Voltijdsonderwijs College Sutherland

Inmiddels loopt onze voltijdopleiding al weer vier jaar en neemt de toestroom van studenten elk jaar opnieuw toe. We zijn blij te merken dat meer en meer studenten ervoor kiezen om direct na hun middelbare schooltijd te starten met de opleiding Osteopathie. Hoewel voltijdsonderwijs intensiever is, gaat het ook gepaard met een voltijds-studentenleven in Amsterdam. Compleet met introductieprogramma, studentenvereniging, mentoren én uiteraard de kliniek. Al die facetten samen maken de opleiding tot een volwaardige beroepsopleiding. Op het gebied van de examens (school, klinische fase, casuïstiek en diplomafase) zijn de voltijd- en deeltijdopleiding identiek. Voor beide vormen van onderwijs worden de examens afgenomen door het NACOM (Academisch College).

De toenemende vraag naar de voltijdopleiding Osteopathie komt ook de beroepsgroep ten goede. Door deze ontwikkeling wordt het mooie beroep van osteopaat (terecht) meer gezien als volwaardige beroepsopleiding, inclusief Europese erkenning. Het motiveert de osteopaten in ons land om te gaan staan voor het beroep. Niet in onderscheid met andere manuele beroepsgroepen, maar als volledig vak. Mét geheel eigen karakter, filosofie en werkwijze. Een andere toepassing, waar de vele patiënten met chronische of onbegrepen klachten recht op hebben.