Tinnitus

Patiënt, vrouw 66 jaar, klacht: oorsuizen met bromtoon en hartkloppingen in het oor.

Behandeling overgang dunne-dikke dram (ICV), Hoog in de nek en onderkant schedel (processus styloideus). Bij het 2e consult zijn de klachten gereduceerd en is de patiënte zich bewust van relatie met lage rugklachten bij toename van het oorsuizen, tevens van het optreden van knappen in de oren bij slikken. Behandeling osteopathisch voortgezet op alle (osteopathische) aspecten. Na 3 maanden klachtenvrij.