Hersenschudding en osteopathie

Hersenschudding osteopathiePatiënte komt overeind vanuit een hurkhouding en stoot haar hoofd genadeloos tegen een balk. Kort geheugenverlies en daarna hoofdpijn, moeite met lezen en concentreren. Teveel input is snel teveel.

Bij een hersenschudding (commotio cerebri) is er medisch gezien niets aan te doen en is rust geboden. Rust is een goed advies, maar als de klachten langer blijven, kan er wel degelijk hulp geboden worden. Een klap geeft altijd een zwelling, de zwelling aan de buitenkant van het hoofd is wel te zien, de zwelling binnenin niet, tenzij met een CT-scan. De osteopaat kan echter de afvoer van het vocht van de zwelling bevrijden, als het hoofd het zelf niet kan. Tussen de hersenvliezen stroomt hersenvocht, tussen de vliezen liggen ook de grote aderen, die voor de afvoer zorgen. Verfijnde mobilisatietechnieken brengen de stroming weer op gang, de zwelling neemt af en het herstel kan voort gaan. Uiteraard doen we niets aan de hersenen, wel aan de stroming in het hoofd.