OsEAN

OsEAN (Osteopathic European Academic Network) timmert hard aan de weg. Dit netwerk speelt inmiddels een toonaangevende rol in het osteopathisch onderwijs in heel Europa, onder andere door de vele (internationale) programma’s die het netwerk aanbiedt. Samenwerking en uitwisseling zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Immers, we kunnen internationaal veel van elkaar leren.

Een kleine greep uit de programma’s:

  • Students Exchange: studenten kunnen andere opleidingen in Europa visiteren en daarbij leren van een andere aanpak, andere landen, one family, etc. Hierin bestaat ook Teachers-Exchange en Examinators-Exchange.
  • Open Forum: congressen over het onderwijs in de osteopathie, bijvoorbeeld palpation, soft skills, research, diagnostics, etc.
  • Faculty Development: cursussen voor opleidingen om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen, ten verbeteren en te verhogen.
  • Working Groups: Europawijde samenwerking van docenten op het gebied van visceraal, craniaal, pariëtaal, kliniek, research, etc.
  • Research: delen van wetenschappelijke informatie, Practice Based Evidence, opzet van studies, etc.

OsEAN is daarnaast dé organisatie die de CEN-standard in de praktijk brengt. De CEN-standaard is in 2005 in Brussel gedeponeerd als uniforme Europese standaard waar Osteopathie aan dient te voldoen. In opdracht van OsEAN voert ‘the Austrian Standards Institute’ audits uit bij de scholen die zijn aangesloten bij OsEAN. Daarmee wordt een controle en daaruit voortvloeiende garantie van kwaliteit op het onderwijs uitgevoerd. De audit is niet licht en vele scholen dienen aanpassingen door te voeren, maar het bevordert de kwaliteit en ‘the common ground in Osteopathic education’. Het zou goed zijn wanneer alle scholen in Europa dezelfde kwaliteitslat gaan behalen.

Dit jaar is Robert Muts (D.O./ D.M. / MSC) herkozen als president van OsEAN, iets waar we als Nederlandse osteopaten trots op mogen zijn. We hebben een goede positie in Nederland, dankzij de wet-BIG. Hiervoor kunnen we een gezond voorbeeld vormen.

Wil je meer weten over OsEAN? Klik dan hier.