work in somatic dysfunction
  • The connective tissue from a tensegritive prospective: from cellular to body level from a functional perspective
  • The Fascial Unwinding: History, Principles, Methods of application (local and global)
  • The fluidic model: History, Principles, Methods of application, Indications and Counterindications

De praktijk van deze osteopathische principes wordt geoefend op dieren (vnl. honden), om de zuiverheid van de technieken juist te oefenen, zonder placebo-effect. De toepassing is voor de dagelijkse praktijk van iedere osteopaat. Het is een extra dimensie en leerschool om zonder de verbale interactie zuiver osteopathisch te kunnen werken.

De opleiding wordt ook apart gecertificeerd, met vermelding op een aparte Website. Daarnaast is de cursus geaccrediteerd door IREO, met totaal van 132 punten. IREO is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor Equine Osteopathy EDO®.

Graag begroeten we je bij deze cursus / opleiding. Data en aanmeldingsprocedure zijn te vinden op de Website: https://college-sutherland.nl/animal-osteopathy/ . De cursus is toegankelijk voor alle osteopaten D.O.