Osteopathie Kliniek

Gedurende de opleiding wordt er gelegenheid geboden om stage te lopen. Na het laatste jaar van de opleiding wordt een co-therapeutschap aangeboden in onze Osteopathie Kliniek. Gedurende dit jaar wordt u in deeltijd intensief begeleid in:

  • Het onderzoeken van patiënten
  • Het opstellen van een behandelplan
  • Integratie van kennis en vaardigheden
  • Correspondentie met artsen
  • Evaluatie en beoordeling van therapie.

Het co-therapeutschap in de Osteopathie Kliniek is uniek in de osteopathie in Nederland. De begeleiding wordt gegeven door ervaren docent-osteopaten D.O.. Het co-therapeutschap wordt gehouden in het Integraal Medisch Centrum, die in hetzelfde gebouw als de opleiding is gevestigd. De Co-therapeutschappen vormen een geweldige gelegenheid om het beroep osteopaat in de praktijk te leren. Bij iedere te behandelen patiënt is een persoonlijke begeleiding, zowel in het onderzoek als in de behandeling. De Co-therapeuten die in de afgelopen jaren van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt, benadrukken allen de noodzaak van een dergelijke praktijkgerichte begeleiding. De Co-therapeutschappen kunnen met de binnen de periode te schrijven verslagen en een casestudie het eindwerk (Thesis) van de studie vormen.

Ervaringen van studenten / co-therapeuten:

Pauline:

Zelf zal ik de stage willen benoemen als perfecte voorbereiding op het beroep osteopaat, waarbij een van de grootste leermomenten is het integreren van anatomie, fysiologie, embryologie, pathologie en psychologie in de praktijk. Daarnaast is er natuurlijk het vertrouwen krijgen in het zelfstandig functioneren als osteopaat en het (be-)handelen als osteopaat in de eigen praktijk na de studie.

Jeroen:

Om na vijf jaar studie volledig zelfstandig te gaan werken als osteopaat is een grote stap. Temeer daar de patiëntengroep die een osteopaat bezoekt veelal belast is wat je zou kunnen noemen ‘de meer serieuze klachten’. Het is dan niet altijd eenvoudig het overzicht te behouden die noodzakelijk is om deze problemen te lijf te gaan. Tijdens het cotherapeutschap wordt je hierin begeleid en kun je terugvallen op de ervaring van een docent.

Erik:

Ik zie het als DE tussenfase van student osteopathie naar osteopaat. Ik heb het gevoel gehad dat ik in dat ene jaar, 2 a 3 jaar gegroeid ben. Door de co-schappen heb ik het aangedurfd om een praktijk osteopathie te beginnen, zonder dat was de stap van fysiotherapie naar osteopathie veel moeilijker geweest.

Angela:

Voor mij was de ‘stage’ een procesversneller in de ‘keuze’ voor osteopathie en het gaan staan als osteopaat. Tevens heeft de stage een stevige basis gelegd om als zelfstandig osteopaat te kunnen beginnen.

Caroline:

De co-schappen waren voor mij de doorbraak in mijn ontwikkeling als osteopaat en het loslaten van de fysiotherapie. Dit gebeurt omdat je jezelf als het ware onder een loep legt. Iets wat heel veel inzicht geeft in je eigen functioneren en wat mijns inziens onvermijdelijk is als je als osteopaat andere mensen in hun functioneren wilt beoordelen en begeleiden.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?