Prikkelbaar Darm Syndroom

Ongeveer 10-15% van de Nederlanders heeft last van een prikkelbare darm of PDS. De belangrijkste symptomen zijn buikpijn, gasvorming en een afwijkend ontlastingspatroon: verstopping of diarree of beide. Stress en voeding kunnen invloed hebben op de klachten, maar zijn niet de oorzaak van Prikkelbare Darm Syndroom. PDS kan van grote invloed zijn op je leven. PDS-patiënten ervaren vaak onbegrip en sociale belemmeringen.

Een patiënt van 45 jaar bezocht ons centrum met aanhoudende pijn in de darmstreek en vermoeidheid. De pijn is zeurend en soms hevig en straalt vaak heftig door naar de rug. Beweging en eten geven verbetering, gebruik van alcohol een verslechtering. Het osteopathisch onderzoek vertoonde sterke dysfuncties van het caecum en het sigmoïd, oftewel het begin en het eind van de dikke darm, met daarnaast dysfuncties op beide nieren en sterke spanning op de M. Psoas, spieren van de lendenwervels naar beide heupen. De patiënt vertelde vroeger een lactose-intolerantie gehad te hebben, maar was daar ‘over heen gegroeid’. Een lactose-intolerantie is een gebrek aan het enzym lactase in de dunne darm. Ook al spreken sommige specialisten van een mogelijk herstel van de aanmaak van dit enzym, onze ervaring is dat dit zelden gebeurt.

Naast een voedingsadvies ten aanzien van het vermijden van lactose-producten, werden de dikke darm en de nieren osteopathisch behandeld. Hierdoor ontspande de M. Psoas met als gevolg dat de voortdurende uitstralende pijn naar de rug verdween. In een periode van een jaar met in totaal vijf behandelingen is de patiënt klachtenvrij, tenzij gezondigd wordt met lactose. De energie is weer terug en na het uitproberen van verschillende bewegingssporten is fietsen overgebleven; de rug is volledig hersteld.
Alleen een voedingsadvies zou de buik weliswaar enigszins tot rust gebracht hebben, maar de vastzittende darmen en nieren zouden de diepe buikklachten hebben laten aanhouden, met op den duur weer negatieve werking op de buik. Vaak dient er bij syndromen naar meerder aspecten van de klachten gekeken te worden.